De goede doelen

 

Sosame

Dr. Govaerts in gesprek met de laborant van Sosame
Dr. Govaerts in gesprek met de laborant van Sosame

In maart trok dr. Anneke Govaerts, neuroloog in RZ Tienen en consulent van de Alexianen Zorggroep, naar Congo om psychiatrische instellingen te bezoeken. Ze kwam terecht bij Sosame, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Kivu. Het centrum behandelt niet alleen geesteszieken, maar ook getraumatiseerde slachtoffers van bendeoorlogen in de provincie.

Deze laatste groep wordt steeds groter: zowel buitenlandse gewapende bendes (ex-Rwandese FAR en Interahamwe) als plaatselijke gewapende bendes (Rasta, Mai-mai...) zaaien terreur, waarbij verkrachtingen heel courant zijn. Het zijn vooral de vrouwen die het meest te lijden hebben onder deze situatie maar ook kinderen zijn niet veilig: zij worden vaak als kindsoldaat opgenomen in milities. Ook de extreme armoede eist zijn tol op de geestelijke gezondheid van de lokale bevolking. De omvang van de problematiek staat in schril contrast met de middelen die Sosame ter beschikking heeft.

Dokter en patiënt in Sosame
Dokter en patiënt in Sosame

Een hematologietoestel en een hormonenanalysetoestel zijn broodnodig om de juiste diagnoses te stellen, maar zijn beide onbetaalbaar voor het centrum. Sosame hoopt snel de nodige financiële middelen te vinden om deze toestellen aan te kopen.

Ongeval in Kikwit

Wie al eens een bezoekje bracht aan de afdeling geriatrie van RZ Heilig Hart Tienen, kent zusters Laurette Muyamuna en Adelaide Kambembo: al ruim een jaar werken ze op de afdeling als verpleeg- en zorgkundige. De zusters van hun congregatie, de Zusters Passionisten van Sint-Paulus van het Kruis, raakten in mei betrokken bij een zwaar verkeersongeval in Kikwit, Congo, waarna hun jeep onbruikbaar werd en hun missie - zorgen voor de hulpbehoevenden - in het gedrang kwam. De zusters zijn op zoek naar financiële steun om een nieuwe jeep te kopen en hun missie voort te zetten.

De jeep was volledig vernield na het ongeval
De jeep was volledig vernield na het ongeval