Patiënten zonder Belgische ziekteverzekering

  • De prijsramingen zijn louter informatief en geven een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. Het uiteindelijke bedrag op uw ziekenhuisfactuur kan nog afwijken van deze kostprijsraming.
  • De raming toont uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. 
  • De raming van de kostprijs werd opgemaakt op basis van gelijkaardige ingrepen in het verleden.
  • De raming bevat uitsluitend de kosten die gepaard gaan met de ingreep. Kosten van eventuele raadplegingen of onderzoeken voor of na de ingreep of niet medische kosten werden niet ingecalculeerd. 
  • De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.
  • Voor meer uitleg over de inhoud van de verschillende rubrieken op de factuur: Welke kosten staan op uw factuur?

Prijsramingen

Prijsraming bevalling

Patiënten zonder Belgische ziekteverzekering


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 4 dagen

  2-persoonskamer  1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 2510 € 2510
Kamersupplementen (1) € 0 € 292
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 120 € 120
Honoraria zorgverleners € 780 € 780
Supplement honoraria (2) € 0 € 1170
Diverse kosten (3) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 3410 € 4872

(1) In de prijsraming voor een 1-persoonskamer werd een standaard 1-persoonskamer genomen voor een supplement van 73 euro per dag. Indien u een luxekamer kiest, bedraagt het supplement 84 euro per dag. Het kamersupplement van een luxekamer voor 4 dagen bedraagt dan 336 euro.
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming cataractoperatie

Patiënten zonder Belgische ziekteverzekering


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

    2-persoonskamer  1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 650 € 650
Kamersupplementen  € 0 € 73
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen (1)

€ 400

€ 400
Honoraria zorgverleners (2) € 820 € 820
Supplement honoraria (3) € 0 € 990
Diverse kosten (4)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 1870 € 2933

(1) De kostenraming is berekend op een standaard lens. De kostprijs voor een multifocale lens bedraagt ongeveer 700 euro. Dit is niet in de kostenraming inbegrepen. 
(2) In de kostenraming zijn de honoraria van de raadpleging voor en na de operatie niet inbegrepen. Bij een catarctoperatie met een multifocale lens verhoogt het honorarium met 450 euro.   
(3) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150 % bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(4) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming darmpoliepen verwijderen

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING 


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  Zaal
Verblijfskost + forfaits € 335
Kamersupplementen € 0
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 52
Honoraria zorgverleners € 560
Supplement honoraria € 0
Diverse kosten (1) Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 947

(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming dikkedarmonderzoek

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING 


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  Zaal
Verblijfskost + forfaits € 335
Kamersupplementen € 0
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 52
Honoraria zorgverleners (1) € 415
Supplement honoraria € 0
Diverse kosten (2) Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 802

(1) De arts beslist tijdens het onderzoek of hij een of meerdere poliepen zal uitsnijden. Deze prestatie heeft een invloed op de kostenraming. De kostenraming voor het verwijderen van darmpoliepen vindt u ook in de lijst.
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming galblaasverwijdering

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 2 dagen

  2-persoonskamer     1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits  € 1300 € 1300
Kamersupplementen € 0 € 146
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 550 € 550
Honoraria zorgverleners € 1250 € 1250
Supplement honoraria (1) € 0 € 1150
Diverse kosten (2)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt  € 3100 € 4396

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt. 
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming gastric bypass

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 2 dagen

  2-persoonskamer     1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits  € 1165 € 1165
Kamersupplementen € 0 € 146
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 2490 € 2490
Honoraria zorgverleners € 1700 € 1700
Supplement honoraria (1) € 0 € 1700
Diverse kosten (2)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt  € 5355 € 7201

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt. 
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming heupprothese

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 5 dagen

  2-persoonskamer   1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 2500 € 2500
Kamersupplementen € 0 € 300
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen (1) € 3100 € 3100
Honoraria zorgverleners € 1800 € 1800
Supplement honoraria (2) € 0 € 2350
Diverse kosten (3)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 7400 € 10050

(1) De prijzen van de protheses variëren. De arts bespreekt met u welke prothese voor u het meest geschikt is. In de prijsraming werd een gemiddelde prijs genomen van 2400 euro (aandeel patiënt zonder ziekenfonds).
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming keizersnede

Patiënten zonder Belgische ziekteverzekering


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 5 dagen

  2-persoonskamer  1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 1945 € 1945
Kamersupplementen
(1)
€ 0 € 300
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen (1) € 150 € 150
Honoraria zorgverleners € 650 € 650
Supplement honoraria (2) € 0 € 950
Diverse kosten (3) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 2800 € 3995

(1) In de prijsraming voor een 1-persoonskamer werd een standaard 1-persoonskamer genomen voor een supplement van 60 euro per dag. Indien u een luxekamer kiest, bedraagt het supplement 70 euro per dag. Het kamersupplement voor 5 dagen bedraagt dan 350 euro.
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming knieprothese

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 5 dagen

  2-persoonskamer   1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 2500 € 2500
Kamersupplementen € 0 € 300
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen (1) € 3150 € 3150
Honoraria zorgverleners € 1400 € 1400
Supplement honoraria (2) € 0 € 1750
Diverse kosten (3)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 7050 € 9430

(1) De prijzen van de protheses variëren. De arts bespreekt met u welke prothese voor u het meest geschikt is. 
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming kronkeldarmonderzoek

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING 


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  Zaal
Verblijfskost + forfaits € 335
Kamersupplementen € 0
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 40
Honoraria zorgverleners (1) € 375
Supplement honoraria € 0
Diverse kosten (2) Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 750

(1) De arts beslist tijdens het onderzoek of hij een of meerdere poliepen zal uitsnijden. Deze prestatie heeft een invloed op de kostenraming. De kostenraming voor het verwijderen van darmpoliepen vindt u ook in de lijst.
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming liesbreukoperatie

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer   1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 425 € 425
Kamersupplementen € 0 € 60
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 1100 € 1100
Honoraria zorgverleners € 425 € 425
Supplement honoraria (1) € 0 € 625
Diverse kosten (2)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 1950 € 2635

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming maagonderzoek

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING 


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  Zaal
Verblijfskost + forfaits € 220
Kamersupplementen € 0
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 37
Honoraria zorgverleners (1) € 350
Supplement honoraria € 0
Diverse kosten (2) Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 607

(1) De arts beslist tijdens het onderzoek of hij een biopsie neemt. Deze prestatie heeft een invloed op de kostenraming. 
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming meniscusoperatie

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer   1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 528 € 528
Kamersupplementen € 0 € 60
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen (1) € 220 € 220
Honoraria zorgverleners € 430 € 430
Supplement honoraria (2) € 0 € 612
Diverse kosten (3)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 1178 € 1850

(1) De arts bepaalt of er al dan niet een ijsbrace wordt meegegeven. De kostprijs hiervan bedraagt  44 euro. Dit zit niet in deze kostenraming inbegrepen.
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.
 

Afdrukken

Prijsraming neuspoliepen bij kinderen verwijderen

Patiënten zonder Belgische ziekteverzekering 


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer   1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 530 € 530
Kamersupplementen € 0 € 60
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 40 € 40
Honoraria zorgverleners € 260 € 260
Supplement honoraria (1) € 0 € 195
Diverse kosten (2)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 830 € 1085

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming pacemaker

Patiënten zonder Belgische ziekteverzekering 


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 2 dagen

  2-persoonskamer  1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits  € 1000 € 1000 
Kamersupplementen  € 0 € 120
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen (1) € 5000 € 5000
Honoraria zorgverleners  € 600 € 600
Supplement honoraria (2) € 0 € 646
Diverse kosten (3) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt  € 6600 € 7366

(1) Bij een nieuwe pacemaker gebeurt soms bijkomend een EKG, extra monitoring en een pacemaker-impulsanalyse voor een totaal bedrag van 40 euro. Dit zit niet in deze kostenraming inbegrepen.
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt. Bij een nieuwe pacemaker komt er een extra honorariumsupplement bij van 560 euro, als de patiënt op een eenpersoonskamer ligt. Dit zit niet in deze kostenraming inbegrepen.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming spataderoperatie 1 been

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer 1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 530 € 530
Kamersupplementen € 0 € 60
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 385 € 385
Honoraria zorgverleners (1) € 400 € 400
Supplement honoraria (2) € 0 € 560
Diverse kosten (3) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 1315 € 1935

(1) Indien er een klassieke ballondilatatie moet gebeuren is er een meerprijs van 580 euro. Dit is niet in deze kostenraming inbegrepen.
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming spataderoperatie beide benen

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer 1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 195 €195
Kamersupplementen € 0 € 60
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 375 € 375
Honoraria zorgverleners (1) € 730 € 730
Supplement honoraria (2) € 0 € 1030
Diverse kosten (3) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 1300 € 2390

(1) Indien er een klassieke ballondilatatie moet gebeuren is er een meerprijs van 580 euro. Dit is niet in deze kostenraming inbegrepen.
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming sterilisatie man

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING
 

Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer  1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 550 € 550
Kamersupplementen € 0 € 60
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 30 € 30
Honoraria zorgverleners € 310 € 310
Supplement honoraria (1) € 0 € 318
Diverse kosten (2)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 890 € 1268

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming trommelvliesbuisjes

Patiënten zonder Belgische ziekteverzekering 


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer   1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 215 € 215
Kamersupplementen € 0 € 60
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 40 € 40
Honoraria zorgverleners € 155 € 155
Supplement honoraria (1) € 0 € 234
Diverse kosten (2)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 410 € 704

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken