Voor je veiligheid & welzijn

  • Draag altijd je identificatiebandje, en waak er mee over dat je baby altijd zijn identificatiebandje om heeft. Zo weten alle zorgverleners wie jullie zijn en worden vergissingen tot het minimum beperkt.
  • Verwittig ons als je de afdeling even verlaat. Zo weten we altijd waar je bent.
  • Je baby mag de afdeling niet verlaten. Laat je baby echter nooit alleen op de kamer achter. 
  • Voor het welzijn van onze patiënten, bezoekers en medewerkers, geldt een volledig rookverbod in het ziekenhuis en aan de ingangen.
  • Respecteer de avondstilte vanaf 22 uur.