Kort Verblijf

Locatie

Campus Mariëndal

1e verdieping
Kamers 405-419
Bekijk route in het ziekenhuis

Contact

Kortdurende opnames

Op Kort Verblijf verblijven patiënten die kort moeten worden opgenomen na een heelkundige ingreep. Het gaat om opnames van maximaal 5 dagen (4 nachten). De afdeling is gesloten van vrijdagavond tot maandagochtend.

Voorzieningen

De afdeling biedt plaats aan 20 patiënten en beschikt over 10 eenpersoonskamers en 5 tweepersoonskamers. Elke kamer beschikt over een wastafel, telefoon, televisie, gratis wifi en een koelkastje.  De meeste kamers hebben ook een toilet.

Belangrijk bij een opname

Thuismedicatie

Het is belangrijk dat wij weten welke medicatie u thuis neemt of onlangs genomen hebt. Op het thuismedicatieformulier vemeldt u de correcte benaming van de medicatie, de dosering en frequentie. Hebt u dit formulier vooraf niet binnengebracht of opgestuurd? Overhandig het dan bij uw opname aan de inschrijvingsmedewerker van het onthaal.
Meer info over thuismedicatie

Zorg of hulp nodig als u weer naar huis gaat?

Dan kunt u uw arts of verpleegkundige vragen om de dienst Patiëntenbegeleiding in te schakelen. Een medewerker van deze dienst bespreekt samen met u en met uw familie of huisarts de gewenste zorg of hulp, en legt daarvoor de nodige contacten. Zo kan de overgang van het ziekenhuis naar thuis (of naar een woonzorgcentrum, hersteloord of andere voorziening) vlot verlopen.
Wanneer u begeleiding nodig heeft na ontslag uit het ziekenhuis?