Beleid

2018 was het jaar van de dubbele uitdaging! Konden we het kwaliteitsniveau aanhouden en de positieve rendementen bewaren? Op beide vragen is het antwoord positief dankzij de inzet van onze medewerkers. 

Kwaliteit

Kunnen we het kwaliteitsniveau aanhouden dat we in 2017 haalden naar aanleiding van de NIAZ-accreditatie?

Mede door het verder zetten van verbeteracties na incidentmeldingen, het werk van Q-teams, de veiligheidsrondes, de interne audits, het hele goede werk van de dienst Kwaliteit & Procesoptimalisatie, maar vooral dankzij de dagelijkse aandacht voor kwaliteit van elke medewerker konden we na een uitgebreide zelf georganiseerde interne audit in juni besluiten dat het kwaliteitsniveau op de afdelingen zeer behoorlijk bewaard blijft.

Rendement

Kunnen we de jarenlang positieve rendementen bewaren in een tijd van overheidsbesparingen en waar 42% van de ziekenhuizen in het rood draaien?

 • In 2018 kenden we een verdere stijging van activiteit.
 • Er startten 7 nieuwe artsen in 2018. 
 • Op de diensten radiologie, cardiologie en gynaecologie kwamen nieuwe echografietoestellen. Het operatiekwartier nam nieuwe anesthesietoestellen, een nieuw radioscopietoestel en een nieuwe operatietoren in gebruik. 
 • De zorgdiensten en medische diensten zetten samen innovatieve initiatieven over de ziekenhuismuren heen verder: KIK-project (Kort in Kraamkliniek), 1733 (triage van niet geplande zorg en spoed), Chronic Care (het transmurale zorgproject met de eerste lijn voor kansarme en chronische patiënten van de regio Tienen-Landen), Hospice de Klaproos (palliatief zorghuis met de Broeders Alexianen Tienen en de eerste lijn). Bijkomend hebben we de deuren van onze verloskamers opengezet voor zelfstandige vroedvrouwen om in eigen beheer en in veilige omstandigheden geboortes vanuit hun zelfstandige praktijken te begeleiden.
 • We zijn gestart met de voorbereidingen voor een nieuw elektronisch patiëntendossier. Hiermee zullen we de informatie van patiënten met ander ziekenhuizen en zorgvereners kunnen delen, wat de kwaliteit en de veiligheid van de zorg ten goede komt. Digitale communicatie via een gedeeld dossier wordt de norm in de zorg. 
 • Voor ons Klinisch Labo werd het softwaresysteem Cyberlab geïnstalleerd. 
 • Voor verbetering van de ICT-infrastructuur werd een nieuwe redundante firewall geïnstalleerd en bekabelingswerken voor het nieuw wifinetwerk uitgevoerd. Het informatieveiligheidsbeleid en GDPR-beleid werden verder uitgewerkt met de externe partner BDO.
 • De verdere professionalisering van onze dienst Aankoop gaf een bijkomende boost aan onze samenaankoopinitiatieven met de ziekenhuisgroep FENIX enerzijds en samen met de groep ziekenhuizen rond UZ Leuven anderzijds. Een digitaal systeem van contractbeheer werd uitgewerkt. De financiële dienst had ook heel wat werk ter voorbereiding van de opstart van de nieuwe forfaitaire financiering van de honoraria (laagvariabele zorg). 
 • De dienst Infrastructuur verbouwde onze labo’s Anatomopathologie en Klinisch Labo, en de verpleegafdeling Heelkunde 2 kreeg een opknapbeurt.
 • Het departement HR & Administratie zette verder in op digitalisatie. Het digitale medewerkersdossier werd afgewerkt, een toepassing voor online afspraken door patiënten werd door ICT voorbereid. De dienst Communicatie lanceerde in maart een nieuwe patiëntvriendelijke website met de online afsprakenmodule.
 • De regionale netwerking kreeg verder vorm in een gestructureerd overleg.
 • Aan het dossier nieuwbouwziekenhuis werd verder gewerkt in samenwerking met de stad, de provincie en het stedenbouwkundig bureau BUUR in een natraject van het locatie-onderzoek.