Bezoek

Voor ouders gelden er geen bezoekuren, u bent dag en nacht welkom op de afdeling.

  • Andere bezoekers kunnen op bezoek komen tussen 14 en 20.00 uur. Rust is belangrijk voor het herstel van uw kind. Vraag aan de bezoekers om de bezoekuren te respecteren.
  • U doet er goed aan het bezoek te spreiden en de duur van het bezoek aan te passen aan de gezondheidstoestand van uw kind. Beperk het bezoek liefst tot maximaal 2 personen. Een langdurig bezoek, of te veel bezoekers tegelijk, kan vermoeiend zijn.
  • Omwille van infectiegevaar is het niet aan te raden om kinderen mee naar de kinderafdeling te brengen. De speelzaal van de afdeling is enkel voor onze patiëntjes toegankelijk. Dit om eventuele besmetting te voorkomen.
  • We vragen om zo weinig mogelijk in de gangen rond te lopen om de rust op de afdeling te bewaren.