Privacybeleid & Cookiesbeleid

Toegang tot en gebruik van deze website en zijn deelsites is voorafgegaan door de aanvaarding van dit privacy- en cookiesbeleid: door deze website te bezoeken of communicatiemogelijkheden van deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden hieronder vermeldt. RZ Heilig Hart Tienen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en links waarnaar verwezen wordt.

Privacybeleid

Algemene privacyverklaring: download onderaan deze pagina

Voor bezoekers van onze campussen en terreinen en van deze website en zijn deelwebsites, en voor derde partijen zoals leveranciers, regelt onze algemene privacyverklaring de verwerking van persoonsgegevens.

Privacyreglement voor patiënten: download onderaan deze pagina

RZ Heilig Hart Tienen hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn patiënten. Ons privacyreglement voor patiënten bepaalt hoe we omgaan met persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken om goede zorg te kunnen verlenen. We leggen uit welke gegevens we van u verzamelen, waarom we ze nodig hebben, wat wij ermee doen, welke veiligheidsmaatregelen we nemen en hoe u controle kunt uitoefenen op deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw patiëntendossier en privacy

RZ Heilig Hart Tienen werkt met een centraal elektronisch dossier per patiënt. Het vergemakkelijkt de communicatie tussen de verschillende zorgverleners die samen voor uw zorg instaan. Zo draagt het patiëntendossier bij tot een veilige, kwaliteitsvolle en efficiënte zorg en is het in overeenstemming met de wet op de patiëntenrechten.

Uw patiëntendossier in RZ Heilig Hart Tienen

 • Artsen, verpleegkundigen en paramedici van RZ Heilig Hart Tienen kunnen uw dossier inkijken, enkel op voorwaarde dat ze direct bij uw behandeling betrokken zijn en zolang deze betrokkenheid bij uw behandeling duurt. Ook administratieve medewerkers hebben toegang tot een deel van uw dossier voor de administratieve afhandeling.
 • Elk van deze personen is strikt gebonden aan het beroepsgeheim of de discretieplicht. Via een strenge toegangscontrole wordt bijgehouden wie wanneer welk deel van uw dossier heeft ingekeken of bewerkt. U kunt deze inloggegevens opvragen via de ombudsdienst aan de hand van dit formulier
 • U kunt uw behandelende zorgverleners de toegang tot uw dossier niet ontzeggen, omdat dit dossier een essentieel onderdeel is van een multidisciplinaire, geïntegreerde, veilige en kwaliteitsvolle behandeling.
 • Het ziekenhuis is wettelijk verplicht uw medisch dossier minstens 30 jaar te bewaren.

Uw patiëntendossier in de samenwerkende ziekenhuizen

RZ Heilig Hart Tienen heeft een medisch samenwerkingsverband (‘nexuzhealth’) met een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen. Omwille van die samenwerking wordt uw patiëntendossier gedeeld met uw zorgverleners in deze ziekenhuizen. Ook in dit samenwerkingsverband worden de privacyregels strikt gewaarborgd en nageleefd. De lijst van deelnemende partners groeit nog. U vindt een actuele lijst op www.nexuzhealth.be.

Wat zijn de voordelen van het samenwerkingsverband voor u als patiënt?

Doordat deze ziekenhuizen werken met een gedeeld dossier, hoeft u in het ene ziekenhuis niet meer te herhalen wat er in het andere ziekenhuis al gebeurde. Ook krijgt uw behandelende arts steeds een volledig beeld van uw gezondheidstoestand. Dit komt kwaliteitsvolle zorg ten goede, vermijdt dubbele onderzoeken en maakt doorverwijzingen van het ene nexuzhealth-ziekenhuis naar het andere gemakkelijker.

Wat betekent dit voor uw privacy?

Het gedeelde medisch dossier is streng beveiligd. Alleen zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot uw dossier. Dit wil zeggen dat als u niet in ziekenhuis X behandeld wordt, uw gegevens ook niet geraadpleegd kunnen worden in dat ziekenhuis. Pas wanneer u behandeld wordt bij een van de nexuzhealth-partners is uw dossier toegankelijk voor de betrokken zorgverleners in dat ziekenhuis. Omdat het belangrijk is dat uw behandelende arts over de volledige informatie van uw gezondheidstoestand beschikt, kunt u als patiënt niet weigeren dat de behandelende zorgverleners van de nexuzhealth-ziekenhuizen toegang hebben tot uw dossier.

Uw patiëntendossier bij de huisarts

Dankzij het gebruik van beveiligde webtoepassingen kan ook uw huisarts of doorverwijzende zorgverlener (specialist, klinisch bioloog, tandarts ...) uw elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis raadplegen vanuit zijn praktijk. De doorverwijzer wordt op die manier beter geïnformeerd en betrokken bij het zorgproces en kan zo beter op de noden van de patiënt en zijn familie inspelen. Uw huisarts heeft automatisch toegang tot uw dossier. Andere doorverwijzers hebben geen automatische toegang tot uw dossier. 

Het nationale eHealth-project

Met het eHealth-platform van de overheid kunnen alle Belgische zorgverleners die op dat moment bij uw behandeling betrokken zijn, uw medische gegevens consulteren. Ziekenhuizen moeten ervoor zorgen dat de essentiële informatie uit uw patiëntendossier via dit systeem beschikbaar is. Deze uitwisseling van gezondheidsgegevens gebeurt enkel wanneer u hier toestemming voor geeft. Dit kunt u doen:

 • via uw huisarts, ziekenfonds, apotheek of de inschrijvingsbalie van het ziekenhuis,
 • via de online toepassing ehealthconsent. Hier kunt op elk op elk moment uw toestemming geven, intrekken of bepaalde zorgverleners uitsluiten van het recht op toegang. 

Meer info vindt u op www.patientconsent.be.

Cookiesbeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren.

Cookies zijn kleine databestandjes met een unieke code die op uw computer, smartphone of tablet worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Dat gebeurt via de webbrowser (bv. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari). Cookies laten onder meer toe het gebruik van een website te meten. en te analyseren hoe gebruikers door de site surfen.

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de eigen beveiligde servers van RZ Heilig Hart Tienen of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie enkel om het surfgedrag van onze websitebezoekers te analyseren. Zo kunnen we onze website verbeteren en gebruiksvriendelijke werking helpen garanderen.

Welke cookies op deze website?

Deze website (en de deelsites) maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die aangeboden wordt door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de websitebeheerder te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Een specifiek overzicht:

PHPSESSID

 • Type: essentiële cookie
 • Levensduur: Deze cookie is een sessiecookie, en wordt bij het sluiten van de browser verwijderd.
 • Doel: bewaren van sessie-ID. Deze cookie laat communicatie toe tussen webserver en browser en slaat tijdelijk informatie van je sessie op.

_ga

 • Type: analytische cookie
 • Levensduur: 2 jaar
 • Doel: Google Analytics - Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een klant-ID, een willekeurig gegenereerd nummer, toe te wijzen. Het wordt gebruikt voor het berekenen van bezoekers-, sessie- en campagnegegevens in de website statistieken. Privacy policy van Google.

_gat

 • Type: analytische cookie
 • Levensduur: 1 minuut
 • Doel: Google Analytics - Deze cookie wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te vertragen. Hierdoor wordt de gegevensverzameling beperkt op websites met veel verkeer. Privacy policy van Google.

_gid

 • Type: analytische cookie
 • Levensduur: 24 uren
 • Doel: Google Analytics - Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers te onderscheiden. Privacy policy van Google.

Beheer je cookie voorkeuren
 

Cookies uitzetten?

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Wilt u dit toch liever niet, dan moet u de instellingen van webbrowser aanpassen. Houd er rekening mee dat sommige functies op deze of andere websites niet correct werken als cookies zijn uitgeschakeld in de webbrowser.

Meer informatie over instellingen voor cookies: www.youronlinechoices.com.