Hospitalisatieverzekering

Via uw hospitalisatieverzekering en/of de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds, kunt u vaak nog bijkomende tegemoetkomingen ontvangen in de kosten van uw dagopname of verblijf in het ziekenhuis.

Verwittig uw verzekering vooraf 

Hebt u een hospitalisatieverzekering en/of aanvullende verzekering van uw ziekenfonds, verwittig uw verzekeringsinstelling dan vóór uw opname.

Wordt u via de dienst spoedgevallen opgenomen? Neem zo snel mogelijk contact op met uw verzekeringsinstelling en met de onthaalbalie in het ziekenhuis.

Derdebetalersregeling

Het ziekenhuis heeft met een aantal hospitalisatieverzekeraars een overeenkomst voor een derdebetalersregeling.

  • In dat geval regelen wij de factuur van uw opname rechtstreeks met de verzekeraar. Hou er rekening mee dat een hospitalisatieverzekering niet altijd alle kosten ten laste neemt. Die vindt u terug in uw polis.
  • U ontvangt van ons een overzicht van alle kosten aangerekend aan uw ziekenfonds en aan uw hospitalisatieverzekering.
  • Het is mogelijk dat u van uw hospitalisatieverzekering nog een restfactuur ontvangt voor de niet-gedekte kosten.
  • Ons ziekenhuis heeft een derdebetalersregeling met de verzekeringen die werken via Assurcard, Medi-Assistance en Medi-Card (DKV Belgium).  
Uw hospitalisatieverzekering heeft geen overeenkomst voor derdebetalersregeling? Dan wordt de ziekenhuisfactuur naar de patiënt gestuurd. U betaalt dan eerst de factuur aan het ziekenhuis en krijgt nadien de kosten gedeeltelijk of volledig, afhankelijk van uw polis, terugbetaald van uw hospitalisatieverzekering.