Cystografie

Een cystografie is een radiologisch onderzoek van de blaas. De radioloog kijkt via röntgenbeelden naar mogelijke onregelmatigheden in de blaas en (eventueel) in de lagere urinewegen.

Altijd op afspraak

Het onderzoek gebeurt alleen op afspraak en met een medisch voorschrift.  

Voorbereiding?

  • Voor een cystografie moet u niet nuchter zijn.
  • Een cystografie heeft geen invloed op allergieën. 
  • Als u denkt zwanger te zijn, meld dit dan aan de verpleegkundige of de medische beeldvormer vóór de start van de cystografie. In sommige gevallen stellen we het onderzoek uit of stellen we vervangende onderzoeken voor. Als het onderzoek toch moet doorgaan, houden we uit voorzorg de blootstelling aan röntgenstralen zo beperkt mogelijk.

Hoe verloopt een cystografie?

  • We vragen u eerst om te plassen. Daarna moet u op de onderzoeksta­fel gaan liggen. We nemen eerst een röntgenbeeld van de blaasstreek.
  • Bij vrouwen brengen we een dun plastieken buisje op steriele wijze in de blaas aan (bij gehospitaliseerde patiënten gebeurt dit op de verpleegafdeling) Via dit buisje vullen we de blaas geleide­lijk met contrastvloeistof (kleurstof). U hebt daar geen last van. Soms is er een zeer lichte prikkeling van de blaas, waardoor u denkt dat u moet plassen. We maken de röntgenbeelden als uw blaas voldoende vol is. Meestal maken we ook beelden terwijl u plast.
  • Bij mannen brengen we een kleine ballonsonde op steriele wijze in de penis of via de penis in de blaas aan (bij gehospitaliseerde patiënten gebeurt dit op de verpleegafdeling). Zo kunnen we (de plasbuis en daarna) de blaas met een contrastvloeistof vullen. Het is niet abnormaal dat u tijdens dit gedeelte van het onderzoek de indruk krijgt dat u moet plassen. Die prikkeling verdwijnt geleidelijk. Als de blaas voldoende gevuld is, maken we specifieke röntgenbeelden, soms ook terwijl u plast.

Mogelijke ongemakken of bijwerkingen?

Het inbrengen van de sonde in de plasbuis of de blaas is onaange­naam, maar niet echt pijnlijk. 

Na het onderzoek?

Na het onderzoek kunt u uw normale werkzaamheden hervatten.

De resultaten?

U ontvangt een kaartje met een websadres en een nummer, waarop de beelden beschikbaar van zodra de radioloog het verslag gemaakt heeft. De aanvragende arts ontvangt dit elektronisch of met de post. Het duurt enkele dagen voor de resultaten verwerkt en overgemaakt zijn.

Alleen de aanvragende arts kan de onderzoeksresultaten met u bespreken.

Als u een aanwezigheidsattest nodig hebt voor uw werkgever, kunt u dit vragen aan de onthaalbalie van de dienst Radiologie. Dit geldt voor de duur van het onderzoek.

 
DEZE INFORMATIE IS ALGEMEEN. DE INFORMATIE DIE U VAN UW ZORGVERLENER  MAG VERWACHTEN, HOUDT REKENING MET UW SPECIFIEKE GEZONDHEIDSTOESTAND.

 

Maak een afspraak