Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze website en zijn deelsites is voorafgegaan door de aanvaarding van deze disclaimer: door deze website te bezoeken of informatie te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden hieronder vermeldt.

Inhoud website

De informatie op deze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en gecontroleerd. Desondanks kan  RZ Heilig Hart Tienen niet de garantie bieden dat deze informatie continu juist of volledig is en blijft. Wanneer RZ Heilig Hart Tienen op fouten wordt gewezen, worden deze zo snel mogelijk aangepast, verbeterd of verwijderd op de website. Aan informatie of publicaties op deze website kunnen  gebruikers geen rechten ontlenen.

De website bevat ook externe links of verwijzingen naar andere websites, die geplaatst zijn voor het comfort van de bezoeker. RZ Heilig Hart Tienen heeft geen controle en zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie van deze andere bronnen.

De informatie op deze website is niet bindend voor RZ Heilig Hart Tienen. RZ Heilig Hart Tienen heeft het recht de informatie op deze website te wijzigen zonder voorafgaande melding.

Aansprakelijkheid

Alle aangeboden medische informatie of medisch advies op deze website is algemeen en kan geenszins de diagnose of behandeling door een arts vervangen die rekening houdt met uw persoonlijke gezondheidstoestand en situatie.  Bij vragen of voor medisch advies wordt u aangeraden een arts of andere zorgverlener te raadplegen.

RZ heilig Hart Tienen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website en van zijn deelsites of websites waarnaar verwezen wordt.

RZ Heilig Hart Tienen kan geen garanties  bieden over de continue beschikbaarheid van de website noch voor het al dan niet rechtmatig gebruik van de website (bv. hackers) en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hier rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg van is. 

Beweringen en opinies die tot uiting komen in artikels of mededelingen op de website van het ziekenhuis zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijk) van de redactie, sitebeheerder of RZ Heilig Hart Tienen in het algemeen.

E-mailberichten

Aan e-mailberichten inclusief hun eventuele bijlagen, kunnen geen rechten worden ontleend. RZ Heilig Hart Tienen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of kosten die voortvloeien uit onvolledige of foutieve informatie in e-mailberichten.

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om het e-mailbericht af te handelen. Lees meer over ons Privacybeleid.

Intellectuele eigendom (copyright)

  • Alle teksten, foto’s of afbeeldingen en ook de lay-out van de website vallen door auteursrecht onder het eigendom van RZ Heilig Hart Tienen. Overname van teksten en/of foto’s kan enkel na officiële toestemming van RZ Heilig Hart Tienen (via communicatiedienst@rztienen.be).
  • Alle teksten, foto’s of afbeeldingen en ook de lay-out van de website zijn eigendom van RZ Heilig Hart Tienen. RZ Heilig Hart Tienen geeft de toelating om tekst en/of afbeeldingen af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat deze informatie louter voor eigen doeleinden worden gebruikt. Andere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie van de gegevens ten behoeve van derden is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke toelating van RZ Heilig Hart Tienen (via communicatiedienst@rztienen.be).