Nier

De twee nieren zitten aan weerskanten van de ruggengraat, achteraan de buik, en hebben de grootte van een vuist. Onze nieren hebben een dubbele functie:

 • het bloed filteren en afval afvoeren door urine aan te maken

 • de lichaamsvloeistoffen stabiel houden door de concentraties van stoffen die er worden opgelost (zouten, zuren enz.) constant te houden

Steenkliniek Hageland
Om niersteenpatiënten een snelle en juiste behandeling dicht bij huis te bieden, hebben de urologen van RZ Heilig Hart Tienen en AZ Diest de Steenkliniek Hageland opgericht. 
Meer info over Steenkliniek

Wat is het?

Nierstenen zijn steentjes van onopgeloste afvalstoffen in de urine en komen frequent voor. Als een niersteen loskomt in de urineleider en indaalt, kan dit nierkolieken geven. Dit zijn aanvallen van heftige pijn in uw zij of in de buik.

Soorten stenen

 • Calcium stenen (calcium oxalaat, calcium fosfaat)
 • Infectueuze stenen (struviet)
 • Urinezuurstenen
 • Cystine stenen

Oorzaken

 • Te weinig water drinken
 • Te veel frisdranken consumeren
 • Metabole oorzaken (stofwisseling)
 • Genetisch (familiaal voorkomen)
 • Hormonale factoren
 • ...

Onderzoeken


Behandeling

 • Geen behandeling: afwachten en opvolgen
 • ESWL of external shock wave lithotripsy: niersteenvergruizing
 • URS of uretero-renoscopie: kijkonderzoek met behulp van een (flexibele) camera om de steen op te zoeken en te verwijderen, eventueel na vergruizing van de steen door een laserbehandeling
 • Medicatie
Afdrukken

Wat is het?

Een nierbekkenontsteking, met een medische term pyelonefritis genoemd, is een ontsteking van de wand van het nierbekken en kan voorkomen in één nier of in beide nieren.

Klachten

 • Pijn in de zij
 • Koorts
 • Zich algemeen onwel voelen (zoals bij griep)
 • Eventueel pijn bij het plassen

Onderzoeken

Behandeling

 • Antibiotica
 • Pijnstillers/koortswerende medicatie
 • Voldoende vocht innemen (via infuus en zelf voldoende drinken)
 • ...
Afdrukken

Wat is het?

Een pyelo-ureterale junctiestenose is een vernauwing (stenose) tussen nierbekken en urineleider die leidt tot een slechte werking van de nier. Dit is meestal aangeboren maar kan ook veroorzaakt worden door een kruisend bloedvat dat het dichtdrukt. PUJ-stenose komt vaker voor bij vrouwen tussen 20 en 30 jaar oud.

Klachten

Pijn in de zij die op nierkolieken kan lijken.

Onderzoeken

 • Urineonderzoek
 • Bloedonderzoek
 • Echografie van nieren/klein bekken
 • Indien nodig: CT-scan (met intraveneus contrast, d.i. injectie van de contrastvloeistof via een infuus in de bloedbaan)
 • Nucleaire scan: MAG-3 scan

Behandeling

Een PUJ- stenose kan enkel met een operatie behandeld worden.

 • Laparoscopische pyeloplastie (= het wegnemen van de vernauwing tussen nierbekken en urineleider en het maken van een nieuwe brede verbinding)
 • Ureterstent (JJ-stent is een hol, siliconen buisje; deze stent moet meermaals gewisseld worden)
Afdrukken

Wat is het?

Nierkanker is een verzamelnaam voor verschillende soorten kwaadaardige tumoren. Naast niercelkanker, de meest voorkomende niertumor, kunnen er zich ook poliepen ontwikkelen in de nier (= transitioneel cel carcinoom).

Klachten

 • Bloed in de urine
 • Pijn in de zij
 • Vermagering

Onderzoeken

 • Urineonderzoek
 • Urinecytologie (labo-onderzoek van de urine op aanwezigheid van kwaadaardige cellen)
 • Bloedonderzoek
 • Echografie van nieren
 • Echografie van blaas
 • CT-scan van buik (met intraveneus contrast, d.i. injectie van de contrastvloeistof via een infuus in de bloedbaan)
 • Uretero-renoscopie (URS): kijkonderzoek met behulp van een flexibele camera in de urineleider met eventueel een biopsie
 • Cystoscopie (omwille van een reële kans op poliepen in de blaas)
 • Eventueel PET-CT-scan

Behandeling

 • Bij een kleine tumor: uretero-renoscopie (URS) met lasering van de letsels
 • Indien de tumor te groot of te invasief is: nefro-ureterectomie (volledige wegname van nier en urineleider)
 • Bij uitzaaiingen: chemotherapie
Afdrukken

Wat is het?

Nierkanker is een verzamelnaam voor verschillende soorten kwaadaardige tumoren. De meest voorkomende niertumor is niercelkanker of renaal cel carcinoom. Deze tumor komt voor in de nierbuisjes, die deel uitmaken van de filtertjes (nefronen) van de nier.

Klachten

 • Bloed in de urine
 • Pijn in de zij
 • Vermagering

Onderzoeken

Behandeling

 • Gedeeltelijke wegname van de nier (enkel de tumor)
 • Volledige wegname van de nier
 • Medicatie bij uitzaaiingen (zgn. metastasen) die de groei van de kanker afremmen
Afdrukken

Wat is het?

Een vesico-ureterale reflux (VUR) betekent dat de urine uit de blaas terug kan vloeien naar de nier. Dit wordt meestal veroorzaakt doordat de klep aan de uitgang van de urineleider waar die in de blaas komt, niet goed werkt. In de meeste gevallen is VUR aangeboren maar er kan ook een andere oorzaak zijn, bv. een te hoge druk in de blaas.

Klachten

Weerkerende urineweginfecties (blaas- en nierbekkenontstekingen)

Onderzoeken

Behandeling

 • Bij jonge kinderen: soms enkel opvolgen; ze kunnen er ‘uitgroeien’.
 • Bij volwassenen: ureter-reïmplantatie (operatie waarbij een nieuwe verbinding wordt gemaakt tussen de urineleider en de blaas).
 • Deflux-injectie (injectie van een vloeistof aan de ingang van de urineleider in de blaas).
   
Afdrukken