aASitemap & Contact SitemapContact

Geriatrisch dagziekenhuis

Het geriatrisch dagziekenhuis maakt deel uit van het niet-chirurgisch dagziekenhuis op Campus St.-Jan.

Wat is een geriatrisch dagziekenhuis?
In het geriatrisch dagziekenhuis kunnen ouderen onderzocht en behandeld worden zonder dat een klassieke opname in het ziekenhuis nodig is. Alle nodige raadplegingen en onderzoeken gebeuren op 1 dag, zodat de patiënt niet verschillende malen naar het ziekenhuis moet terugkomen. De zorgverlening richt zich naar de problemen die eigen zijn aan het ouder worden, en naar de specifieke zorgvragen van senioren en bejaarden.
De geriater, een specialist in ouderenzorg, volgt de patiënt op in overleg met andere artsen, verpleegkundigen, de kinesist, de psycholoog, de logopedist, de diëtist, de ergotherapeut, en de ontslagbegeleider.
Tussen de onderzoeken verblijft de patiënt op een kamer naar keuze, met bed of relaxzetel.

Waarvoor kan u hier terecht?
Raadplegingen, onderzoeken en testen voor diagnostiek bij geriatrische problemen, bv.
• geheugenstoornissen
• evenwichtsstoornissen en valproblemen
• gehoorstoornissen
• incontinentie
• achteruitgang van de algemene toestand
• voedingsproblemen en slikstoornissen
• oppuntstelling diabetes, .
• behandelingen: bv. bloedtransfusies, intraveneuze medicatietoediening
• revalidatie: bv. na een hersenbloeding of trombose, na implantatie van een heupprothese

Praktisch
De planning gebeurt na verwijzing door huisarts of specialist, in overleg met de geriater.
De afspraak maakt u via (t) 016 80 95 73, elke werkdag van 7 tot 17 uur. U kan kiezen voor een één- of tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer.

Het geriatrisch dagziekenhuis bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping van blok B van Campus St.-Jan. U meldt zich aan het onthaal aan. Wij raden de patiënt aan zich te laten vergezellen door een familielid of andere begeleider.

Wat brengt u mee?

• Identiteitskaart
• bloedgroepkaart
• uw medicatie voor de dag zelf
• medicatielijst
• lijst van gekende allergieën
• brief van verwijzende arts
• eventueel specifiek verzorgingsmateriaal
• telefoonnummer van contactpersoon
• nachtkledij is niet nodig