aASitemap & Contact SitemapContact

Dienst Radiologie helemaal in digitaal tijdperk

Voor onze dienst Radiologie was 2010 een jaar vol vernieuwingen. De administratie en verwerking van onderzoeksbeelden werden gedigitaliseerd, en de dienst werd patiëntvriendelijker ingericht en kreeg een nieuwe digitale zaal. Met de volledige digitalisering van radiologie verlopen de onderzoeken sneller en efficiënter. In april 2011 werd in een pilootproject de laatste digitale stap richting huisartsen gezet. Deze kunnen vanaf september vanuit hun praktijk op hun computer de onderzoeksbeelden rechtstreeks in het elektronisch dossier van hun patiënten raadplegen.

Nieuwe digitale radiologiezaal

In juni vorig jaar nam de dienst een nieuwe digitale zaal in gebruik op Campus Mariëndal, met een gloednieuwe digitale radiologietafel. Die is zeer wendbaar en eenvoudig te bedienen, met groter comfort voor de patiënt en de radiologiemedewerker. Het digitaal toestel werkt sneller en preciezer dan een klassieke tafel, wat de gemiddelde stralingsdosis bij een onderzoek helpt verminderen.

De installatie van de digitale zaal werd aangegrepen om de druk bezochte dienst op Mariëndal patiëntvriendelijker in te richten, en vooral de verschillende patiëntenstromen (ambulant, gehospitaliseerd, spoedgevallen) vlotter te laten verlopen, met meer comfort voor de patiënten en de medewerkers. Alle ruimtes werden tegelijk ook helemaal opgefrist.

Met de volledige digitalisering van radiologie verlopen de onderzoeken niet alleen sneller en efficiënter. De beschikbare ruimte kan ook anders en vooral beter benut worden. Zo kon bv. de donkere kamer, waar voordien de films ontwikkeld werden, verdwijnen. En in de ‘klare’ kamers, waar de foto's verwerkt werden en het onderzoek administratief afgehandeld, maakte de papieren administratie plaats voor ergonomisch geplaatste computers. Elk onderzoek wordt op de dienst nu volledig elektronisch opgevolgd.

Ferme boost aan efficiëntie

Vernieuwde dienst RadiologieAlle onderzoeksbeelden, dus ook een Rx-beeld of echografie, worden uitsluitend nog digitaal verwerkt, verdeeld en bewaard. Onze artsen raadplegen de beelden rechtstreeks in het elektronisch medisch dossier van de patiënt (EMD). Het was dus een logische volgende stap om deze beelden ook eenvoudig elektronisch raadpleegbaar te maken voor medici buiten het ziekenhuis, in de eerste plaats de huisarts van de patiënt. Dat willen we realiseren door onze verwijzende huisartsen volledige (beveiligde) toegang te geven tot het elektronisch medisch dossier van hun patiënten. Zo worden behalve onderzoeksbeelden ook alle andere onderzoeksresultaten (bv. labo), brieven en verslagen onmiddellijk en continu beschikbaar. Momenteel loopt een proefproject bij een aantal huisartsen. We verwachten na de zomer dit project gefaseerd te kunnen uitrollen bij geïnteresseerde huisartsen.

Meer privacy en ruimte voor de patiënt

De verschillende patiëntenstromen (ambulant, gehospitaliseerd) op de dienst in Mariëndal werden van elkaar gescheiden om ze vlotter te laten verlopen, met meer comfort voor de patiënten en de medewerkers. Onderzoekslokalen, wachtruimtes en werkposten werden herschikt, en er kwam een rechtstreekse doorgang naar de dienst Spoedgevallen. Alle ruimtes werden tegelijk ook helemaal opgefrist. Stefan Bogaerts, adjunct-hoofdverpleegkundige: "Met deze ingrepen verhogen we de patiëntprivacy. Aan de toegangsdeuren komen op termijn ook badgelezers, om de patiënt- en personeelsveiligheid na de gewone openingsuren te verbeteren. Alle gangen moeten echte vrije doorgangen worden, en zo meer rust en ruimte creëren op de dienst.”

Spraakherkenning

Tot slot nog een digitaliseringsproject op kruissnelheid. Onze radiologen dicteren hun verslagen digitaal en door middel van spraakherkenning verschijnt de ingesproken tekst op het scherm. De medische secretariaten kunnen hierdoor veel sneller en heel geordend medische verslagen verwerken.