Kosten & factuur opname

De patiëntenfactuur is opgesteld volgens de wettelijke verplichtingen en bevat alle kosten voor verblijf, geneesmiddelen, onderzoeken, behandelingen, prothesemateriaal en diverse kosten.

Wanneer ontvangt u uw factuur?

U ontvangt uw factuur bij het begin van de 2de maand nà de maand van uw ontslag in het ziekenhuis. Indien, op moment van aanmaak van de factuur nog niet alle elementen aanwezig zijn om een correcte factuur te maken is het mogelijk dat de factuur in een daaropvolgende maand wordt verstuurd. U betaalt uw factuur binnen de 14 dagen na verzenddatum. 

Welk aandeel in de kosten betaalt u?

Een groot deel van de kosten wordt meestal rechtstreeks aan uw ziekenfonds gefactureerd. U ontvangt een factuur voor:

  • de remgelden op de verblijfskosten: dit is een wettelijk vastgelegd bedrag per verblijfsdag
  • de remgelden op honoraria en materialen
  • de supplementen
  • de niet-vergoedbare kosten

Hebt u een hospitalisatieverzekering?

Hebt u een hospitalisatieverzekering of aanvullende verzekering van het ziekenfonds, dan kunt u vaak nog bijkomende tegemoetkomingen ontvangen voor uw eigen aandeel. Bij sommige hospitalisatieverzekeringen wordt de patiëntenfactuur rechtstreeks geregeld met de verzekeringsmaatschappij via derdebetalersregeling. 

Wanneer betaalt u een voorschot?

U betaalt enkel een voorschot als:

  • u niet bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds of een Europese ziektekostenverzekering
  • u geen betalingsgarantie van een derde instantie kunt voorleggen

De grootte van het voorschot wordt individueel bepaald en hangt af van de verblijfsduur en de ingreep.

De voorschotten worden geïnd door medewerkers van het ziekenhuis en worden betaald aan RZ Tienen. Voorschotten kunnen betaald worden voorafgaand aan de opname via overschrijving of ten laatste de dag van opname via cash/bancontact. 

Meer info

Welke kosten staan op uw opnamefactuur?
Wanneer betaalt u supplementen bij een opname?
Wat als u een hospitalisatieverzekering hebt?
Wat bij een arbeidsongeval?
Wat als u niet bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds?