Beleidsorganen

Raad van bestuur

De raad van bestuur neemt het bestuur van het ziekenhuis waar, en heeft vertegenwoordigingsbevoegheid voor de vzw tegenover derden. De raad vergadert maandelijks.

Voorzitter: Nancy Vansteenkiste
Secretaris: dr. Mia Honinckx

Leden

 • dr. Anne Beyen
 • dr. Philippe Borreman
 • prof. dr. Paul De Leyn
 • Annemie Glorieux
 • Bert Meulemans
 • Diane Mintjens 
 • prof. dr. Herman Nys
 • Guido Poffé
 • Paul Van Dun
 • dr. Raf Verscuren

Directiecomité

Het directiecomité heeft de dagelijkse operationele leiding over het ziekenhuis en bestaat uit de directeurs van de departementen onder leiding van de algemeen directeur.

 • Dr. Hans Struyven, algemeen directeur
 • Dr. Frank Martens, hoofdarts ad interim
 • Micheline Lefèvre, directeur Zorg
 • Raf Lemmens, directeur HR & Administratie, directeur Facilitaire diensten
 • Annelies Arron, directeur Financiën

Algemene vergadering

De algemene vergadering benoemt de bestuurders en keurt de jaarverslagen goed. De algemene vergadering is samengesteld uit de raad van bestuur en vertegenwoordigers van onder meer de Congregatie der Grauwzusters, ons artsenkorps, huisartsen en UZ Leuven.

Voorzitter: Nancy Vansteenkiste

Leden

 • leden raad van bestuur
 • Chantal Betrains
 • Jos Bosmans
 • Erwin Cool
 • Bert De Bakker
 • prof. Marc Decramer
 • dr. Gilbert Donders
 • dr. An Haekens
 • dr. Marina Homblé
 • Jos Kesenne
 • Walter Kestens
 • dr. Renilde Kums
 • Ria Merckx 
 • Prof. em. Wim Moesen 
 • August Rector
 • Jan Renders
 • prof. dr. Wim Robberecht
 • Roger Van Geerteruy
 • Rob Van Hemel
 • dr. Johan Wuyts

Medische raad

De medische raad is een adviesorgaan dat de ziekenhuisartsen inspraak verleent in en betrekt bij de beleidsbeslissingen, met als doel de best mogelijke medische zorg te verlenen. De leden worden verkozen uit en door het artsenkorps. De medische raad vertegenwoordigt de medische staf en is de wettelijke gesprekspartner van de ziekenhuisbestuurder. De medische raad vergadert ten minste tien maal per jaar en ten minste eenmaal per trimester.

Voorzitter: dr. Lieselot Brepoels
Ondervoorzitter: dr. Koen Slabbaert

Leden

 • dr. Lieselot Brepoels
 • dr. Tine Crits
 • dr. Nicole Gielissen
 • dr. Renilde Kums
 • dr. Roel Mestrum
 • dr. Sylvie Nickmans
 • dr. Hisco Robijn
 • dr. Koen Slabbaert
 • dr. Johan Van Goethem
 • dr. Joost Vankeirsbilck
 • dr. Rik Verhille