Ziekenhuiskosten zonder Belgische ziekteverzekering

Hebt u geen Belgische ziekteverzekering? Of bent u niet in orde met uw ziekenfonds? Dan moet u de kosten van uw raadpleging, onderzoek of opname volledig zelf betalen. Dit bedrag loopt al snel op. Maar u kunt dit vermijden! Leg vooraf de nodige bewijzen voor dat een derde instantie uw factuur ten laste neemt.

U bent in het buitenland verzekerd

Vraag vooraf de nodige documenten aan bij uw zorgverzekeraar. U vermijdt hiermee veel administratieve en financiële rompslomp.
Meer informatie vindt u in de overheidsfolder op www.medimmigrant.be

Opgelet! De Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) volstaat enkel voor spoedopnames, niet voor geplande raadplegingen, onderzoeken of opnames.

U hebt een uitkering van het OCMW

Bent u niet in orde met het ziekenfonds of (nog) niet aangesloten? Ga vóór uw ziekenhuisafspraak naar het OCMW van uw verblijfplaats en vraag een betalingsgarantie. De betalingsgarantie moet gericht zijn aan het ziekenhuis en de datum en de behandelende arts vermelden.

De factuur wordt rechtstreeks naar uw OCMW verstuurd, als u beschikt over:

  • identiteitskaart of legimitatiebewijs
  • betalingsgarantie van uw OCMW 

U bent asielzoeker

Neem vóór uw ziekenhuisafspraak contact op met FEDASIL of uw opvangplaats. Vraag een betalingsgarantie. Of ga naar het OCMW waaraan u bent toegewezen voor dit document. De betalingsgarantie moet gericht zijn aan het ziekenhuis en de datum en de behandelende arts vermelden.

De factuur wordt rechtstreeks naar FEDASIL of uw OCMW verstuurd, als u beschikt over:

  • identiteitskaart of legimitatiebewijs
  • betalingsgarantie van FEDASIL of uw OCMW 

U hebt geen wettig verblijf (sans papiers)

Ga vóór uw ziekenhuisafspraak naar het plaatselijk OCMW-kantoor. Het OCMW onderzoekt of zij u kunnen helpen met de ziekenhuiskosten.

Patiënten zonder nodige documenten

Als u een van de bovenvermelde documenten niet hebt, moet u vooraf een voorschot betalen. Hoeveel deze voorschotten bedragen, vindt u in de infobrochure onderaan deze pagina.

Afdrukken
  • Het ziekenhuis rekent voor dringende medische hulp een voorschot aan. U krijgt in elk geval de meest dringende medische zorgen toegediend. 
  • Hebt u een Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK), dan betaalt u alleen uw persoonlijk aandeel. De kosten worden rechtstreeks met een Belgisch ziekenfonds verrekend (conform internationale verdragen). 
  • U ontvangt een factuur op uw thuisadres voor uw eigen aandeel. Nadien kunt u via uw zorgverzekering (een deel van) deze kosten recupereren. 
Afdrukken