Wetenschappelijk onderzoek

Verbetering van de zorg kan enkel ontstaan door een continue zoektocht naar nieuwe oorzaken, diagnose middelen en behandelingen. In onze dienst werden diverse nieuwe onderzoeksmethodes ontwikkeld om uit te zoeken waaraan uw klachten te wijten zijn. Alle wetenschappelijke projecten en onderzoekslijnen zijn vooraf grondig bestudeerd op hun veiligheid en onderworpen aan voorafgaandelijke goedkeuring van de ethische commissies van verschillende ziekenhuizen. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is vrijwillig en nooit verplicht en kostenloos. U krijgt volledige uitleg en antwoord op al uw vragen door speciaal daartoe opgeleide teams onder leiding van de vzw Femicare.

Wij beschrijven in onderstaande infobrochure kort de wetenschappelijke onderzoeken waar we momenteel mee bezig zijn en nodigen u van harte uit om hierover vragen te stellen en te overwegen mee te doen indien u dergelijke problemen zou hebben die in aanmerking komen.

  1. ProPreB: alle zwangeren worden uitgenodigd om de zuurtegraad en samenstelling van de bacteriële evenwichten in de schede te laten onderzoeken met als doel te helpen voorspellen wie verhoogde kans maakt op vroeggeboorte. Dit proberen we dan te voorkomen door het toedienen van probiotica (levende bacteriën die van nature in het lichaam voorkomen). 
  2. Nieuwe vaginale crème voor vaginale schimmel infectie. Het project sluit vrouwen in met klachten van schimmel (candida) infectie. Na behandeling wordt je nog drie maanden opgevolgd.
  3. Voor vrouwen met herhaalde, steeds terugkerende candida infecties van de schede, wordt er binnenkort een vaccin uitgetest.
  4. Ook zal binnenkort een nieuw vaccin uitgetest worden om groep B streptococcen infectie tegen te gaan bij de pasgeborenen. We proberen te voorkomen dat de baby tijdens de geboorte deze bacteriën opraapt, en dit zonder antibiotica te gebruiken. Ook zal er een onderzoek lopen om beter te kunnen onderzoeken of de aanstaande mama of de baby vlak na de geboorte positief test op zulke bacteriën.
  5. We onderzoeken een sterk niet-hormonaal middel om warmtewellingen tegen te gaan bij vrouwen die geen hormonen mogen gebruiken omwille van borstkanker. Dus als je antihormoon pillen moet nemen na behandeling van borstkanker, en daar vapeurs van krijgt, ben je mogelijks een ideale kandidaat voor deelname aan deze studie.
  6. Nieuwe middelen en probiotica worden ook uitgetest voor vrouwen met slechte vaginale geur (bacteriële vaginose), en voor vrouwen met therapie resistente infecties met trichomonas of candida.

Mogelijks mogen wij u dus verwelkomen op een van onze baanbrekende projecten en staan steeds open om al uw vragen te beantwoorden (info@femicare.net of tel 016/808102).