Beleidsorganen

Raad van bestuur

De raad van bestuur neemt het bestuur van het ziekenhuis waar, en heeft vertegenwoordigingsbevoegheid voor de vzw tegenover derden. De raad vergadert maandelijks.

Voorzitter: Gust Rector

Leden

 • dr. Anne Beyen
 • dr. Philippe Borreman
 • prof. dr. Kathleen Claes
 • dr. Leentje De Facq
 • Paul van Dun
 • Kurt Leuridan
 • Bert Meulemans
 • dr. Asia Mierzejewska
 • Diane Mintjens 
 • Miek Peeters
 • Guido Poffé
 • Bernard De Meulemeester

Directiecomité

Het directiecomité heeft de dagelijkse operationele leiding over het ziekenhuis en bestaat uit de directeurs van de departementen onder leiding van de algemeen directeur.

 • dr. Hans Struyven, algemeen directeur
 • dr. Griet Vander Velpen, hoofdarts
 • Micheline Lefèvre, directeur Zorg
 • Raf Lemmens, directeur HR & Administratie, directeur Facilitaire diensten
 • Annelies Arron, directeur Financiën

Algemene vergadering

De algemene vergadering benoemt de bestuurders en keurt de jaarverslagen goed. De algemene vergadering is samengesteld uit de raad van bestuur en vertegenwoordigers van onder meer de Congregatie der Grauwzusters, ons artsenkorps, huisartsen en UZ Leuven.

Voorzitter: Gust Rector

Leden

 • leden raad van bestuur
 • Jos Bosmans
 • Willem Moesen 
 • Roger Van Geerteruy
 • Rik Branson
 • Mia Honinckx 
 • Paul De Leyn
 • Herman Nys
 • Rob Vanhemel
 • An Haekens
 • Jos Kesenne 
 • Walter Kestens 
 • Ria Merckx
 • Raf Verscuren
 • Chantal Betrains
 • Renilde Kums
 • Wim Robberecht 
 • Johannes Van Loon
 • Jeroen Van Den Brandt
 • Joost Dewaele
 • Peter Wouters
 • Tom Goffin
 • Nancy Vansteenkiste
 • Annemie Glorieux

Medische raad

De medische raad is een adviesorgaan dat de ziekenhuisartsen inspraak verleent in en betrekt bij de beleidsbeslissingen, met als doel de best mogelijke medische zorg te verlenen. De leden worden verkozen uit en door het artsenkorps. De medische raad vertegenwoordigt de medische staf en is de wettelijke gesprekspartner van de ziekenhuisbestuurder. De medische raad vergadert ten minste tien maal per jaar en ten minste eenmaal per trimester.

Voorzitter: dr. Hisco Robijn
Ondervoorzitter: dr. Tine Crits

Leden

 • dr. Tine Crits
 • dr. Nicole Gielissen
 • dr. Anneke Govaerts
 • dr. Roel Mestrum
 • dr. Hisco Robijn
 • dr. Koen Slabbaert
 • dr. Frederik Temmerman
 • dr. Johan Van Goethem
 • dr. Eline Van Hove
 • dr. Eva Vandoorne
 • dr. Joost Vankeirsbilck