Kindvriendelijke & veilige zorg

Kinderen worden niet op afdelingen voor volwassenen opgenomen. Wij zorgen voor een kindvriendelijke & veilige omgeving. We helpen en stimuleren de ouders of vertrouwenspersoon om 24/24 aanwezig te zijn en deel te nemen aan de zorg voor hun kind. Bij een ingreep of onderzoek krijgen u en uw kind uitleg en begeleiding van een orthopedagoog op de afdeling.

We gebruiken maximaal middelen die de pijn verzachten of doen verdwijnen.
Meer info over ons pijnbeleid bij kinderen

Voor kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) is een opname vaak extra verwarrend. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de speciale noden van uw kind.
Meer info over opname van kinderen met autisme

Onderaan deze pagina vindt u de charters waarin de samenwerkende afdelingen zich er toe verbinden een professionele kindvriendelijke aanpak te garanderen.

Wij hebben een aangepaste infrastructuur voor kinderen:

 • een speelzaal op de dienst Pediatrie
 • een pediatrische box op Spoedgevallen
 • een aparte ontwaakzaal voor kinderen
 • kinderhoekjes met wandspeelgoed op de diensten Pediatrie en Medische Beeldvorming, in het medisch centrum in de wachtzaal van de consultaties Kindergeneeskunde
Afdrukken
 • Kinderen hebben het recht hun ouders of vertrouwenspersoon altijd bij zich te hebben: er kan 24/24 u steeds 1 ouder of persoon bij uw kind slapen. Meer info over rooming-in
 • We helpen en stimuleren de ouders om aanwezig te zijn en deel te nemen aan de zorg voor hun kind.
 • Ouders mogen altijd aanwezig zijn bij ingrijpende gebeurtenissen zoals radiologische onderzoeken,  bloedafname, plaatsen van infuus enz.
 • U kunt als ouder uw kind begeleiden naar de operatiezaal en aanwezig zijn tot uw kind onder narcose is. Na de operatie blijft u bij uw kind in de recovery of ontwaakzaal. Omwille van organisatorische redenen kan slechts 1 ouder aanwezig zijn.
Afdrukken
 • Kinderen worden enkel in het ziekenhuis opgenomen als de zorg niet thuis of in dagbehandeling kan gebeuren. De opnameduur wordt zo kort mogelijk gehouden.
 • We vermijden overbodige behandelingen en onderzoeken.
 • We hebben een pijnbeleid en gebruiken maximaal middelen die de pijn verzachten/doen verdwijnen. Om de pijn te meten gebruiken we de meest geschikte pijnschalen voor de leeftijd van uw kind.
  Meer info over ons pijnbeleid bij kinderen
 • Kinderen worden behandeld en verzorgd door een multidisciplinair team van 5 pediaters, een pediatrisch verpleegkundig team onder leiding van een hoofdverpleegkundige, spelbegeleidster en een kinderverzorgster. Indien nodig kunnen ook een orthopedagoog, diëtist, kinesitherapeut en/of een sociaal verpleegkundige ingeschakeld worden.
 • Kinderen worden zo veel mogelijk door dezelfde persoon verzorgd.
 • Wij respecteren de privacy van uw kind. 
 • We houden rekening met de gewoonten en rituelen van uw kind.
 • KInderen hebben het recht om te spelen. We voorzien spelbegeleiding en er is een speelzaal aanwezig op de afdeling..
 • De mediclowns komen elke woensdag op bezoek.
 • De orthopedagoog van de dienst Pediatrie komt elke dag langs op de kamer.
Afdrukken
 • Wij controleren elke keer opnieuw het identificatiearmbandje en de naam en geboortedatum van uw kind bij het geven van medicatie en bij onderzoeken of ingrepen.
 • Wij vragen altijd naar de medische voorgeschiedenis, eventuele thuismedicatie en allergieën van uw kind.
 • Kinderen met een besmettelijke aandoening liggen in isolatie om onze andere patiëntjes te beschermen. Bij isolatie brengt de spelbegeleidster speelgoed op de kamer. Wegens besmettingsrisico blijft dit het hele verblijf op de kamer en wordt het nadien ontsmet.
 • Zorgverleners ontsmetten voor en na elk patiëntencontact hun handen met handalcohol. Dit is om verspreiding van infecties te voorkomen. Als we dit een keer zouden vergeten, dan mag u ons daar gerust op wijzen.
 • We leggen voor elk kind een eigen thermometer op de kamer om te voorkomen dat infecties worden doorgegeven.
 • Medische informatie geven we enkel aan de ouders, niet aan andere personen en ook niet via de telefoon.
 • Pijnlijke onderzoeken of behandelingen, zoals bloedafname of wondzorg, gebeuren in de onderzoekskamer op de afdeling zodat de kamer een veilige plek blijft voor uw kind.
 • Medicatie en gevaarlijke materialen liggen achter slot en grendel, daarom staan er sloten op de deur van het onderzoekslokaal en de verpleegwacht. Om veiligheidsredenen mag er ook geen thuismedicatie op de kamer bewaard worden.
 • Op de ramen zitten slotjes zodat kinderen de ramen niet volledig kunnen openen.
 • Elke kamer heeft een nummer en een eigen afbeelding van een diertje. Zo vinden ook de allerkleinsten hun kamertje terug.
 • We houden de afdelingsdeur zo veel mogelijk dicht. We vragen u om hiervoor de nodige aandacht te hebben.

Meer info over patiëntveiligheid

Afdrukken

Wat kunt u als ouder zelf doen om het verblijf van uw kind zo veilig mogelijk te laten verlopen? Neem deze tips even door.

 • Een groot bed zet u in de laagste stand met de onrusthekkens volledig naar beneden. 
 • Bij een spijlenbedje zet u de bedspijlen van de zijkant steeds op de allerhoogste stand.
 • Laat uw kindje niet alleen op het verzorgingskussen.
 • Laat uw kind niet alleen op de kamer. Indien u de kamer verlaat - al is het maar heel even -, verwittig dan de verpleegkundige.
 • Bewaar geen medicatie op de kamer.
 • Hou steeds het belsysteem binnen handbereik.
 • Zorg dat uw kind nuchter is voor een ingreep.
 • Een kind in isolatie mag omwille van infectiegevaar de kamer niet verlaten. Op doktersadvies kan hiervan worden afgeweken.
 • Klap uw logeerbed overdag dicht. Omwille van infectiegevaar blijft het bed op de kamer.
 • Verwittig steeds de verpleegkundige wanneer een toestel op de kamer een alarmsignaal geeft. Duw zeker niet zelf op de knopjes, tenzij anders afgesproken met de verpleegkundige.
 • Was uw handen altijd voor het eten, na elk toiletbezoek en wanneer ze zichtbaar vuil zijn. De meeste ziektekiemen worden immers overgedragen via de handen.
 • Berg waardevolle spullen op in de kasten met een slot. Doe ook de deur dicht van uw kamer, wanneer u de kamer verlaat.
Afdrukken