Geboorteplan, kangoeroeën, zachte keizersnede

Dr. Lieselore Vandermeulen, gynaecoloog in RZ Tienen sinds 2017

Dr. Vandermeulen (31) is de jongste van onze gynaecologen. Ze heeft haar eerste jaar in ons ziekenhuis achter de rug. ‘Gynaecologie-verloskunde was van meet af nummer 1 in mijn hoofd toen ik geneeskunde studeerde. Ik vind het een uitdagend specialisme. Je staat dicht bij je patiënten en je hebt een goede afwisseling tussen raadplegingen, chirurgie en technische onderzoeken. In de gynaecologie ben je met 1 patiënt bezig, in de verloskunde altijd met minstens 2. Dat geeft een extra dimensie. En dat je deel mag uitmaken van het mooie moment van de geboorte, ik kan daar elke keer opnieuw door ontroerd worden. Zeker wanneer je een koppel de hele zwangerschap hebt gevolgd, blijft het telkens weer speciaal dat je hen dat geschenkje letterlijk kunt afgeven.’

Aanstaande ouders zoeken het vandaag opnieuw meer natuurlijk. Een spontane, vaginale bevalling blijft boven alles te verkiezen als de zwangerschap normaal verloopt. ‘We promoten dat als verlosteam ook. Inleiden, knippen, epidurale verdoving, keizersnedes: dat gebeurt het best alleen als het nodig is. Onze verlosbedden zijn mobiel en verstelbaar en laten vele bevallingshoudingen toe, bijvoorbeeld zijligging of helemaal rechtop. We krijgen niet meteen vragen naar bevallen op een baarkruk, we onderzoeken wel om dat aan te bieden. Sommige koppels hebben een geboorteplan met al hun wensen: verloop van de bevalling, geen antibiotica, geen knip, navelstreng mag pas dan doorgeknipt worden … We gaan graag in op die wensen als ze medisch verantwoord zijn. Tijd nemen voor een bevalling, en voor de beleving van de ouders, vinden we in ons verlosteam allemaal belangrijk. Ouders laten zich ook vaker begeleiden door een vroedvrouw. De rol van de vroedvrouw voor en na de bevalling zal verder groeien. We hebben dit jaar een nieuwe verloskamer in gebruik genomen waar vrouwen met hun eigen vroedvrouw kunnen komen bevallen. Een vroedvrouw kan perfect een natuurlijke bevalling doen.’

‘Ook bij keizersnedes streven we naar een meer natuurlijke aanpak. Een vraag die leeft: hoe lang zal ik gescheiden zijn van mijn kindje? Voor geplande keizersnedes starten we in de loop van 2019 met de mogelijkheid voor een gentle sectio, een zachte of vriendelijke keizersnede waarbij we een natuurlijke bevalling zoveel mogelijk nabootsen. Bij een gewone keizersnede wordt de baby geboren achter het operatiedoek en gaat hij na de check door de kinderarts met de papa naar de afdeling, terwijl we de mama hechten. Mama en kindje zijn dan snel een klein uurtje van elkaar gescheiden en vaak is het kindje al gewassen en gekleed bij de eerste aanraking. Bij de zachte keizersnede kan de mama via een doorzichtig doek haar baby uit de baarmoeder zien geboren worden. Na een snelle check door de kinderarts mag de baby meteen bij mama op de blote borst onder een speciaal doek, terwijl wij de operatieve nazorg geven. Zo is er ook bij een keizersnede meteen na de geboorte huid-op-huidcontact tussen mama en kind. Dat kangoeroeën is belangrijk. Het bevordert de hechting, stimuleert de borstvoeding en helpt de hartslag en lichaamstemperatuur van de baby stabiel houden.’ 

'De leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen, blijft stijgen. Daarmee hangt samen dat we meer vrouwen met verminderde vruchtbaarheid zien en dat meer mensen een beroep doen op medisch begeleide voortplanting. Bepaalde onderzoeken en behandelingen kunnen bij ons gebeuren, voor kunstmatige bevruchtingen zoals IVF werken we samen met fertiliteitscentra in Leuven en Brussel. Een andere evolutie zien we in de onderzoeken van de ongeboren baby. Met een echo krijgen we vandaag al heel veel informatie, dat is enorm geëvolueerd. In de toekomst zullen we met genetische tests alsmaar meer te weten komen. Het is goed dat we vroegtijdig afwijkingen kunnen opsporen, maar hoe zullen we omgaan met deze informatie? Of met informatie die medisch niet belangrijk is? Dat roept ethische vragen op en kan moeilijke keuzes met zich meebrengen voor de ouders. Belangrijk is dat we hen goed informeren en goed kunnen begeleiden bij hun beslissingen.’ 

Enkele dagen na het gesprek belt dr. Vandermeulen ons op: ze heeft collega-gynaecoloog dr. Lotte Claes begeleid bij de bevalling van haar tweede kindje. ‘Zij heeft dat prachtig gedaan, ik vond het heel leuk dat ik dat mocht doen. Het was een mooi staaltje van ons teamwerk!’