aASitemap & Contact SitemapContact

Factuur voor een hospitalisatie

Het ziekenhuis factureert alle kosten en erelonen van uw verblijf. Officieel heet de factuur 'Uittreksel verpleegnota', en ze wordt opgesteld volgens wettelijke verplichtingen. Alle ziekenhuizen moeten ditzelfde model van factuur gebruiken.

Een groot deel van de kosten wordt meestal rechtstreeks aan uw ziekenfonds gefactureerd. Dit bedrag staat op de factuur onder 'Ten laste van uw ziekenfonds'. Uw factuur gaat dan enkel over uw persoonlijk aandeel en de supplementen. Is dat niet het geval, dan vindt u bij de factuur een groen formulier waarmee u bij uw ziekenfonds de voorziene terugbetaling krijgt. Meer info over uw aandeel in de kostprijs.

> naar boven

Rubrieken

De ziekenhuisfactuur bevat 5 rubrieken:
Kosten van verblijf: dit is uw persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs, al dan niet met kamersupplement.
Farmaceutische en parafarmaceutische kosten: dit zijn alle apotheekkosten.
Geneeskundige en paramedische honoraria: dit zijn de erelonen van de zorgverstrekkers (arts-specialist, tandarts, kinesist
of vroedvrouw).
Andere leveringen: bv. bloed, bloedplasma, gipsmateriaal;
Diverse kosten: dit zijn niet-medische producten en diensten waarin het ziekenhuis noch de meeste hospitalisatieverzekeringen bijdragen, bv. telefoonkosten, rooming in.> naar boven

Uw factuur betalen

  • U moet uw factuur binnen de 14 dagen na factuurdatum betalen.
  • Heeft u vragen over uw factuur? Contacteer dan de dienst patiëntenfacturatie op (t) 016 80 95 65 (8-12 u. en 12.30-16 u.) of per mail patientenfacturatie@rztienen.be
  • Heeft u vragen over een betalingsherinnering of heeft u betalingsproblemen? Contacteer dan de dienst debiteuren op (t) 016 80 95 66 (10-12 u.) of dienstdebiteuren@rztienen.be

Heeft u een klacht in verband met uw factuur?
Stuur uw klacht uiterlijk 8 dagen na ontvangst van uw factuur (met vermelding van factuurnummer en omschrijving van de klacht) naar RZ Heilig Hart Tienen vzw, Kliniekstraat 45, 3300 Tienen.> naar boven

Hospitalisatieverzekering

Met een aantal hospitalisatieverzekeraars heeft het ziekenhuis een overeenkomst. Dit betekent dat, mits u aan de administratieve voorwaarden van die verzekeraar voldoet, het ziekenhuis de factuur voor betaling rechtstreeks aan uw verzekeraar doorstuurt. U ontvangt ter informatie nog wel een verpleegnota, met een begeleidende brief die vermeldt dat u zelf niets hoeft te betalen.
Voor verzekeraars waarmee het ziekenhuis geen overeenkomst heeft, wordt de ziekenhuisfactuur naar de patiënt gestuurd. U betaalt dan eerst deze factuur aan het ziekenhuis en krijgt nadien, afhankelijk van de polis, de kosten terugbetaald van uw verzekeringsmaatschappij.


> naar boven

U bent niet aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds?

De kosten van de raadpleging of onderzoek worden volledig aan de patiënt gefactureerd, tenzij u een bewijs kunt voorleggen dat een derde instantie uw factuur ten laste neemt.

Lees ook de folder: Ziekenhuiskosten zonder ziekteverzekering> naar boven

OCMW/Fedasil

De factuur wordt rechtstreeks naar uw OCMW verstuurd, indien u beschikt over:

  • identiteitskaart of legimitatiebewijs
  • waarborgkaart en/of betalingsverbintenis van uw OCMW of Fedasil> naar boven