Naar huis

In overleg met de kinderarts wordt beslist wanneer uw kind het ziekenhuis mag verlaten.

  • Hij informeert u over de eventuele nazorg en medicatie thuis, en geeft u de nodige attesten en voorschriften mee (bv. voor uw werkgever of verzekering).
  • Het is mogelijk om een afspraak te maken voor een controlebezoek bij de (kinder)arts.
  • De kinderarts bezorgt een elektronische ontslagbrief aan uw huisarts met info over de behandeling en de eventuele nazorg.

Zorg of hulp thuis nodig?

  • U kunt hiervoor terecht bij een van onze medewerkers. Zij zullen op uw vraag de dienst Patiëntenbegeleiding inschakelen.
  • Een medewerker van deze dienst bespreekt samen met u en zo nodig uw arts de gewenste zorg of hulp, en legt de nodige contacten.
    Contactgegevens dienst Patiëntenbegeleiding

Ondersteuning bij de opvoeding nodig?

  • Hebt u thuis nood aan verdere ondersteuning bij de opvoeding? Dan kunt u aan de orthopedagoog van de kinderafdeling vragen om de nodige contacten te leggen om pedagogische hulp in te schakelen.
    Contactgegevens dienst Pediatrie