Voorbereiding

Wordt uw kind binnenkort opgenomen?

Lees de algemene info over de voorbereiding van een opname goed door. Het bevat nuttige informatie over wat u vooraf in orde moet brengen.

Hieronder vindt u specifieke informatie over de opname van een kind. Hebt u nog vragen, neem dan gerust contact op met de verpleegafdeling.

Documenten

 • Identiteitskaart: voor kinderen jonger dan 12 jaar een Kids-ID of de ISI+-kaart
 • Bloedgroepkaart van uw kind indien u die hebt
 • Verwijsbrief van uw huisarts of behandelende arts
 • Gegevens van uw hospitalisatieverzekering indien u die hebt
 • Röntgenfoto's, laboresultaten of andere medische documenten die van belang zijn voor de behandeling

Formulieren

Breng zeker ook de in te vullen formulieren uit de infomap of brochure van de specialist mee naar het ziekenhuis, als u ze niet tijdig voor de opname hebt opgestuurd naar het ziekenhuis.

 • Formulier thuismedicatie 

In geval van een ingreep

 • Preoperatieve vragenlijst
 • Toestemmingsformulier voor een ingreep in dagopname
 • Toestemmingsformulier voor een ingreep met hospitalisatie

Bij verkeersongeval

 • Aangifteformulier
 • Naam en adres van uw verzekeringsmaatschappij
 • Polisnummer

Persoonlijk

 • (Nacht)kledij, kamerjas, pantoffels
 • Toiletgerief: handdoeken, washandjes, tandenborstel en tandpasta, kam
 • Ondergoed
 • Kindboekje van Kind & Gezin
 • Vertrouwd speelgoed, een knuffeldiertje of pop

Wat zeker niet meebrengen?

 • Juwelen
 • Grote hoeveelheid cash geld
 • Andere waardevolle voorwerpen en documenten
 • Jammer genoeg komt niet iedereen naar het ziekenhuis met goede bedoelingen. Berg uw smartphone, laptop of tablet steeds op in de kasten met een slot. Doe ook de deur dicht van uw kamer, wanneer u de kamer verlaat.
Afdrukken

Aanmelden

Wij verwachten u en uw kind de dag van de opname op het afgesproken tijdstip aan de inschrijvingsbalie in het hoofdgebouw van Campus Mariëndal.

Bekijk route in het ziekenhuis naar Inschrijvingen Campus Mariëndal

Kunt u de geplande afspraak niet nakomen, dan vragen we u om de dienst Inschrijvingen tijdig te verwittigen via het nummer (t) 016 80 95 73.

Inschrijven

 • U ontvangt bij uw inschrijving een opnameverklaring waarop u uw kamerkeuze moet bevestigen. Lees het formulier goed. Dit document bevat financiële informatie over supplementen.
 • Voor een eenpersoonskamer worden supplementen aangerekend.

Naar de afdeling

 • U wordt wegwijs gemaakt naar de kinderafdeling, waar een verpleegkundige u en uw kind opvangt en het verdere verloop van de opname toelicht.

Bekijk route in het ziekenhuis naar Pediatrie

Afdrukken

Een opname in het ziekenhuis is een ingrijpende gebeurtenis en kan allerlei emoties teweegbrengen bij uw kind. Kinderen die op de hoogte zijn van wat er zal gebeuren, zijn doorgaans minder angstig en ervaren minder stress en spanning. Onderstaande tips kunnen u thuis helpen bij de voorbereiding.

 • Stel uw kind gerust. Bereid het voor op wat 'anders' zal zijn, bv. slapen in een ander bed, alleen of met andere kinderen op de kamer, dokters die je onderzoeken en verpleegkundigen die je verzorgen enz.
 • Vertel zeker wat niet verandert, o.a. slapen, aankleden, wassen, eten, tv-kijken enz.
 • Maak uw kind duidelijk dat u bij hem blijft of dat u naar huis gaat maar wel elke dag terugkomt.
 • Maak samen met uw kind zijn koffertje klaar. Vergeet zeker niet om zijn lievelingsknuffel, -doekje of fopspeen mee te nemen.
 • Geef eerlijke informatie. Lieg uw kind niet voor dat het geen pijn zal hebben maar leg ook niet de nadruk op pijn.
 • Maak gebruik van de infobrochures en foto's op deze website. Herhaling van de info is belangrijk. Ook oudere kinderen kunnen vaak niet alles in één keer onthouden.
 • Geef informatie op niveau van uw kind en houd rekening met zijn leeftijd. Bij jonge kinderen houdt u de informatie kort en bondig en gebruikt u het best eenvoudige woorden. Oudere kinderen willen vaak uitgebreider horen wat er hen te wachten staat.
 • Hoe jonger het kind, hoe meer het zijn zintuigen gebruikt: vooraf iets kunnen zien, ruiken, horen of voelen is belangrijk bij de voorbereiding.
 • Wees aanwezig tijdens de ziekenhuisopname. Vraag uw kind hoe het zich voelt in de nieuwe situatie en moedig het aan om erover te vertellen.

Bezoek de kinderwebsite

Wat vertelt u?

Wat en hoe u het best vertelt over de ziekenhuisopname hangt af van de leeftijd van uw kind.

Baby- en peuterleeftijd (0-3 jaar)

Aan baby’s en jonge peuters kun je nog niet uilleggen wat er zal gebeuren. Zij hebben vooral nood aan rust en aan de aanwezigheid van hun ouders of verzorgers zodat ze zich zo veilig mogelijk voelen. Als ouder doet u best zoveel mogelijk de dagelijkse verzorging van uw kind zelf (wassen, aankleden, voeden, etc.). Een troostend gebaar (wiegen, strelen, kalmerend praten, liedje zingen, knuffel) en een glimlach kunnen wonderen doen. Bij wat oudere peuters kan u proberen de ziekenhuisopname na te spelen met een dokterstasje en poppen of samen in een boekje rond dat thema kijken. Zie onder voor een boekenlijst.

Kleuterleeftijd (3-6 jaar)

Kleuters hebben vaak veel fantasie en kunnen ook rond de ziekenhuisopname onrealistische ideeën hebben. Geef uw kleuter duidelijke informatie op een korte en bondige manier. Blijf zelf zo rustig mogelijk want kleuters nemen het gedrag van hun ouders over. Samen met uw kind een boekje over het thema ziekenhuis lezen is een ideale manier om uw kind voor te bereiden op de opname. De situatie naspelen met een dokterstasje en poppen is een goed alternatief.

Lagereschoolleeftijd (6-12 jaar)

Lagereschoolkinderen stellen vaak veel vragen over hun ziekenhuisopname. Ze hebben nood aan een duidelijke uitleg over de reden van de opname en het verloop van de opname. Beperk u tot de zaken die ze bewust meemaken. Het bespreken van medische zaken die gebeuren tijdens de narcose, wekken alleen maar meer angst op. Ze verwerken hun aankomende opname het best door te spelen: een tekening te maken, een rollenspel te spelen met poppen, het ziekenhuis na te bouwen met blokken, een boekje te lezen of voorgelezen te worden, etc.

Adolescenten (vanaf 12 jaar)

Betrek adolescenten voldoende in de aanloop naar de ziekenhuisopname. Laat ze zelf vragen stellen aan de arts en maak afspraken in hun bijzijn. Adolescenten hebben vaak honderd-en-één vragen, maak er tijd voor en geef altijd eerlijke informatie. Bied hen emotionele steun en begrip waar nodig.

Wanneer bereidt u uw kind voor?

Dat verschilt van kind tot kind. Sommige kinderen kunnen niet goed om met het lange wachten en krijgen best de uitleg pas een dag (of korter) voor de opname, maar niet vlak voor bedtijd. Andere kinderen hebben juist tijd nodig om wat gaat gebeuren te overdenken en bijkomende vragen te kunnen stellen. Zij krijgen best langer op voorhand uitleg. 

Algemeen wordt geadviseerd om kinderen jonger dan zes jaar best 3 tot 5 dagen voor de ziekenhuisopname voor te bereiden (bij jonge peuters slechts 1 à 2 dagen op voorhand). Oudere kinderen licht u best al een week op voorhand in.

Leuke prenten- en verhalenboeken om uw kind voor te bereiden

Als uw kind onverwachts naar het ziekenhuis moet

Bij een onverwachte ziekenhuisopname is er vaak nauwelijks of geen tijd om uw kind voor te bereiden. Blijf zelf vooral zo rustig mogelijk. Spreek met uw kind over wat het al heeft meegemaakt en wat er nu nog zal gebeuren. U kan ook altijd rekenen op de deskundigheid van ons team dat uw kind zo goed mogelijk zal opvangen.

Afdrukken
 • De verpleegkundigen op de dienst Pediatrie wachten u en uw kind op. Zij maken uw kind klaar voor de operatie. Uw kind krijgt eerst een operatiehemdje aan. Daarna plakt de verpleegkundige een plakker met verdovende zalf op de handrug of in de elleboogplooi. Deze zalf maakt de huid van uw kind wat ongevoelig waardoor uw kind de prik voor het infuus minder voelt. De anesthesist zet deze prik in het operatiekwartier.
 • Voor een dagopname verblijven kinderen meestal op een zaal van 5 bedden. 
 • Uw kind mag een favoriete knuffel meebrengen naar het operatiekwartier.
 • U mag met uw kind mee naar de operatiezaal en blijft bij uw kind tot het onder narcose is.
 • Na de operatie blijft u bij uw kind in de recovery of ontwaakzaal. Omwille van organisatorische redenen kan slechts 1 ouder aanwezig zijn.

Meer over kindvriendelijke & veilige zorg

Afdrukken

Voor kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) is een opname vaak extra verwarrend. Ze komen terecht in een vreemde omgeving: een ander bed, een andere kamer, de hele dag mensen die binnen en buiten lopen, onbekende geluiden en geuren,… 

Laat het ons weten

 • Voor ons is het belangrijk om de speciale noden van uw kind te leren kennen. U weet als geen ander wat uw kind nodig heeft. Vermeld dus zeker bij de chirurg dat uw kind ASS heeft. 
 • De orthopedagoog van de afdeling Pediatrie nodigt u dan uit om zicht te krijgen op de specifieke noden van uw kind:
  • Op welke manier communiceert uw kind?
  • Hoe gedraagt uw kind zich?
  • Kan uw kind lawaai verdragen? Is het gevoelig voor aanrakingen? Kan het veel prikkels verdragen?
  • Is uw kind erg pijngevoelig?
  • Welke structuur heeft uw kind nodig?
  • Hoe gaat uw kind om met onverwachte gebeurtenissen? Hoe kunnen we het hierop voorbereiden?
  • Wat vindt uw kind fijn?
  • Wat is heel moeilijk voor uw kind?
  • Waarin interesseert uw kind zich?

Uw kind voorbereiden

 • De orthopedagoog informeert u en uw kind over het verloop van een opname en hoe een dag op de kinderafdeling eruitziet. Dit maakt het meer voorspelbaar en kan ervoor zorgen dat uw kind minder angstig is. 
 • We kijken naar wat uw kind aankan en wat uw kind zelf wilt. Het ene kind wordt rustig van veel informatie en door zich te fixeren op wat er gaat gebeuren vermindert de angst en onrust. Bij een ander kind kan deze fixatie er net toe leiden dat hij zich verliest in de informatie en vergroten net angst en stress.
 • U kunt samen met uw kind vooraf de kinderafdeling bezoeken. Dit kan na het gesprek met de orthopedagoog gepland worden.

Extra tips om uw kind met ASS voor te bereiden

Andere aanpak op de dag van de ingreep

Onder Verloop van de ingreep leest u hoe de dag van de ingreep standaard verloopt. Voor kinderen met ASS passen we dit in de mate van het mogelijke aan om zoveel mogelijk rekening te houden met de speciale noden van uw kind.

 • Uw kind wordt als eerste gepland in het operatiekwartier. Zo vermijden we dat uw kind lang moet wachten. Als u toch even moet wachten, gebeurt dit in een zaaltje met een 5-tal bedden, die elk afgeschermd zijn met een gordijn. 
 • Normaal gezien worden kinderen voor een dagopname op een zaal van 5 bedden gelegd. Als we voorafgaand uit het gesprek begrijpen dat dit heel moeilijk is voor uw kind, kunnen we een eenpersoonskamer voorzien (indien beschikbaar). 
 • Uw kind mag zijn favoriete voorwerp meenemen naar het operatiekwartier. 
 • We proberen het operatiekwartier zo prikkelarm mogelijk te maken en veel verschillende gezichten te vermijden.
 • We proberen met anesthesisten te werken die vertrouwd zijn met kinderen met ASS en hen kunnen geruststellen. Indien nodig kunt u vooraf een consultatie met de anesthesist vragen.

We doen ons best om alles zoals hierboven beschreven te laten verlopen. Toch kan het uitzonderlijk een beetje anders lopen door onverwachte zaken. Het is daarom belangrijk dat u uw kind hier ook op voorbereidt.

Afdrukken