Externe radiotherapie

Wat is het?

 • Radiotherapie of bestraling van de prostaat is een mogelijke behandeling van prostaatkanker. 
 • RX-stralen schakelen doelgericht de kankercellen uit, terwijl de gezonde cellen zo veel mogelijk worden gespaard.
 • In totaal worden 30 à 40 stralensessies voorzien, en dit met een frequentie van 4 à 5 keer per week.
 • In sommige gevallen (vooral bij hoogrisicokankers) krijgt de patiënt een hormoontherapie, wat het resultaat van de bestraling versterkt.
 • Indien de bestraling bedoeld is om eventuele negatieve gevolgen van uitzaaiingen te behandelen, wordt een individueel schema opgesteld.

Wie komt in aanmerking?

 • Patiënten bij wie de kanker begrensd is tot de prostaat en die geen operatie kunnen of willen ondergaan. In dat geval gaat het om een genezende behandeling.
 • Patiënten met uitzaaiingen van kankercellen in de beenderen of lymfeklieren. Indien deze uitzaaiingen klachten zoals pijn of nierblokkage veroorzaken, kan bestraling de klachten helpen te verminderen. Hier gaat het dan niet om een genezende therapie.
 • Radiotherapie wordt voorgesteld na overleg tussen verschillende specialisten (multidisciplinair-oncologisch consult of MOC). Nadien wordt een afspraak voorzien op de afdeling radiotherapie.

Problemen na de ingreep

Lichamelijke klachten die vanaf de derde behandelingsweek kunnen optreden zijn:

 • een branderig gevoel en/of pijn bij het plassen
 • vaker plassen
 • meer aandrang voelen om te plassen
 • frequentere stoelgang, soms diarree met bloed en/of slijm
 • vermoeidheid
 • huidreactie

Deze klachten kunnen na de bestraling nog ongeveer twee weken aanhouden, maar de meeste klachten zijn zes tot acht weken na de behandeling verdwenen.

De volgende klachten kunnen op langere termijn optreden.

 • Een ontsteking van de endeldarm: dit gaat gepaard met bloed- en slijmverlies in de ontlasting en vaker aandrang om te plassen. Hiervoor kunt u worden behandeld.
 • Erectiestoornissen: deze kunnen soms met medicatie behandeld worden.

Resultaten

 • De genezingskansen van bestraling zijn vergelijkbaar met het operatief verwijderen van de prostaat (prostatectomie), zeker als men naar patiënten kijkt met een levensverwachting van 10 tot 15 jaar.
 • Bij jongere patiënten, met een langere levensverwachting, is chirurgie een betere optie.
 • Wanneer de prostaatkanker na chirurgie terugkeert, blijft bestraling een mogelijkheid. Omgekeerd is chirurgie na bestraling alleen in uitzonderlijke gevallen aan te raden, omdat dit gepaard gaat met zeer veel complicaties.