aASitemap & Contact SitemapContact

Ontslag

Toestemming arts

Uw behandelende arts deelt u mee wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Als u het ziekenhuis verlaat tegen het advies van de arts in of zonder zijn toestemming, dan moet u een verklaring ondertekenen dat u dit op eigen verantwoordelijkheid doet.

Documenten

  • De verpleegkundige informeert u over de nazorg en medicatie thuis, en geeft u eventuele voorschriften mee.
  • Heeft u bepaalde attesten nodig, bv. voor uw werkgever, meldt dit dan daags voor uw vertrek aan de verpleegkundige.
  • Bewaar de medische documenten die u bij ontslag meekrijgt goed. U krijgt ook de ontslagbrief met verslag voor uw huisarts mee (het ziekenhuis bezorgt die ook elektronisch aan huisartsen die daarvoor uitgerust zijn).
  • Wanneer u in een rusthuis verblijft , of van het ziekenhuis naar een rusthuis gaat, wordt deze brief aan het rusthuis bezorgd.

Vervoer naar huis

  • Informeer de verpleegkundige tijdig als u bv. een taxi of ziekenwagendienst wenst.
  • Komt een familielid of een kennis u ophalen? Dan kan uw begeleider zijn auto voorrijden op de voorrijstrook aan de ingang van het ziekenhuis en daar kort stationeren zodat u in de wagen kunt stappen.

Bij een dagopname

  • Voorzie begeleiding en vervoer voor uw terugkeer naar huis na een ingreep. U mag dan zelf nl. niet autorijden.

Verzorging thuis

  • Heeft u na ontslag nood aan thuisverpleging, bepaalde hulpmaterialen, hulp in het gezin of een andere dienstverlening, kan onze sociale dienst daarvoor de nodige contacten leggen.

Bij een dagopname

  • Voorzie dat u de eerste 24 uur na uw ontslag uit het ziekenhuis niet alleen thuis bent, voor eventuele hulp of verzorging.