Kosten & factuur raadpleging of onderzoek

Ongeveer twee maanden na uw raadpleging of onderzoek ontvangt u een Factuur voor ambulante zorg. U betaalt uw factuur binnen 14 dagen na verzenddatum.

Welk aandeel in de kosten betaalt u?

Bij een raadpleging

  • De kosten van de raadpleging worden volledig aan de patiënt gefactureerd.
  • Het ziekenfonds betaalt u achteraf een gedeelte van de kosten terug. Bezorg hiervoor het getuigschrift voor verstrekte hulp aan uw ziekenfonds. Dit vindt u bij uw factuur. Zo betaalt u uiteindelijk alleen het remgeld (aandeel van de patiënt in de kosten). Het remgeld is wettelijk vastgelegd door het Riziv.

Bij een onderzoek

  • Voor de meeste onderzoeken geldt de derdebetalersregeling. U ontvangt dan alleen de factuur voor het remgeld.
  • Het andere deel wordt rechtstreeks aan uw ziekenfonds aangerekend. Bij uw factuur zit geen getuigschrift voor verstrekte hulp.
  • Voor onderzoeken die gebeuren met een dagopname (bv. endoscopie) ontvangt u een opnamefactuur.

Meer info

Betaalt u honorariumsupplementen?
Supplementen op radiologische onderzoeken
Wat bij een arbeidsongeval?
Wat als u niet bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds?

Geniet u van een verhoogde tegemoetkoming?
U ontvangt enkel de factuur voor het remgeld. Het andere deel wordt rechtstreeks aan uw ziekenfonds aangerekend.