Interne audit 1 jaar na accrediteringsaudit

Hoe was het een jaar na onze NIAZ-audit gesteld met onze kwaliteitszorg? In onze NIAZ-alertweek van 4 tot 7 juni stuurden we een ploeg van 20 interne en 8 externe auditoren op pad om dit te testen op 28 afdelingen en in 4 ziekenhuisbrede tracers: ziekenhuishygiëne, medische apparatuur, medicatiebeheer en bloedtransfusie.

De medewerking aan en de resultaten van die auditweek toonden aan dat we goed willen blijven scoren op kwaliteitsvolle, veilige zorg!  Sterke punten: kennis van kwaliteitsportaal Infoland en van de portaal Ultimo voor beheer en meldingen medische apparatuur. Ook de verbetercyclus op basis van incidentenmeldingen, indicatoren, audits, Q-walks is goed geborgen. Op het vlak van infectiepreventie- en beheersing is er een goede kennis van de procedures en MRSA-screening bij gehospitaliseerde patiënten. We zagen veel aandacht voor en kennis van de procedure Valpreventie, ook in de ambulante zorg en bij onderzoeken. Voor het medicatiebeleid kregen we goede punten voor de kennis en toepassing van procedure hoogrisicomedicatie. Ook het bloedtransfusieproces en het sterilisatieproces verlopen veilig en zijn voor elke stap traceerbaar.

Een aantal structurele knelpunten die aan de oppervlakte kwamen, nemen we constructief verder op. Daarnaast gaat de aandacht naar de nieuwe kwaliteitsnormen van NIAZ Qmentum Global, met daarin als centrale focus: patiëntenparticipatie!