Arbeidsongeval

Doe onmiddellijk aangifte

Neem direct contact op met uw arbeidsongevallenverzekering en bezorg ons de volgende gegevens:

  • naam en adres werkgever
  • naam en adres arbeidsongevallenverzekering van de werkgever
  • polisnummer
  • datum arbeidsongeval
  • bewijs van tenlasteneming door de verzekering

Derdebetalersregeling

Een groot deel van de kosten wordt rechtstreeks aan de arbeidsongevallenverzekering gefactureerd. U ontvangt een factuur voor de supplementen en de niet-vergoedbare kosten.

Zonder dit bewijs van tenlasteneming krijgt de patiënt alle kosten aangerekend.

Bij een opname in het ziekenhuis wordt in de meeste gevallen ook het deel ten laste van uw hospitalisatieverzekeraar rechtstreeks bij hen geïnd. Dat hangt af van uw polisvoorwaarden.