Complimenten en klachten

Wij doen alle mogelijke inspanningen om u een gepersonaliseerde en kwaliteitsvolle zorg aan te bieden. We hopen dat u tevreden bent over onze zorg. Wilt u ons complimenteren? Dat kan via onderstaand feedbackformulier.

Beantwoordt onze zorg- en dienstverlening toch niet aan uw verwachtingen? Bespreek dit rechtstreeks met de zorgverlener, de hoofdverpleegkundige of arts. Vaak volstaat dit om direct tot een oplossing te komen of eventuele misverstanden recht te zetten.

Bespreekt u uw klacht liever niet met de betrokkene of bent u ontevreden over de voorgestelde oplossing? Wend u dan tot de ombudsdienst. Elke klacht helpt ons de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

Hoe meldt u een compliment of klacht bij de ombudsdienst?

U kunt uw compliment of klacht zowel telefonisch, schriftelijk als persoonlijk indienen. U vindt de contactgegevens van de ombudsdienst onderaan op deze pagina. U kunt uw feedback ook online registreren via het online feedbackformulier hieronder of via een mail aan ombudsdienst@rztienen.be.

Online feedbackformulier

 

Incidenten melden
Via de ombudsdienst of het online feedbackformulier kunt u ook een incident melden als gevolg van een medische handeling, een hospitalisatie, een medisch onderzoek of een klacht binnen de interne bewakingsdienst.

Wat doet de ombudsdienst met uw klacht?

Na uw melding neemt de ombudsdienst contact met u op voor meer informatie over wat de klacht precies inhoudt, en de verwachtingen die u hierrond heeft.

Het kan zijn dat u uw klacht slechts alleen wil melden of een signaal wil geven. In dat geval nemen wij uw feedback mee voor de verbetering van onze zorg- en dienstverlening.

Als u streeft naar een oplossing van uw klacht kan de ombudsdienst:

  • u informeren over uw rechten als patiënt
  • voor u bemiddelen
  • een gesprek tot stand brengen met de betrokkene(n)
  • u wijzen op andere mogelijkheden voor het afhandelen van uw klacht
Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. De ombudspersoon is gebonden door het beroepsgeheim. Hij is een neutrale, onafhankelijke bemiddelaar in het ziekenhuis en doet niets zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Maak een afspraak

Campus Mariëndal

Ma-vr 9-12.30 u.
Bekijk route in het ziekenhuis