Kwaliteit & veiligheid

RZ Heilig Hart Tienen wil elke patiënt kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbieden en toetst zijn zorgprocessen aan (inter)nationale normen en standaarden. Met procedures, klinische paden, interne audits e.d.. bewaken we onze zorgkwaliteit. Via een project- en procesmatige aanpak trachten we de kwaliteit en veiligheid van onze zorg continu te verbeteren en te borgen in onze organisatie.

Uw mening is belangrijk voor ons

Onze patiënten zijn een belangrijke partner in de uitbouw en verbetering van onze zorg- en dienstverleningsprocessen. We voeren systematisch tevredenheidsonderzoeken uit en organiseren patiëntenbijeenkomsten. Zo krijgen we nuttige tips van onze patiënten om onze zorg te verbeteren. Bijvoorbeeld de informatie over de kostprijs van de opname scoorde onvoldoende. De nieuwe prijsramingen op deze website proberen hieraan tegemoet te komen.  
Meer over patiëntentevredenheid

We meten onze kwaliteit

We werken mee aan het Vlaams Indicatoren Project om de kwaliteit van ons ziekenhuis te toetsen. We nemen ook deel aan het indicatorenproject van het Vlaams Ziekenhuis Netwerk Leuven. Met die resultaten kunnen wij onszelf evalueren en bijsturen indien nodig.
Bekijk de resultaten van de gemeten kwaliteitsindicatoren

Patiëntveiligheid is onze topprioriteit

Via tal van projecten werken we aan de veiligheidscultuur in ons ziekenhuis: bv. identificatiebandjes, veiligheidsrondes, valpreventie, checklist veilige chirurgie, medicatiebeleid… In een elektronisch meldsysteem kunnen zorgverleners bijwerkingen, incidenten of bijna-ongevallen registreren. Met deze meldingen gaan we aan de slag om de oorzaak te achterhalen en maatregelen te nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen.
Meer over patiëntveiligheid

Flanders Quality Model (FlaQuM)

Het Flanders Quality Model, FlaQuM, is een nieuw kwaliteitsmodel dat we samen met 22 andere ziekenhuizen en het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) van de KU Leuven ontwikkelen. Het is een  kwaliteitsmanagementsysteem dat de nadruk legt op een continue opvolging, verbetering en verankering van kwaliteit in de zorg.

Het voorbije anderhalf jaar werd het FlaQuM-model op punt gesteld, verder geoperationaliseerd en zelfs getoetst. Patiënten, naasten, medewerkers en bestuurders leverden hier een actieve bijdrage.

Onlangs behaalde het FlaQuM-model, bestaande uit drie pijlers (Denken-Doen-Leren), de internationale erkenning en validering door International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association (ISQuaEEA) met een topscore van 97%.

Ben je benieuwd naar wat dit allemaal inhoudt? Bekijk de video waarin we je onderdompelen in het concept van het Flanders Quality Model.

Bekijk de video