Digitaal labo

Sinds 2018 werkt het klinisch labo met het pakket CyberLab voor digitale aanvraag en verwerking van laboanalyses. Het aanvraagsysteem is eenvoudig en transparant: via enkele muisklikken belandt het aanvraagformulier in het klinisch labo.

Ga naar CyberLab

Voor artsenpraktijken en zorginstellingen

Er zijn twee werkwijzen mogelijk.

 1. U drukt de elektronisch verstuurde aanvraag niet af maar drukt de patiëntspecifieke etiketten af om de tubes te identificeren. Het volstaat om de gelabelde tubes in een zakje mee te geven aan de koerier.
 2. U drukt de elektronisch verstuurde aanvraag wel nog af, eventueel wanneer de bloedafname niet onmiddellijk gebeurt. Deze aanvraag bezorgt u vergezeld van de nodige tubes via de koerier aan het labo. In dit geval identificeert u de tubes handmatig.

Voordelen CyberLab

 • De aanvraag kan eenvoudiger en sneller.
 • Bij-aanvragen kunnen snel elektronisch doorgegeven worden.
 • De juiste en voldoende tubes worden afgenomen.
 • Op de tubes schrijven ter identificatie is niet meer nodig.
 • De resultaten zijn sneller gekend dankzij minder preanalytische administratie.
 • De staalidentificatie is correct en rechtstreeks gelinkt aan de aanvraag.
 • Rapporten kunnen geëncrypteerd en dus beveiligd per e-mail verzonden worden.
 • Individuele aanvraagsets op maat van de arts versnellen het aanvraagproces.
 • Een aanvraag kan op afstand aangemaakt en doorgestuurd worden voor afname door verpleging of praktijkassistent.