Samenwerkingsverbanden

Plexus, ziekenhuisnetwerk Oost-Vlaams-Brabant

RZ Heilig Hart Tienen vormt sinds eind 2019 een formeel netwerk met RZ Heilig Hart Leuven, AZ Diest en UZ Leuven. Onder de naam Plexus willen deze vier ziekenhuizen in de regio Oost-Vlaams-Brabant samen stappen zetten voor de zorg van morgen, met behoud van de eigen autonomie van elke partner.
Plexus is een medische term voor een netwerk van zenuwen of bloedvaten. De naam staat symbool voor het knooppunt van kwalitatieve zorg dat het ziekenhuisnetwerk wil zijn. Bedoeling is een sterk netwerk uit te bouwen waarin visie, inspiratie, respect, kennis en technologie kernbegrippen zijn. De focus ligt op het aanbieden en bewaken van kwaliteitsvolle zorg die zo dicht mogelijk bij de patiënt staat. 

Sinds 1 januari 2020 moet elk ziekenhuis in België lid zijn van een ziekenhuisnetwerk. De overheid wil daarmee de samenwerking tussen de ziekenhuizen stimuleren.

Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven

RZ Heilig Hart Tienen is lid van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven: een samenwerkingsverband van Vlaamse ziekenhuizen, met als doel het optimaliseren van kwaliteit en efficiëntie op het vlak van patiëntenzorg, opleiding, research en management.
Meer info op www.vznkul.be

Oncologisch netwerk Vesalius

Een supraregionale samenwerkingsovereenkomst tussen acht ziekenhuizen om de hoogkwalitatieve zorgverlening voor patiënten met kanker verder uit te bouwen en te verbeteren. Leden: Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, H.-Hartziekenhuis Lier, AZ Diest, AZ Sint Maarten (Mechelen/Duffel), AZ Jan Portaels (Vilvoorde), Imeldaziekenhuis (Bonheiden) en het universitaire ziekenhuis UZ Leuven. Binnen het netwerk is er een deelovereenkomst voor Urologie (robotchirurugie).

SEL GOAL

Ons ziekenhuis heeft een raamakkoord met SEL GOAL om de samenwerking met de eerste lijnsgezondheidszorg rond opname en ontslag van patiënten op elkaar af te stemmen.
Meer info op http://www.selgoal.be

Samenwerkingsakkoord huisartsenwachtpost Tienen-Landen

Afsprakenplan tussen de huisartsen van wachtpost Tienen en omgeving en de spoeddienst van ons ziekenhuis voor de organisatie van de dringende zorg in de regio, doorverwijzing, communicatie en dienstverlening. 

Woonzorgcentra

Ons ziekenhuis heeft met een aantal woonzorgcentra in de regio een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

 • WZC Huize Nazareth Goetsenhoven
 • WZC Den Boomgaard Glabbeek
 • WZC d'Eycken Brug Bierbeek
 • WZC Huize Philemon en Baucis Zoutleeuw
 • WZC In de gouden jaren Tienen
 • WZC Keienhof Tienen
 • WZC Sint-Rochus Aarschot
 • WZC Dellebron Kortenaken
 • WZC VIlla Hugardis Hoegaarden
 • WZC Oase Aarschot-Binkom-Tienen
 • WZC Sorgvliet Linter

Samenwerkingsovereenkomst bevallen met kort verblijf

Projectovereenkomst in het kader van het pilootproject bevallen met verkort ziekenhuisverblijf tussen RZ Heilig Hart Leuven, Expertisecentrum Bakermat en ons ziekenhuis.

Netwerk beroertezorg

Samenwerkingsovereenkomst met AZ Diest, RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, Sint-Trudo Ziekenhuis en Imeldaziekenhuis op vlak van het zorgprogramma beroertezorg.

Hospice “De Klaproos”

Hospice “De Klaproos” is een zorginitiatief binnen woonzorgcentrum Huize Nazareth, gelegen in het landelijke Goetsenhoven en onderdeel van de Alexianen Zorggroep Tienen. Het initiatief werd opgestart in samenwerking met verschillende partners: RZ Heilig Hart Tienen, HAZOH en Panal. 
De Klaproos zorgt voor mensen in hun laatste levensfase en probeert hen deze waardig te laten doorbrengen in de best mogelijke zorgomstandigheden en in een huiselijke sfeer. Dit alles wordt mogelijk gemaakt vanuit een ‘totaalzorg’, voor zowel de gast als zijn/haar naasten. De ‘herstelvisie” wordt hiervoor als leidraad gebruikt. Er wordt aandacht geschonken aan fysieke zorg, psychische zorg, sociale begeleiding en spirituele opvang. 

Meer info op https://alexianentienen.be/department/hospice-de-klaproos