Gynaecologie

Gynaecologie en borstaandoeningen

 

Ons team gynaecologen biedt specialistische zorg op het gebied van gynaecologische problemen. Patiënten kunnen hier terecht voor onder meer de behandeling van borstaandoeningen, bekkenbodemproblemen, vruchtbaarheidsproblemen, endometriose, menstruatieklachten en kanker, maar ook voor standaard zorg zoals controles, anticonceptie-advies etc.

Hierbij vullen we elkaar aan door een goede samenwerking onderling (oa met subspecialisaties) en met andere diensten en zo nodig verwijzen we naar een tertiair ziekenhuis (universitair ziekenhuis). We leggen ons erop toe ons bij te scholen om de meest up-to-date zorgen te kunnen verstrekken.

Er wordt binnen onze dienst ook actief deelgenomen aan wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast dragen we bij aan de opleiding van toekomstige gynaecologen en is er dus een assistent gynaecologie (gynaecoloog in opleiding) op de dienst aanwezig.