Het trucje met de elleboog

Ann Pacolet, verpleegkundige Kind & Gezin van 1985 tot 2011

Ann (68) bezocht 26 jaar lang twee keer per week onze materniteit om Kind & Gezin voor te stellen aan de pas bevallen moeders. ‘Mama’s zijn tegenwoordig beter geïnformeerd dan vroeger,’ begint Ann. ‘Ze hebben een netwerk waar ze advies kunnen inwinnen en op sociale media wordt er volop gepraat over de babyuitzet, voeding, navelverzorging, maatregelen tegen wiegendood …' Toen ze op de materniteit begon, mochten de mama’s hun baby zelf nog geen badje geven, herinnert Ann zich nog goed. ‘De kinderverzorgster ging met een ‘mobiel’ badje van de ene kamer naar de andere om de baby te wassen. En de mama keek vooral toe. Als we dan achteraf op huisbezoek gingen, zagen we dat moeders niet altijd wisten hoe warm het badwater moest zijn en hoe ze hun baby veilig vast konden houden tijdens het badje. Een badthermometer was niet in elk gezin aanwezig en het verschil tussen 36 en 38 graden voel je niet zo makkelijk. Dus leerden we hen het trucje met de elleboog en namen we een pop mee naar de materniteit waarop we de mama’s lieten oefenen’, lacht Ann. ‘Gelukkig zijn die tijden voorbij.’

Ann is zelf op onze materniteit bevallen van haar zoon Lieven. ‘Dat was in 1979 en ik weet nog goed dat ik de enige mama was die borstvoeding gaf. De avond voor mijn bevalling werd ik opgenomen met lichte weeën. Ik voelde me nog prima en heb de vroedvrouw die nacht geholpen met flesjes te geven aan de andere baby’s. Alle baby’s bleven ‘s nachts in een babykamer bij de nachtwacht en praktisch iedereen gaf flesvoeding in die periode. Sinds de jaren 60 was borstvoeding volledig uit de mode.Tot de jaren 80 werd het ook niet gepromoot door de overheid. Dat veranderde vanaf de jaren 90 en toen had je een heus kamp van moeders die overtuigd waren van borstvoeding en zij die zwoeren bij flesjes. In die periode zijn we op de materniteit ook gestart met infosessies over  borstvoeding. Nu geven de vroedvrouwen zelf deze info en hun begeleiding tijdens de borstvoeding is top.’