Q&A nieuwbouw

In navolging van verschillende overlegmomenten met de buurt hebben we hieronder de meestgestelde vragen opgesomd. 

Op 12 februari 2022 werd er een wandeling met de buurtbewoners gehouden.

Hier vindt u de meestgestelde vragen. 

Op 11 december 2020 werd er een digitaal buurtoverleg georganiseerd. U kan de volledige video van het buurtoverleg en de presentie hier vinden. Hieronder vindt u de meestgestelde vragen. 

Waarom is de buurt niet eerder betrokken bij het ontwerp?

We staan nog maar aan het begin van het traject. De architecten hebben de wedstrijd gewonnen die gepaard gaat met een openbare aanbesteding. Bij deze wedstrijd, met verschillende kandidaten, is er een geheimhoudingsplicht. VK Architects heeft deze wedstrijd gewonnen en gaan nu verder met het ontwerpen. Hierbij zal de buurt betrokken worden. 

Waarom is locatie St.-Jan gekozen?

Er is een locatieonderzoek uitgevoerd door stedenbouwkundig bureau BUUR in opdracht van de stad Tienen en de provincie Vlaams-Brabant. Uit dit onderzoek is locatie St.-Jan via een multicriteria-analyse als een voorkeurslocatie gekozen. Deze locatie scoorde positief op alle criteria.

Wordt de buurt nog verder betrokken?

Ja, er zijn nog 2 infomomenten voorzien in het traject.

Het architectenbureau (VK Architects) heeft een stedenbouwkundig bureau (Blauwdruk) aangesteld om alle vraagstukken en de inrichting van de omgeving te bekijken. De buurt zal betrokken worden in dit proces. Via de website wordt gecommuniceerd hoe we dit concreet zullen aanpakken.

Heeft het ziekenhuis een grote impact op de mobiliteit in de buurt?

Er is onderzoek gebeurd over het mobiliteitsvraagstuk tijdens het locatieonderzoek. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van het Vlaamse geweest heeft een studie gemaakt waaruit blijkt dat een ziekenhuis mogelijk is op deze locatie. Er zal hier nog verder onderzoek rond gebeuren in samenwerking met de Stad Tienen. 

Zal het ziekenhuis extra waterlast veroorzaken?

Nee, het ziekenhuis zal geen extra waterlast veroorzaken. We zullen het regenwater in grote mate bufferen en hergebruiken, zowel in het ziekenhuis als voor de stadsakker. In het MER-onderzoek (milieueffectrapport) zal de riolering en afwatering ook uitvoerig aan bod komen.

Zal er voldoende parking zijn en kan de buurt hier gebruik van maken?

Er zal voldoende parking voorzien worden. Momenteel zijn er een 700-tal plaatsen voorzien in het ontwerp. Dit is meer dan het aantal huidige parkeerplaatsen. De buurt zal ook gebruik kunnen maken van de parking tijdens de daluren, maar de modaliteiten hiervan moeten nog verder bekeken worden. 

Kan de afbraak van de oude gebouwen gevaar opleveren voor de buurt (bijvoorbeeld asbest)?

Nee, de afbraak zal gebeuren volgens de wettelijke bepalingen en zal met de nodige zorg gebeuren. Alle materialen zullen op de juiste manier afgebroken en afgevoerd worden met respect voor omgeving en milieu.

Gaat het gebouw veel plaats innemen op de locatie?

Het winnende ontwerp was ook het meest compacte ontwerp (kleinste footprint) waardoor er veel groen kan voorzien worden rond het gebouw.

Hoeveel bouwlagen zal het nieuwe gebouw bevatten?

Het gebouw is opgedeeld in verschillende delen. Het hotelgedeelte heeft maximum 7 lagen, de andere blokken hebben maximum 5 en 2 lagen.

Kan de stadsakker op deze locatie blijven?

Het is de bedoeling om terug voldoende plaats te voorzien voor de stadsakker zodat deze volwaardig kan behouden blijven. Er zijn al gesprekken hierover met de stadsakker.

Hoe is de ligging en toegang tot het gebouw?

De inkom voor bezoekers en patiënten is voorzians langs de Houtemstraat. De logistieke stromen kunnen via de ring aan de achterkant geraken. Dit wordt nog diepgaander besproken in samenwerking met Stad Tienen.