Aanvraag omgevingsvergunning opnieuw ingediend

In juni 2023 diende RZ Tienen een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwbouwcampus op de St.-Jan-site. In november trok het ziekenhuis deze aanvraag tijdelijk terug nadat de Provinciale Omgevingsvergunningscomissie (POVC) meer duidelijkheid vroeg over mobiliteit rond de campus.

Vandaag diende het ziekenhuis een nieuwe versie van de aanvraag in. “Afgelopen maanden hebben we met verschillende partijen hard gewerkt aan een nog sterker dossier.” zegt Ken Strijkers, manager infrastructuur en masterplanning bij RZ Tienen. “Daarbij werden niet alleen onze architecten en de stad Tienen betrokken, maar ook de provincie, de Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer en het departement Mobiliteit en Openbare Werken. We voerden nieuwe mobiliteitsmetingen uit en optimaliseerden onze plannen. Zo werd bijvoorbeeld de buffer tussen de inrit van het ziekenhuis en de omliggende huizen beter uitgewerkt. Op vlak van bereikbaarheid zetten we een grote stap vooruit dankzij een busverbinding op de site met een halte aan de ingang van het ziekenhuis.”

Het dossier zal opnieuw door verschillende instanties beoordeeld worden. Een beslissing wordt in het najaar verwacht.