Privacybeleid

Toegang tot en gebruik van deze website en zijn deelsites is voorafgegaan door de aanvaarding van het privacy- en cookiesbeleid: door deze website te bezoeken of communicatiemogelijkheden van deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden hieronder vermeldt. RZ Heilig Hart Tienen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en links waarnaar verwezen wordt.

Privacybeleid

Algemene privacyverklaring: download onderaan deze pagina

Voor bezoekers van onze campussen en terreinen en van deze website en zijn deelwebsites, en voor derde partijen zoals leveranciers, regelt onze algemene privacyverklaring de verwerking van persoonsgegevens.

Privacyreglement voor patiënten: download onderaan deze pagina

RZ Heilig Hart Tienen hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn patiënten. Ons privacyreglement voor patiënten bepaalt hoe we omgaan met persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken om goede zorg te kunnen verlenen. We leggen uit welke gegevens we van u verzamelen, waarom we ze nodig hebben, wat wij ermee doen, welke veiligheidsmaatregelen we nemen en hoe u controle kunt uitoefenen op deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw patiëntendossier en privacy

RZ Heilig Hart Tienen werkt met een centraal elektronisch dossier per patiënt. Het vergemakkelijkt de communicatie tussen de verschillende zorgverleners die samen voor uw zorg instaan. Zo draagt het patiëntendossier bij tot een veilige, kwaliteitsvolle en efficiënte zorg en is het in overeenstemming met de wet op de patiëntenrechten.

Uw patiëntendossier in RZ Heilig Hart Tienen

  • Artsen, verpleegkundigen en paramedici van RZ Heilig Hart Tienen kunnen uw dossier inkijken, enkel op voorwaarde dat ze direct bij uw behandeling betrokken zijn en zolang deze betrokkenheid bij uw behandeling duurt. Ook administratieve medewerkers hebben toegang tot een deel van uw dossier voor de administratieve afhandeling.
  • Elk van deze personen is strikt gebonden aan het beroepsgeheim of de discretieplicht. Via een strenge toegangscontrole wordt bijgehouden wie wanneer welk deel van uw dossier heeft ingekeken of bewerkt. U kunt deze inloggegevens opvragen via de ombudsdienst aan de hand van dit formulier
  • U kunt uw behandelende zorgverleners de toegang tot uw dossier niet ontzeggen, omdat dit dossier een essentieel onderdeel is van een multidisciplinaire, geïntegreerde, veilige en kwaliteitsvolle behandeling.
  • Het ziekenhuis is wettelijk verplicht uw medisch dossier minstens 30 jaar te bewaren.

Uw patiëntendossier in de samenwerkende ziekenhuizen

RZ Heilig Hart Tienen heeft een medisch samenwerkingsverband (‘nexuzhealth’) met een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen. Omwille van die samenwerking wordt uw patiëntendossier gedeeld met uw zorgverleners in deze ziekenhuizen. Ook in dit samenwerkingsverband worden de privacyregels strikt gewaarborgd en nageleefd. De lijst van deelnemende partners groeit nog. U vindt een actuele lijst op www.nexuzhealth.be.

Wat zijn de voordelen van het samenwerkingsverband voor u als patiënt?

Doordat deze ziekenhuizen werken met een gedeeld dossier, hoeft u in het ene ziekenhuis niet meer te herhalen wat er in het andere ziekenhuis al gebeurde. Ook krijgt uw behandelende arts steeds een volledig beeld van uw gezondheidstoestand. Dit komt kwaliteitsvolle zorg ten goede, vermijdt dubbele onderzoeken en maakt doorverwijzingen van het ene nexuzhealth-ziekenhuis naar het andere gemakkelijker.

Wat betekent dit voor uw privacy?

Het gedeelde medisch dossier is streng beveiligd. Alleen zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot uw dossier. Dit wil zeggen dat als u niet in ziekenhuis X behandeld wordt, uw gegevens ook niet geraadpleegd kunnen worden in dat ziekenhuis. Pas wanneer u behandeld wordt bij een van de nexuzhealth-partners is uw dossier toegankelijk voor de betrokken zorgverleners in dat ziekenhuis. Omdat het belangrijk is dat uw behandelende arts over de volledige informatie van uw gezondheidstoestand beschikt, kunt u als patiënt niet weigeren dat de behandelende zorgverleners van de nexuzhealth-ziekenhuizen toegang hebben tot uw dossier.

Uw patiëntendossier bij de huisarts

Dankzij het gebruik van beveiligde webtoepassingen kan ook uw huisarts of doorverwijzende zorgverlener (specialist, klinisch bioloog, tandarts ...) uw elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis raadplegen vanuit zijn praktijk. De doorverwijzer wordt op die manier beter geïnformeerd en betrokken bij het zorgproces en kan zo beter op de noden van de patiënt en zijn familie inspelen. Uw huisarts heeft automatisch toegang tot uw dossier. Andere doorverwijzers hebben geen automatische toegang tot uw dossier. 

Het nationale eHealth-project

Met het eHealth-platform van de overheid kunnen alle Belgische zorgverleners die op dat moment bij uw behandeling betrokken zijn, uw medische gegevens consulteren. Ziekenhuizen moeten ervoor zorgen dat de essentiële informatie uit uw patiëntendossier via dit systeem beschikbaar is. Deze uitwisseling van gezondheidsgegevens gebeurt enkel wanneer u hier toestemming voor geeft. Dit kunt u doen:

  • via uw huisarts, ziekenfonds, apotheek of de inschrijvingsbalie van het ziekenhuis,
  • via de online toepassing ehealthconsent. Hier kunt op elk op elk moment uw toestemming geven, intrekken of bepaalde zorgverleners uitsluiten van het recht op toegang. 

Meer info vindt u op www.patientconsent.be.

Bewaking & camerabewaking

De interne bewakingsdienst staat tijdens de nacht ter beschikking om de patiënten, bezoekers en medewerkers een zo veilig mogelijk en vlot toegankelijk ziekenhuis aan te bieden.

De bewakingsagenten maken hier bijkomend gebruik van camerabewaking.

De interne bewakingsonderneming van RZ Tienen met KBO 04.0822.8557 is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voorvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid. De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot KBC verzekeringen – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven. Het polisnummer is 28 969 033.