Pediatrie

Op de afdeling Pediatrie worden baby’s, kinderen en jongeren tot de leeftijd van 16 jaar opgenomen voor een hospitalisatie of voor een dagbehandeling.

Covid-19: aangepaste regeling raadplegingen kindergeneeskunde

Overeenkomstig de richtlijnen van de overheid worden de raadplegingen voor ‘niet-dringende’ problemen uitgesteld. Wij willen hier, conform met de aanbevelingen van de Belgische kinderartsen benadrukken dat de essentiële zorgen voor kinderen zeker verder verstrekt worden. Meer bepaald blijven raadplegingsmogelijkheden voorzien voor:

  • Het 7de dagsonderzoek van de pasgeborenen na ontslag uit de materniteit
  • Alle vaccinaties voor kinderen tot 15 maanden
  • Alle problemen die door de ouders als dringend ingeschat worden
  • Alle controles die nodig zijn voor chronische patiënten
  • Alle verwijzingen door de huisarts

Bij inschrijving zullen de patiënten met infectieuze problematiek fysiek gescheiden worden van de andere patiënten (aparte wachtzalen). Ook wordt in de wachtzalen een afstand van minimaal 1,5 m bewaard tussen patiënten. Wij vragen de patiënten met niet-infectieuze problemen bij voorkeur in de voormiddag een afspraak te maken (016/80.95.82).

Uw kind voorbereiden

Uw kind voorbereiden

Een opname in het ziekenhuis is een ingrijpende gebeurtenis. Kinderen die op de hoogte zijn van wat er zal gebeuren, zijn doorgaans minder bang en ervaren minder stress en spanning.

Lees onze tips

Gegevensoverdracht Kind en Gezin

Het ziekenhuis bezorgt een beperkt aantal gegevens betreffende u en uw kind (uw naam, adres en  telefoonnummer en de naam, het geslacht en de geboortedatum van uw kind) aan Kind en Gezin, zodat een medewerker van Kind en Gezin u kan contacteren om hun dienstverlening aan te bieden.

Op de kinderafdeling

Op de kinderafdeling

We proberen uw kind met de beste zorgen te omringen. Praktische informatie over de verzorging, de dagindeling, de maaltijden ...

Meer info
Bezoek onze kinderwebsite

Bezoek onze kinderwebsite

Uw kind wordt opgenomen? Bereid uw kind voor en bezoek samen onze kinderwebsite met veel foto's en informatie op kindermaat.

Naar de kinderwebsite

Kinderen met autisme

Laat het ons weten als uw kind autismespectrumstoornis heeft. Voor hen is een opname vaak extra verwarrend.  We hebben een aangepast zorgpad dat zoveel mogelijk rekening houdt met de speciale noden van uw kind.

Meer info