Patiëntenverenigingen

Hieronder vindt u een overzicht van zelfhulpgroepen of lotgenotencontacten waarnaar wij onze patiënten gericht doorverwijzen.

COPD

COPD VZW

COPDvzw is voor mensen met Chronische Obstructief longlijden en wenst patiënten en familieleden op een begrijpbare en herkenbare manier te informeren over de ziekte en zijn gevolgen. Hiervoor worden er regelmatig info-avonden, wandelingen en contactdagen georganiseerd en wordt er uitvoerig gepubliceerd op de website. Meer informatie over de patiëntenvereniging vind je op www.copdvzw.be 
  
COPD vzw
c/o REGUS
Pastoor Cooremansstraat 3
1720 Groot-Bijgaarden

Blinden en slechtzienden

Blindenzorg Licht en Liefde

Voor info en training wat betreft hulmiddelen, aanpassingen in/aan de woning, mobiliteitstrajecten, lotgenotencontacten,… om zo het visusverlies te kunnen plaatsen en zo weinig mogelijk aan zelfstandigheid te moeten inboeten.

Contact

www.blindenzorglichtenliefde.be
VOPLeuvenDienstverl@lichtenliefde.be

Vlaams Oogpunt Leuven
Groenstraat 62
3020 Veltem-Beisem (Herent)
016 / 26 05 90

Brailleliga

Liga die blinde en slechtziende personen ondersteunt om hun zelfstandigheid te vergroten en hun integratie in de maatschappij te bevorderen.

Contact

www.braille.be

Brailleliga vzw
Engelandstraat 57
1060 Brussel

Tel. 02 533 32 11
Fax 02 537 64 26
info@braille.be

 

Geestelijke gezondheid

Similes

Lotgenotencontact voor familie van psychisch kwetsbare mensen.

CONTACT

Miejeanne & Louise
www.nl.similes.be
similes.hageland.tienen@gmail.com
016 / 24 42 00

RAP - Regionale adviesraad voor GGZ-participatie Zuid-Hageland

Een groep ervaringsdeskundigen en patiëntenvertegenwoordigers uit de geestelijke gezondheidszorg. Een evenwichtige samenwerking tussen cliënten, familie en professionals van de geestelijke gezondheidszorg in de regio Zuid-Hageland is van grote waarde voor het verbeteren van herstelondersteuning en de kwaliteit van zorg. Vanuit hun unieke positie als zorgvrager beleven en zien cliënten andere aspecten en eventuele knelpunten dan behandelaren. Per definitie doorlopen zij van begin tot eind hun eigen zorg- en herstelproces en weten ze hoe dat voelt.

CONTACT

Nathalie Albert
nathalie.albert@azt.broedersvanliefde.be
016 / 80 79 40

Ups & Downs

Vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of despressie en hun omgeving.

CONTACT

Jeugdherberg De Blauwput
Martelarenlaan 11A
3010 Leuven (achterzijde van station)
leuven@upsendowns.be

Mattias: 0488 79 46 78 – bereikbaar dinsdag en donderdag vanaf 19 uur of per mail.

SOS Nuchterheid 

SOS Nuchterheid is een vrijzinnig en humanistisch zelfzorg-initiatief dat mensen steunt bij het overwinnen van hun  problemen met alcohol, drugs, pillen ...

SOS nuchterheid wordt in Tienen georganiseerd door het Huis van de Mens. Op dit moment zijn hun bijeenkomsten - tijdelijk - opgeschort.

CONTACT

www.sosnuchterheid.org
info@sosnuchterheid.org

Huis van de Mens Tienen
Beauduinstraat 91
3300 Tienen
016 / 81 86 70

Inloophuis ANBN (herstel bij eetstoornissen)
Blijde inkomststraat 113 bus12
3000 Leuven
016 / 89 89 89
info@anbn.be

Uilenspiegel
Brusselse vereniging die ook in de Regio Leuven activiteiten en praatgroepen voor lotgenoten organiseert. Thema’s zoals angst, psychose, dwang, depressie,…

Hovenierstraat 45
1080 Brussel
024 / 10 19 99
www.uilenspiegel.net

Kanker

EnVie

Lotgenotencontact voor mensen met en na borstkanker in Oost-Vlaams-Brabant.

Contact

www.borstkankerenvie.be
envieleuven@gmail.com
www.facebook.com/borstkankerenvie
0472 673 509

KanActief

Revalidatie na (borst)kanker of hematologische aandoeningen

CONTACT

www.uzleuven.be/kanactief
www.kanactiefplus.be
info@kanactiefpplus.be
 

Neurologische aandoeningen

Alzheimer Liga Vlaanderen VZW

Patiënten- en vrijwilligersorganisatie van, voor en door familieleden en mantelzorgers van personen met (jong)dementie.

CONTACT

Familiegroep Dementie regio Tienen
Lokaal Dienstencentrum St. Alexius
Veldbornstraat 26
3300 Tienen

Els De Cuyper en Charlotte Geens
els.decuyper@azt.broedersvanliefde.be

https://www.alzheimerliga.be/nl/familiegroepen-jongdementie/familiegroep-dementie-regio-tienen

Op regelmatige tijdstippen worden er praatcafés georganiseerd over dementie, alsook familiegroepen. Hou zeker onze evenementenpagina in de gaten om hierover op de hoogte te blijven. 

Epilepsie liga

Vereniging voor patiënten met epilepsie en zorgverleners.

Contact

www.epilepsieliga.be

Huntington liga

Patiëntenvereniging en lotgenotencontact voor patiënten met Huntington en hun familie.

Contact

Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek
socialedienst@huntingtonliga.be
016 / 45 27 59
huntingtonliga.be

MS Liga

De missie van de MS-Liga Vlaanderen is het bevorderen van het algemeen welzijn van personen met MS, hun familieleden en hun omgeving.

Elke vierde dinsdag van de maand houdt een maatschappelijk medewerker van de MS Liga tussen 10u. en 13u. een zitdag voor patiënten op onze campus St. Jan.

Patiënten en huisartsen kunnen een afspraak maken via 

  • (t) 0470 13 05 81 ( maandag, dinsdag en donderdag )
  • (t) 078 48 20 82 (zonaal tarief) en kies voor maatschappelijk werker
  • chantal.wees@ms-vlaanderen.be
  • socialedienst@ms-vlaanderen.be
Contact

www.ms-vlaanderen.be
011 80 89 80

Vlaamse Parkinson Liga

De Vlaamse Parkinson Liga bundelt de energie, passie en ervaring van de parkinsongemeenschap. Samen zorgen we ervoor dat mensen met parkinson alle kansen krijgen op een waardig en kwaliteitsvol leven, waarbij we ook oog en oor hebben voor hun omgeving. Het hart van de werking van de liga is het lotgenotencontact. Een 25-tal contactgroepen verspreid over Vlaanderen en Brussel organiseren diverse (beweeg)activiteiten.

Naast de regionale groepen, zijn er ook groepen voor jongeren (tot 54 jaar) en medioren (50-65 jaar) met de ziekte van Parkinson.

Deze groepen worden geleid door ervaringsdeskundigen, hun partners of andere betrokken vrijwilligers.

Bij Parkinson Punt kan je terecht voor informatie en advies over de ziekte en de behandeling. Parkinson Punt wijst je ook de weg in het doolhof van sociale rechten en voorzieningen.

Telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag van 9u-17u of via e-mail: contact@parkinsonliga.be.

Meer informatie vind je op onze website: https://www.parkinsonliga.be/parkinson-punt

CONTACT

www.parkinsonliga.be
contact@parkinsonliga.be
0478 96 16 80
https://www.facebook.com/vlaamseparkinsonliga/

Overlijden

Met Lege Handen

Met Lege Handen is ontstaan vanuit de noodzaak om te praten met ouders die ook een baby verloren voor, tijdens of na de geboorte.

Bij elkaar vinden we begrip, nieuwe inzichten, gevoelens en manieren om met verdriet om te gaan. Niemand kan jouw verdriet wegnemen, maar je kan je wel gedragen, gesteund en begrepen voelen door lotgenoten. We organiseren praatgroepen, een jaarlijkse familiedag, viering en hebben een gesloten facebookgroep.

Contact

www.metlegehanden.be
info@metlegehanden.be
 

Pijn

PIJNPUNT vzw

Pijnpunt vzw is een vereniging voor mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met chronische pijnproblematiek, ongeacht het soort pijn of ziektebeeld.

CONTACT 

https://www.pijnpunt.org 
info@pijnpunt.org

Vlaamse liga voor fibromyalgiepatiënten

Lotgenotencontact voor patiënten met fibromyalgie

CONTACT

Philipssite 5 bus 1
3001 Leuven

www.fibromyalgie.be
info@vlfp.be
0480/63.51.68

Prostaat(kanker)

Wij ook

Patiëntenvereniging voor prostaat(kanker)patiënten.

Wat doet de vereniging voor haar leden?

  • Helpen van mannen met prostaatkanker.
  • Optreden als kenniscentrum voor patiënten met prostaataanduidingen
  • Trimestrieel tijdschrift PROSTAATinfo.
Contact

www.wijook.be
wij_ook@hotmail.com

Leopoldstraat 34
2000 Antwerpen
036 / 45 94 44
 

Slechthorenden

Onder ons

Vereniging van en voor volwassen slechthorenden en doofgewordenen. Zij is actief in heel Vlaanderen. Je ontmoet er mensen die zich in dezelfde situatie bevinden en je verneemt er hoe het verder kan. Je ontvangt informatie over technische hulpmiddelen, tips voor een betere omgang tussen slechthorenden en goedhorenden, ... Je kan een cursus liplezen, ook spraakafzien genoemd, volgen.

Contact

www.onder-ons.be
onder-ons@skynet.be
 

Stoma

Stoma Actief

Lotgenotenvereniging met ontspannende activiteiten voor stomadragers van alle leeftijden.

Contact

www.stoma-actief.be
info@stoma-actief.be

Stoma Ilco

Lotgenotenvereniging van, voor en door stomadragers

Contact

www.stomailco.be

Stoma Vlaanderen

Samenwerkingsplatform van Vlaamse stomalotgenotengroepen

Contact

www.stomavlaanderen.be

Crohn

De Crohn – en Colitis ulcerosa Vereniging vzw (CCV-vzw)

De Crohn – en Colitis ulcerosa Vereniging vzw (CCV-vzw) is een patiëntenvereniging voor patiënten met chronisch inflammatoir darmlijden. Naast informatieverstrekking streeft de vereniging naar erkenning op overheidsvlak en verleent zij steun en medewerking aan wetenschappelijk onderzoek. Lotgenoten, familie en vrienden vinden steun en gehoor bij elkaar op samenkomsten en georganiseerde uitstappen

Contact

www.ccv-vzw.be
ccv.vzw.limburg@gmail.com
0468 43 95 84

Op www.zelfhulp.be vindt u de contactgegevens van meer dan 1.250 zelfhulpgroepen.