Doppler-onderzoek

Een Doppler-onderzoek is een onderzoek waarbij met behulp van geluidsgolven wordt gemeten hoe snel het bloed in de bloedvaten stroomt en in welke richting.

Doel van het onderzoek?

Met een Doppler-onderzoek gaat de arts na of de ader vernauwd is.

Duur van het onderzoek?

Dit onderzoek duurt 5 minuten.

Hoe verloopt het onderzoek?

 • Het onderzoek gebeurt op het vaatlabo zelf en is volledig pijnloos.
 • De arts beweegt met een sonde over de huid. Dit is een soort van microfoon die via een kabel met het Doppler-toestel is verbonden. De sonde stuurt geluidsgolven doorheen de huid en de bloedvatwand.
 • Het bloed dat door de slagaders stroomt, kaatst de geluidsgolven terug. Deze geluidsgolven worden door de sonde weer opgevangen. Door het verschil in trilling tussen de uitgezonden en de teruggekaatste signalen kan de stroomsnelheid en de stroomrichting van het bloed in de bloedvaten worden gemeten.
 • Hierdoor weet de arts of er mogelijk een vernauwing is in de ader.
 • Vaak wordt gelijktijdig de bloeddruk gemeten ter hoogte van de enkels. Deze druk wordt vergeleken met de druk ter hoogte van de arm. Deze verhouding noemt men de enkel-arm index.
  • In normale omstandigheden is de bloeddruk in de enkels hoger of vergelijkbaar met die van de arm en bedraagt de enkel-arm index meer dan 1.
  • Indien de index tussen de 0,5 en de 0,7 ligt, spreekt men van een ernstige slagadervernauwing.
  • Indien de index minder dan 0,3 bedraagt, is er zelfs sprake van onvoldoende doorbloeding van de onderste ledematen en is de toestand kritiek.