Kosten & factuur opname

Ongeveer twee maanden na uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een factuur voor uw opname toegestuurd. U betaalt uw factuur binnen 14 dagen na verzenddatum.

De patiëntenfactuur is opgesteld volgens de wettelijke verplichtingen en bevat alle kosten voor verblijf, geneesmiddelen, onderzoeken, behandelingen, prothesemateriaal en diverse kosten.

Welk aandeel in de kosten betaalt u?

Een groot deel van de kosten wordt meestal rechtstreeks aan uw ziekenfonds gefactureerd. U ontvangt een factuur voor:

  • de remgelden op de verblijfskosten: dit is een wettelijk vastgelegd bedrag per verblijfsdag
  • de remgelden op honoraria en materialen
  • de supplementen
  • de niet-vergoedbare kosten

Hebt u een hospitalisatieverzekering?

Hebt u een hospitalisatieverzekering of aanvullende verzekering van het ziekenfonds, dan kunt u vaak nog bijkomende tegemoetkomingen ontvangen voor uw eigen aandeel. Bij sommige hospitalisatieverzekeringen wordt de patiëntenfactuur rechtstreeks geregeld met de verzekeringsmaatschappij via derdebetalersregeling. 

Wanneer betaalt u een voorschot?

U betaalt enkel een voorschot als:

  • u niet bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds of een Europese ziektekostenverzekering
  • u geen betalingsgarantie van een derde instantie kunt voorleggen

De grootte van het voorschot wordt individueel bepaald en hangt af van de verblijfsduur en de ingreep.

Meer info

Welke kosten staan op uw opnamefactuur?
Wanneer betaalt u supplementen bij een opname?
Wat als u een hospitalisatieverzekering hebt?
Wat bij een arbeidsongeval?
Wat als u niet bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds?