Q&A nieuwbouw

In navolging van het buurtoverleg hebben we hieronder de meest gestelde vragen opgesomd. Deze werden beantwoord door ons en VK Architects. 

 1. Waarom is het buurtoverleg digitaal doorgegaan? (veel oudere personen in de buurt)

We hebben het buurtoverleg vanwege de maatregelen rond covid-19 noodgedwongen digitaal moeten organiseren. We wilden al snel de buurt informeren. We zorgen wel nog voor een infofolder voor de oudere buurtbewoners. Hopelijk kunnen we ook snel iets organiseren ter plaatse, maar dit is afhankelijk van de maatregelen rond het virus.

 1. Wij hebben het buurtoverleg niet kunnen volgen, kunnen wij de info nog krijgen?

De volledige video van het buurtoverleg is online geplaatst zodat u deze kunt herbekijken.

Ook is er een presentatie beschikbaar op de website.

 1. Waarom is de buurt niet eerder betrokken bij het ontwerp?

Belangrijk om te weten is dat we nog aan het begin van het traject staan.

De architecten hebben de wedstrijd gewonnen die gepaard gaat met een openbare aanbesteding. Bij deze wedstrijd, met verschillende kandidaten, is er een geheimhoudingsplicht. Zij kunnen nu van start gaan met het verder ontwerpen. We zouden hierbij (vooral voor de omgeving) de buurt ook bij willen betrekken.

 1. Waarom is locatie St. Jan gekozen?

Er is een locatieonderzoek uitgevoerd door stedenbouwkundig bureau BUUR in opdracht van de stad Tienen en de provincie Vlaams Brabant. Uit dit onderzoek is locatie St. Jan via een multicriteria-analyse als een voorkeurslocatie gekozen, deze locatie scoorde positief op alle criteria.

 1. Wordt de buurt nog verder betrokken?

Ja, Er zijn nog 2 infomomenten voorzien in het traject.

Het architectenbureau (VK) heeft een stedenbouwkundig bureau (blauwdruk) aangesteld om alle vraagstukken en inrichting van de omgeving te bekijken, de bedoeling is om hier ook de buurt bij te betrekken om inspraak te geven.

We gaan hier zeker via de website nog over communiceren hoe we dit concreet gaan aanpakken.

 1. Heeft het ziekenhuis een grote impact op de mobiliteit in de buurt?

We kunnen meegeven dat er onderzoek over mobiliteit is gebeurd tijdens het locatieonderzoek in samenwerking met het departement mobiliteit en openbare werken (MOW) van het Vlaamse gewest, die een studie hebben gemaakt waaruit blijkt dat een ziekenhuis mogelijk is op deze locatie gezien de spreiding van het verkeer over de ganse dag. Er moet echter wel nog verder onderzoek gebeuren hieromtrent, dit in samenwerking met de stad Tienen.

 1. Zal het ziekenhuis extra waterlast veroorzaken?

Nee, we kunnen stellen dat wij als ziekenhuis geen verslechtering van de toestand mogen veroorzaken.

We zullen in grote mate het regenwater bufferen en hergebruiken (zowel in het ziekenhuis als voor de stadsakker) zoals ook verplicht volgens de ladder van Lansink ( zie link: https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringssystemen/leidraad-ontwerpen-van-bronmaatregelen ).

In het MER-onderzoek zal de riolering en afwatering ook nog uitvoerig aan bod komen.

 1. Zal er voldoende parking zijn en kan de buurt hier gebruik van maken?

Er zal voldoende parking voorzien worden, momenteel zijn er een 700-tal plaatsen voorzien in het ontwerp wat meer is dan de huidige parking. Hoe we dit gaan doen moet nog verder besproken worden. De buurt zal ook gebruik kunnen maken van de parking tijdens de daluren, de modaliteiten hiervan moeten echter nog wel bekeken worden.

 1. Kan de afbraak van de oude gebouwen gevaar opleveren voor de buurt (vb. asbest)

Nee, de afbraak zal gebeuren volgens de wettelijke bepalingen en zal met de nodige zorg gebeuren. Alle materialen zullen op de juiste manier afgebroken en afgevoerd worden met respect voor omgeving en milieu.

 1. Gaat het gebouw veel plaats innemen op de locatie?

Het winnende ontwerp was ook het meest compacte ontwerp (kleinste footprint) waardoor er veel groen kan voorzien worden rond het gebouw.

 1. Hoeveel bouwlagen zal het nieuwe gebouw bevatten?

Het gebouw is opgedeeld in verschillende delen, het hotelgedeelte heeft maximum 7 lagen, de andere blokken hebben maximum 5 en 2 lagen.

 1. Kan de stadsakker op deze locatie blijven?

Het is zeker de bedoeling om terug voldoende plaats te voorzien voor de stadsakker zodat deze volwaardig kan behouden blijven. Er zijn al gesprekken hierover met de stadsakker.

 1. Hoe is de ligging en toegang tot het gebouw

De inkom is voorzien langs de houtemstraat, hierlangs komen de bezoekers en patiënten.

De logistieke stromen kunnen via de ring aan de achterkant geraken. Dit moet wel nog diepgaander bekeken worden in samenwerking met de stad.