Missie & visie

Missie

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen biedt iedere patiënt professionele zorg aan die als vriendelijk en inlevend ervaren wordt. Met zin voor initiatief gaan onze medewerkers voor hoge kwaliteit en zeer tevreden patiënten.

 

Visie

Alle medewerkers van ons ziekenhuis engageren zich om onze VÏP-missie uit te dragen. In nauwe samenwerking met interne en externe partners zet iedereen zich in om kwalitatieve zorg te bieden aan onze patiënten en de principes van het community hospital en FlaQuM na te streven.

Onze visie is nauw verbonden met onze VÏP-missie:

Vriendelijkheid

 • We hebben aandacht voor elkaar en zijn vriendelijk tegen iedereen.
 • Via een gepaste taal, houding en kleine gebaren of attenties brengen we onze vriendelijkheid over en tonen we waardering voor elkaar.

Inlevendheid

 • We leven ons in, gaan op een waardige en respectvolle manier om met elkaar en houden rekening met diversiteit.
 • We houden rekening met lichamelijke, spirituele, emotionele, sociale, mentale gezondheid en veerkracht.
 • We behandelen iedereen op een gelijkwaardige manier.

Zin voor initiatief

 • We stellen voorbeeldgedrag en nemen initiatief om onszelf en de kwaliteit van zorg continu te verbeteren.
 • We staan erop dat we all belanghebbenden betrekken bij beslissingen en er wordt rekenig gehouden met hun kennis en ervaringen.

Professionaliteit

 • We leveren veilige op wetenschappelijke evidentie gebaseerde zorg die toegankeilijk is voor iedereen en tijdig wordt aangeboden.
 • Om de juiste zorg op het juiste moment te kunnen aanbieden werken we samen binnen en buiten de muren van het ziekenhuis.
 • We investeren in de nodige medische hulpmiddelen en infrastructuur.
 • We volgen onze kwaliteit van zorg op, zijn transparant over de resultaten en leren continu bij.
 • We streven naar een optimale communicatie en passen onze communicatie aan naargelang de doelgroep of persoon.

Duurzaamheid

 • We streven naar duurzaamheid op vlak van gezondheid, personeel, materiele middelen, milieu, financiën en kwaliteit van zorg..

Elke medewerker van RZ Tienen wordt gevraagd om een charter te tekenen waarmee zij verklaren zich te engageren om deze visietekst in praktijk te brengen.