Kwaliteit & veiligheid

RZ Heilig Hart Tienen wil elke patiënt kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbieden en toetst zijn zorgprocessen aan (inter)nationale normen en standaarden. Met procedures, klinische paden, interne audits e.d.. bewaken we onze zorgkwaliteit. Via een project- en procesmatige aanpak trachten we de kwaliteit en veiligheid van onze zorg continu te verbeteren en te borgen in onze organisatie.

Uw mening is belangrijk voor ons

Onze patiënten zijn een belangrijke partner in de uitbouw en verbetering van onze zorg- en dienstverleningsprocessen. We voeren systematisch tevredenheidsonderzoeken uit en organiseren patiëntenbijeenkomsten. Zo krijgen we nuttige tips van onze patiënten om onze zorg te verbeteren. Bijvoorbeeld de informatie over de kostprijs van de opname scoorde onvoldoende. De nieuwe prijsramingen op deze website proberen hieraan tegemoet te komen.  
Meer over patiëntentevredenheid

We meten onze kwaliteit

We werken mee aan het Vlaams Indicatoren Project om de kwaliteit van ons ziekenhuis te toetsen. We nemen ook deel aan het indicatorenproject van het Vlaams Ziekenhuis Netwerk Leuven. Met die resultaten kunnen wij onszelf evalueren en bijsturen indien nodig.
Bekijk de resultaten van de gemeten kwaliteitsindicatoren

We zijn NIAZ geaccrediteerd

Ons ziekenhuis heeft eind augustus 2017 het NIAZ-Qmentum label behaald. Dit internationale kwaliteitslabel voor de gezondheidszorg wordt uitgereikt door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. Het toont aan dat algemene en zorgprocessen in ons ziekenhuis veilig en goed georganiseerd zijn en gericht zijn op continue kwaliteitsverbetering.
Meer over NIAZ-accreditering

Patiëntveiligheid is onze topprioriteit

Via tal van projecten werken we aan de veiligheidscultuur in ons ziekenhuis: bv. identificatiebandjes, veiligheidsrondes, valpreventie, checklist veilige chirurgie, medicatiebeleid… In een elektronisch meldsysteem kunnen zorgverleners bijwerkingen, incidenten of bijna-ongevallen registreren. Met deze meldingen gaan we aan de slag om de oorzaak te achterhalen en maatregelen te nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen.
Meer over patiëntveiligheid