aASitemap & Contact SitemapContact

Wat meebrengen voor een dagopname?

Documenten

Voor elke opname dient uw identiteit gecontroleerd te worden aan de hand van uw identiteitskaart. Breng ze dus zeker meer naar het ziekenhuis.

 • Uw elektronische dentiteitskaart (e-ID)
 • Klevertjes van uw ziekenfonds, indien u geen e-ID of kids-ID hebt
 • Uw bloedgroepkaart
 • De verwijsbrief van uw huisarts of behandelende arts
 • Resultaten van onderzoeken die u eventueel vooraf hebt ondergaan (bloedonderzoek, RX-foto, …)
 • Brief of verslag van uw medische voorgeschiedenis (bv. verslag van cardioloog, …)
 • Eventuele formulieren van uw ziekenfonds die bij uw opname ingevuld moeten worden (bv. getuigschrift arbeidsongeschiktheid)
 • Aansluitingskaart en formulieren van uw hospitalisatieverzekering als u die heeft

Indien u de in te vullen formulieren uit de infomap van de specialist, zoals het formulier thuismedicatie en in geval van een ingreep ook de preoperatieve vragenlijst en het toestemmingsformulier voor een ingreep, niet tijdig voor uw opname heeft opgestuurd naar het ziekenhuis, breng ze dan zeker mee naar het ziekenhuis.

Indien uw opname een gevolg is van een arbeidsongeval:

 • Aangifteformulier
 • Naam en adres van uw werkgever
 • Naam en adres van uw verzekeringsmaatschappij
 • Polisnummer

Thuismedicatie

• Breng alle medicatie die u normaal thuis neemt, in de oorspronkelijke verpakking mee.

Voor u persoonlijk

• Gemakkelijke dagkleding
• Eventueel wat lectuur of andere ontspanning

Zeker niet meebrengen

• Juwelen, waardevolle voorwerpen
• Grote hoeveelheid geld