Patiënten zonder Belgische ziekteverzekering

  • De prijsramingen zijn louter informatief en geven een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. Het uiteindelijke bedrag op uw ziekenhuisfactuur kan nog afwijken van deze kostprijsraming.
  • De raming toont uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. 
  • De raming van de kostprijs werd opgemaakt op basis van gelijkaardige ingrepen in het verleden.
  • De raming bevat uitsluitend de kosten die gepaard gaan met de ingreep. Kosten van eventuele raadplegingen of onderzoeken voor of na de ingreep of niet medische kosten werden niet ingecalculeerd. 
  • De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.
  • Voor meer uitleg over de inhoud van de verschillende rubrieken op de factuur: Welke kosten staan op uw factuur?

Prijsramingen

Prijsraming amandelen verwijderen

Patiënten zonder Belgische ziekteverzekering 


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer   1-persoonskamer
Verblijfskost € 600 € 600
Kamersupplementen € 0 € 75
Geneesmiddelen € 60 € 60
Implantaten, medische hulpmiddelen € 0 € 0
Honoraria zorgverleners € 500 € 500
Supplement honoraria (1) € 0 € 510
Diverse kosten (2)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 1.160 € 1.745

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming bevalling

Patiënten zonder Belgische ziekteverzekering


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 4 dagen

  2-persoonskamer  1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 2520 € 2520
Kamersupplementen (1) € 0 € 300
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 130 € 130
Honoraria zorgverleners € 780 € 780
Supplement honoraria (2) € 0 € 1200
Diverse kosten (3) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 3430 € 4930

(1) In de prijsraming voor een 1-persoonskamer werd een standaard 1-persoonskamer genomen voor een supplement van 73 euro per dag. Indien u een luxekamer kiest, bedraagt het supplement 84 euro per dag. Het kamersupplement van een luxekamer voor 4 dagen bedraagt dan 336 euro.
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming cataractoperatie

Patiënten zonder Belgische ziekteverzekering


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

    2-persoonskamer  1-persoonskamer
Verblijfskost € 600 € 600
Kamersupplementen  € 0 € 75
Geneesmiddelen

€ 30

€ 30
Implantaten, medische hulpmiddelen (1) € 360 € 360
Honoraria zorgverleners (2) € 820 € 820
Supplement honoraria (3) € 0 € 1.100
Diverse kosten (4)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 1.810 € 2.985

(1) De kostenraming is berekend op een standaard lens. De kostprijs voor een multifocale lens bedraagt ongeveer 700 euro. Dit is niet in de kostenraming inbegrepen. 
(2) In de kostenraming zijn de honoraria van de raadpleging voor en na de operatie niet inbegrepen. Bij een catarctoperatie met een multifocale lens verhoogt het honorarium met 450 euro.   
(3) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150 % bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(4) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming dikkedarmonderzoek inclusief poliepen uitsnijden

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING 


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  Zaal
Verblijfskost € 235
Kamersupplementen € 0
Geneesmiddelen € 20
Implantaten, medische hulpmiddelen € 40
Honoraria zorgverleners € 750
Supplement honoraria € 0
Diverse kosten (1) Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 1.045

(1) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming galblaasverwijdering

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer     1-persoonskamer
Verblijfskost € 600 € 600
Kamersupplementen € 0 € 75
Geneesmiddelen € 55 € 55
Implantaten, medische hulpmiddelen € 340 € 340
Honoraria zorgverleners € 1.100 € 1.100
Supplement honoraria (1) € 0 € 1.200
Diverse kosten (2)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt  € 2.095 € 3.370

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt. 
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming gastric bypass

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 3 dagen

  2-persoonskamer     1-persoonskamer
Verblijfskost € 1.800 € 1.800
Kamersupplementen € 0 € 225
Geneesmiddelen € 200 € 200
Implantaten, medische hulpmiddelen € 2.300 € 2.300
Honoraria zorgverleners € 2.200 € 2.200
Supplement honoraria (1) € 0 € 2.750
Diverse kosten (2)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt  € 6.500 € 9.475

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt. 
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming heupprothese

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 2 dagen

  2-persoonskamer   1-persoonskamer
Verblijfskost € 1.200 € 1.200
Kamersupplementen € 0 € 150
Geneesmiddelen € 250 € 250
Implantaten, medische hulpmiddelen (1) € 2.100 € 2.100
Honoraria zorgverleners € 2.000 € 2.000
Supplement honoraria (2) € 0 € 2.250
Diverse kosten (3)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 5.550 € 7.950

(1) De prijzen van de protheses variëren. De arts bespreekt met u welke prothese voor u het meest geschikt is. In de prijsraming werd een gemiddelde prijs genomen van 2100 euro (aandeel patiënt zonder ziekenfonds).
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming keizersnede

Patiënten zonder Belgische ziekteverzekering


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 5 dagen

  2-persoonskamer  1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 2330 € 2330
Kamersupplementen
(1)
€ 0 € 365
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen (1) € 290 € 290
Honoraria zorgverleners € 880 € 880
Supplement honoraria (2) € 0 € 1150
Diverse kosten (3) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 3500 € 4950

(1) In de prijsraming voor een 1-persoonskamer werd een standaard 1-persoonskamer genomen voor een supplement van 73 euro per dag. Indien u een luxekamer kiest, bedraagt het supplement 76 euro per dag. Het kamersupplement voor 5 dagen bedraagt dan 380 euro.
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming knieprothese

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 2 dagen

  2-persoonskamer   1-persoonskamer
Verblijfskost € 1.200 € 1.200
Kamersupplementen € 0 € 150
Geneesmiddelen € 300 € 300
Implantaten, medische hulpmiddelen (1) € 3.800 € 3.800
Honoraria zorgverleners € 2.000 € 2.000
Supplement honoraria (2) € 0 € 2.100
Diverse kosten (3)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 7.300 € 9.550

(1) De prijzen van de protheses variëren. De arts bespreekt met u welke prothese voor u het meest geschikt is. 
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming kronkeldarmonderzoek inclusief poliepen uitsnijden

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING 


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  Zaal
Verblijfskost € 235
Kamersupplementen € 0
Geneesmiddelen € 10
Implantaten, medische hulpmiddelen € 40
Honoraria zorgverleners € 700
Supplement honoraria € 0
Diverse kosten (1) Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 985

(1) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming liesbreukoperatie

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer   1-persoonskamer
Verblijfskost € 600 € 600
Kamersupplementen € 0 € 75
Geneesmiddelen € 55 € 55
Implantaten, medische hulpmiddelen € 1.000 € 1.000
Honoraria zorgverleners € 680 € 680
Supplement honoraria (1) € 0 € 770
Diverse kosten (2)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 2.335 € 3.180

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming maagonderzoek

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING 


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  Zaal
Verblijfskost € 0
Kamersupplementen € 0
Geneesmiddelen € 10
Implantaten, medische hulpmiddelen € 20
Honoraria zorgverleners (1) € 300
Supplement honoraria € 0
Diverse kosten (2) Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 330

(1) De arts beslist tijdens het onderzoek of hij een biopsie neemt. Deze prestatie heeft een invloed op de kostenraming. 
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming meniscusoperatie

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer   1-persoonskamer
Verblijfskost € 600 € 600
Kamersupplementen € 0 € 75
Geneesmiddelen € 60 € 60
Implantaten, medische hulpmiddelen (1) € 165 € 165
Honoraria zorgverleners € 650 € 650
Supplement honoraria (2) € 0 € 790
Diverse kosten (3)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 1.475 € 2.340

(1) De arts bepaalt of er al dan niet een ijsbrace wordt meegegeven. Dit zit niet in deze kostenraming inbegrepen.
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.
 

Afdrukken

Prijsraming neuspoliepen bij kinderen verwijderen

Patiënten zonder Belgische ziekteverzekering 


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer   1-persoonskamer
Verblijfskost € 600 € 600
Kamersupplementen € 0 € 75
Geneesmiddelen € 30 € 30
Implantaten, medische hulpmiddelen € 0 € 0
Honoraria zorgverleners € 350 € 350
Supplement honoraria (1) € 0 € 320
Diverse kosten (2)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 980 € 1.375

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming plaatsen pacemaker

Patiënten zonder Belgische ziekteverzekering 


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 2 dagen

  2-persoonskamer  1-persoonskamer
Verblijfskost  € 1.200 € 1.200 
Kamersupplementen  € 0 € 150
Geneesmiddelen € 120 € 120
Implantaten, medische hulpmiddelen (1) € 5.000 € 5.000
Honoraria zorgverleners  € 900 € 900
Supplement honoraria (2) € 0 € 850
Diverse kosten (3) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt  € 7.220 € 8.220

(1) Bij een nieuwe pacemaker gebeurt soms bijkomend een EKG, extra monitoring en een pacemaker-impulsanalyse voor een totaal bedrag van 40 euro. Dit zit niet in deze kostenraming inbegrepen.
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt. 
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming spataderoperatie 1 been

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer 1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 600 € 600
Kamersupplementen € 0 € 75
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 405 € 405
Honoraria zorgverleners (1) € 525 € 525
Supplement honoraria (2) € 0 € 400
Diverse kosten (3) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 1530 € 2005

(1) Indien er een klassieke ballondilatatie moet gebeuren is er een meerprijs van 580 euro. Dit is niet in deze kostenraming inbegrepen.
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming spataderoperatie beide benen

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer 1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 195 €195
Kamersupplementen € 0 € 60
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 375 € 375
Honoraria zorgverleners (1) € 730 € 730
Supplement honoraria (2) € 0 € 1030
Diverse kosten (3) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 1300 € 2390

(1) Indien er een klassieke ballondilatatie moet gebeuren is er een meerprijs van 580 euro. Dit is niet in deze kostenraming inbegrepen.
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming sterilisatie man

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING
 

Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer  1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 550 € 550
Kamersupplementen € 0 € 60
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 30 € 30
Honoraria zorgverleners € 310 € 310
Supplement honoraria (1) € 0 € 318
Diverse kosten (2)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 890 € 1268

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming trommelvliesbuisjes

Patiënten zonder Belgische ziekteverzekering 


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer   1-persoonskamer
Verblijfskost € 260 € 260
Kamersupplementen € 0 € 75
Geneesmiddelen € 30 € 30
Implantaten, medische hulpmiddelen € 15 € 15
Honoraria zorgverleners € 230 € 230
Supplement honoraria (1) € 0 € 325
Diverse kosten (2)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 535 € 935

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming vervangen pacemaker

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING 


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer 1-persoonskamer
Verblijfskost € 600 € 600
Kamersupplementen € 0 € 75
Geneesmiddelen € 10 € 10
Implantaten, medische hulpmiddelen € 3.750 € 3.750
Honoraria zorgverleners € 150 € 150
Supplement honoraria (1) € 0 € 190
Diverse kosten (2) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 4.510 € 4.775

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt. 

(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming carpal tunnel

Patiënten zonder Belgische ziekteverzekering 


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer   1-persoonskamer
Verblijfskost € 600 € 600
Kamersupplementen € 0 € 75
Geneesmiddelen € 45 € 45
Implantaten, medische hulpmiddelen € 25 € 25
Honoraria zorgverleners € 500 € 500
Supplement honoraria (1) € 0 € 570
Diverse kosten (2)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 1.170 € 1.815

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken