Patiëntenverenigingen

Hieronder vindt u een overzicht van zelfhulpgroepen of lotgenotencontacten waarnaar wij onze patiënten gericht doorverwijzen.

COPD

COPD VZW

COPDvzw is voor mensen met Chronische Obstructief longlijden en wenst patiënten en familieleden op een begrijpbare en herkenbare manier te informeren over de ziekte en zijn gevolgen. Hiervoor worden er regelmatig info-avonden, wandelingen en contactdagen georganiseerd en wordt er uitvoerig gepubliceerd op de website. Meer informatie over de patiëntenvereniging vind je op www.copdvzw.be 
  
COPD vzw
c/o REGUS
Pastoor Cooremansstraat 3
1720 Groot-Bijgaarden

Blinden en slechtzienden

Blindenzorg Licht en Liefde

Partnervereniging voor overheidsinstanties en organisaties met als doel  slechtziende en blinde mensen een kwaliteitsvol leven helpen uit te bouwen.

Contact

www.blindenzorglichtenliefde.be
leuven@vlaamsoogpunt.be

Brailleliga

Liga die blinde en slechtziende personen ondersteunt om hun zelfstandigheid te vergroten en hun integratie in de maatschappij te bevorderen.

Contact

www.braille.be
 

Geestelijke gezondheid

Similes

Lotgenotencontact voor familie van psychisch kwetsbare mensen.

CONTACT

www.nl.similes.be
016 244 200

SOS Nuchterheid 

SOS Nuchterheid is een vrijzinnig en humanistisch zelfzorg-initiatief dat mensen steunt bij het overwinnen van hun  problemen met alcohol, drugs, pillen ...

CONTACT

www.sosnuchterheid.org
info@sosnuchterheid.org
09 330 35 25
 

Kanker

EnVie

Lotgenotencontact voor mensen met en na borstkanker in Oost-Vlaams-Brabant.

Contact

www.borstkankerenvie.be
envieleuven@gmail.com

KanActief

Revalidatie na (borst)kanker of hematologische aandoeningen

CONTACT

www.uzleuven.be/kanactief
www.kanactiefplus.be
info@kanactiefpplus.be
 

Neurologische aandoeningen

Alzheimer Liga Vlaanderen VZW

Patiënten- en vrijwilligersorganisatie van, voor en door familieleden en mantelzorgers van personen met (jong)dementie.

CONTACT

tienen@alzheimerliga.be
Sociaal Huis Kabbeekvest 110/1
016  80 11 57

Epilepsie liga

Vereniging voor patiënten met epilepsie en zorgverleners.

Contact

www.epilepsieliga.be

Huntington liga

Patiëntenvereniging en lotgenotencontact voor patiënten met Huntington en hun familie.

Contact

huntingtonliga.be
socialedienst@huntingtonliga.be

MS Liga

De missie van de MS-Liga Vlaanderen is het bevorderen van het algemeen welzijn van personen met MS, hun familieleden en hun omgeving.

Elke vierde dinsdag van de maand houdt een maatschappelijk medewerker van de MS Liga tussen 10u. en 13u. een zitdag voor patiënten op onze campus St. Jan.

Patiënten en huisartsen kunnen een afspraak maken via 

  • (t) 0470 13 05 81 ( maandag, dinsdag en donderdag )
  • (t) 078 48 20 82 (zonaal tarief) en kies voor maatschappelijk werker
  • chantal.wees@ms-vlaanderen.be
  • socialedienst@ms-vlaanderen.be
Contact

www.ms-vlaanderen.be
011 80 89 80

Vlaamse Parkinson Liga

Patiëntenvereniging die zich inzet om de patiënt, de partner, vrienden, familie, zorgverleners,... te informeren over de aandoening, hoe ermee omgaan (verwerking), de behandelingsmethoden, de sociale voorzieningen,...

CONTACT

www.parkinsonliga.be
mailons@parkinsonliga.be
 

Overlijden

Met Lege Handen

Vereniging voor en door ouders van een overleden baby

Contact

www.metlegehanden.be
info@metlegehanden.be
 

Pijn

De Maretak

Een vereniging voor mensen met chronische pijn of die in contact komen met die patiënten.

CONTACT 

www.demaretak.org
info@demaretak.org

Vlaamse liga voor fibromyalgiepatiënten

Lotgenotencontact voor patiënten met fibromyalgie

CONTACT

www.fibromyalgie.be
info@vlfp.be
 

Prostaat(kanker)

Wij ook

Patiëntenvereniging voor prostaat(kanker)patiënten.

Contact

www.wijook.be
wij_ook@hotmail.com
 

Slechthorenden

Onder ons

Vereniging van en voor volwassen slechthorenden en doofgewordenen. 

Contact

www.onder-ons.be
onder-ons@skynet.be
 

Stoma

Stoma Actief

Lotgenotenvereniging met ontspannende activiteiten voor stomadragers van alle leeftijden.

Contact

www.stoma-actief.be
info@stoma-actief.be

Stoma Ilco

Lotgenotenvereniging van, voor en door stomadragers

Contact

www.stomailco.be

Stoma Vlaanderen

Samenwerkingsplatform van Vlaamse stomalotgenotengroepen

Contact

www.stomavlaanderen.be

 

Op www.zelfhulp.be vindt u de contactgegevens van meer dan 1.250 zelfhulpgroepen.