Cystoscopie

Een cystoscopie is een kijkonderzoek van de blaas. De uroloog kijkt met een cystoscoop (een kijkinstrument met een dunne holle buis en een ingebouwde camera) in de plasbuis en de blaas.

Doel van het onderzoek?

We doen een cystoscopie om na te gaan of er geen afwijkingen zijn in de plasbuis, het prostaatgebied of in de blaas. Dit onderzoek is aangewezen:

  • bij plasproblemen
  • bij bloedverlies via de urine
  • voor controle bij blaaskanker (gezwelletjes die uitgaan van het slijmvlies van de blaas)
  • terugkerende blaasontstekingen

Hoe verloopt het onderzoek?

  • Vooraf wordt een verdovende gel in de plasbuis gebracht.
  • De uroloog brengt de cystoscoop via de plasbuis in de blaas. Dit kijkinstrument kan flexibel (buigzaam) of star (van metaal) zijn. Bij mannen wordt een flexibele cystoscoop gebruikt, zodat deze het bochtige plaskanaal kan volgen.
  • Op het uiteinde van de cystoscoop kan hij door een kijker in de plasbuis en de blaas kijken.
  • Via een slangetje aan de cystoscoop, verbonden met een zak spoelvloeistof, wordt er steriel water in de blaas gebracht. Hierdoor ontplooit de blaas zich en kan de uroloog de blaas volledig inspecteren.

Duur van het onderzoek?

5 à 10 minuten

Belangrijk

  • Vooraf moet een infectie van de urinewegen uitgesloten zijn.
  • Het is belangrijk dat u na het onderzoek veel drinkt. De blaas en de urinewegen worden dan schoongespoeld.