Voorkeurslocatie nieuwe campus

Op 12 april werd de voorkeurslocatie voor de nieuw te bouwen campus bekendgemaakt. De site ten oosten van de boomgaard, grenzend aan de Feed Food Health campus is de beste locatie. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant, de stad Tienen en RZ Heilig Hart Tienen.

De huidige locaties van campus Mariëndal en St.-Jan voldoen niet langer aan de voorwaarden om het beoogde programma van kwaliteitsvolle zorg op een ruimtelijk aanvaardbare en financieel haalbare wijze op te zetten. Daarom werd in 2017 aan het studiebureau BUUR opdracht gegeven om volgende 4 locaties verder te onderzoeken op ruimtelijke haalbaarheid, de inplanting binnen de stedelijke context en de relatie met de omgeving:

  • Site Westelijke Ring, ten zuidwesten van het centrum
  • Site huidige Campus St.-Jan, langs de Vesten
  • Site ten oosten van de boomgaard, grenzend aan de Feed Food Health campus
  • Site Stationsomgeving Tienen, ten zuiden van de sporen

Op basis van de studie is de site ten oosten van de vesten en de boomgaard, onmiddellijk grenzend aan de Feed Food Health campus als meest gunstige locatie aangeduid. Het onderzoek wees ook uit dat er valabele alternatieven zijn. 

De financiële haalbaarheid en de verkeersontsluiting worden verder bestudeerd. Pas als die positief uitvallen, kunnen we met stad en provincie deze locatie definitief bevestigen.