aASitemap & Contact SitemapContact

Patiëntenbegeleiding

Een ziekenhuisopname brengt vaak heel wat vragen met zich mee. Ondersteuning die verder reikt dan de medische en verpleegkundige zorg, hebben we in RZ Heilig Hart Tienen samengebracht in een dienst Patiëntenbegeleiding. We proberen op die manier de zorg en de begeleiding zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Contact
• Kantoor via hoofdingang Campus Mariëndal, links van inschrijvingsbalies
• Elke werkdag bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur
• (t) 016 80 90 73
Dienst.Patientenbegeleiding@rztienen.be

> naar boven

Sociale dienst

Met vragen van familiale, psychische, administratieve of financiële aard kunt u terecht bij onze sociale dienst. Enkele voorbeelden:
• De sociale dienst helpt u verder wanneer u problemen ervaart bij het invullen van aanvragen voor vergoedingen, tegemoetkomingen
mindervaliden, kinderbijslagfonds
• wanneer u begeleiding nodig heeft na ontslag uit het ziekenhuis, legt de sociale dienst de nodige contacten voor thuisverpleging, voor
gezins- of bejaardenhulp, voor hulpmiddelen en ander aangepast materiaal
• de sociale dienst kan helpen zoeken naar een geschikte oplossing in een rusthuis of woon- en zorgcentrum.

Gehospitaliseerde patiënten kunnen een afspraak maken via een verpleegkundige van hun afdeling.

Contact: elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur via
(t) 016 80 99 46 voor Campus Mariëndal
(t) 016 80 39 46 voor Campus St.-Jan

> naar boven

Psychologische begeleiding

Hebt u door uw ziekte of pijn angstgevoelens of aanhoudende geheugenproblemen, voelt u zich depressief of hebt u andere psychische klachten? Hebt u slecht nieuws over uw gezondheidstoestand gekregen en wilt u hierover praten? Bent u chronisch ziek en kunt u dit moeilijk verwerken?

Voor psychische problemen die samenhangen met uw ziekte, met uw verblijf in het ziekenhuis, met de medische behandeling of de gevolgen daarvan, kunt u een beroep doen op de psychologen van de dienst Patiëntenbegeleiding. Ook uw behandelende specialist of andere leden van het zorgteam kunnen voorstellen om u door de psycholoog te laten begeleiden tijdens uw verblijf.

Contact via (t) 016 80 36 18

> naar boven

Interculturele bemiddeling

Allochtone patiënten en hun zorgverleners ondervinden soms moeilijkheden op vlak van taal en cultuur in onze gezondheidszorg.

De dienst patiëntenbegeleiding kan op zoek gaan naar een geschikte tolk (telefonisch of ter plaatse) zodat we op gepaste wijze ondersteuning kunnen bieden aan patiënt en familie, of kunnen bemiddelen bij mogelijke problemen of misverstanden tussen zorgverlener en allochtone patiënt en of familie.

Contact: elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur via
(t) 016 80 99 46 voor Campus Mariëndal
(t) 016 80 39 46 voor Campus St.-Jan

> naar boven

Levensbeschouwelijke begeleiding

Pastorale dienst
Opgenomen worden in een ziekenhuis kan heel wat vragen en zorgen met zich mee brengen. Misschien heeft u er behoefte aan om eens rustig te praten over wat er in u omgaat, over uw pijn en onmacht, uw geloof of ongeloof, over de mensen en dingen die zin geven aan uw leven.
• De pastorale dienst van het ziekenhuis staat open voor alle levensbeschouwelijke visies. U kunt via de verpleegkundigen van uw afdeling een gesprek aanvragen.
• De dienst heeft de adresgegevens van vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen en neemt voor u contact met hen op.

Bezinningsruimtes
• Op Campus Mariëndal bevindt zich een kleine bezinningsruimte op de tweede verdieping van het hoofdgebouw, naast de liften.
• De bezinningsruimte op Campus St.-Jan bevindt zich op de eerste verdieping, aan het eind van de gang.

Eucharistievieringen
 • In de kloosterkapel aan Campus Mariëndal (gelijkvloers kant Gilainstraat, kloostergang Grauwzusters) is er dagelijks een eucharistieviering om 8.30 uur (op zondag om 9 uur). De misvieringen worden uitgezonden op tv via kanaal 40.
• In de kapel van Campus St.-Jan kunnen patiënten op zondag om 11 uur een eucharistieviering of gebedsdienst bijwonen. De vieringen kunt u ook volgen op tv (kanaal 27) en radio (kanaal 4).
• Indien u dat wenst, begeleidt een vrijwilliger u naar de kapel. Geef hiervoor een seintje aan de verpleging.

Communie
Indien u graag de communie op uw kamer of in de kapel ontvangt, kan dit op zondag na de viering van 09.00 uur op Campus Mariëndal en na de viering van 11.00 uur op Campus St.-Jan, of na afspraak met een pastoraal medewerker. Ook dit kunt u meedelen aan de verpleging.

> naar boven

Geriatrisch Support Team

Niet alle oudere patiënten worden op de dienst Geriatrie opgenomen. Om de patiënten op andere afdelingen indien nodig aangepaste geriatrische zorg te kunnen bieden, heeft ons ziekenhuis een gespecialiseerd team. Het bestaat uit medewerkers van verschillende disciplines: een specialist-geriater, een geriatrisch verpleegkundige, een sociaal verpleegkundige, een kinesist, een ergotherapeut, een logopedist, een diëtist en een psycholoog.

Bij patiënten die ouder zijn dan 75 jaar, overloopt een verpleegkundige bij opname op de afdeling standaard een korte vragenlijst, om na te gaan of de patiënt specifieke bijkomende zorgen nodig heeft. In dat geval wordt het Geriatrisch Support Team ingeschakeld om advies te geven.

Contact via het algemene nummer van de dienst Patiëntenbegeleiding, (t) 016 80 90 73

> naar boven

Palliatief Support Team

De zorg voor ongeneeslijke zieke patiënten, en de begeleiding van de familie daarbij, wordt in ons ziekenhuis door een gespecialiseerd team ondersteund. RZ Heilig Hart Tienen heeft geen aparte palliatieve eenheid.

We streven naar een totale zorg. Verzachting van pijn en andere lichamelijke klachten is net zo belangrijk als aandacht voor de psychische, sociale en spirituele problemen waarmee de patiënt of zijn naasten te maken kunnen krijgen. Naast de pijnstilling en behandeling van de ziektesymptomen door de arts-specialist, stelt het Palliatief Support Team alles in het werk om de best mogelijke kwaliteit van leven voor de patiënt en zijn naasten te behalen. Onze palliatieve zorgverlening biedt daarom zorg op maat: wat de levenskwaliteit concreet betekent, bepaalt iedereen immers voor zichzelf.

Meer dan vroeger hebben patiënten en hun familie vragen over het levenseinde, en erover praten is soms moeilijk. Er leeft ook veel verwarring over begrippen en beslissingen rond het levenseinde. Bij het Palliatief Support Team kunnen patiënten en hun familie terecht voor duidelijke informatie.

Contact via (t) 016 80 37 17

> naar boven

Overlijden in het ziekenhuis

Hebt u behoefte aan emotionele of spirituele ondersteuning of specifieke informatie, dan kunt u terecht bij medewerkers van onze dienst Patiëntenbegeleiding via onderstaande nummers.

Sociale dienst

Een medewerker van het ziekenhuis kan u altijd in contact brengen met onze pastoraal medewerker, die voor u ook een gesprek kan regelen of met een vertegenwoordiger van uw godsdienst of levensbeschouwelijke overtuiging.

Meer info over: aangifte van het overlijden en overbrenging van de overledene

> naar boven