Netwerk

De regionale netwerking kreeg verder vorm in een gestructureerd overleg tussen de 4 ziekenhuizen van het netwerk Oost-Vlaams-Brabant: AZ Diest, RZ Heilig Hart Leuven, UZ Leuven en RZ Heilig Hart Tienen. Dat resulteerde in een verdere uitbouw van samenwerkingsinitiatieven.

Er was een netwerkevent in februari, een langetermijnvisietekst werd gepubliceerd in november. Deze samenwerking zal leiden tot een betere organisatie van het zorgaanbod voor onze patiënten in de regio Oost-Vlaams-Brabant.