Honorariumsupplementen

Een honorarium- of ereloonsupplement is een supplement bovenop het honorarium of ereloon van de arts. 

Het honorarium is de vergoeding die artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, logopedisten en andere zorgverleners aanrekenen voor hun prestatie.

Honorariumsupplementen worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. Ze vallen volledig ten laste van de patiënt.

Of u een honorariumsupplement moet betalen voor uw raadpleging of onderzoek wordt door de conventiestatus van de arts bepaald.

Bij een opname bepaalt uw kamerkeuze of u honorariumsupplementen moet betalen.
Meer over supplementen bij een opname

De conventiestatus geeft aan of de arts zich moet houden aan de wettelijk afgesproken maximumtarieven. Die werden vastgelegd in een overeenkomst tussen artsen en ziekenfondsen. Artsen zijn niet verplicht toe te treden tot dit akkoord. Niet-geconventioneerde artsen hebben het akkoord niet ondertekend en passen de conventietarieven niet toe. Ze mogen bovenop hun honorarium nog een supplement aanrekenen.

Afdrukken

De conventiestatus van de arts bepaalt of u een honorariumsupplement moet betalen voor uw raadpleging of onderzoek.

Geconventioneerde artsen (code C)

Passen de conventietarieven toe en rekenen geen supplement aan. Op uw factuur staat bij conventiestatus code C. Na terugbetaling door het ziekenfonds betaalt u enkel het aandeel ten laste van de patiënt (remgeld).

Niet-geconventioneerde artsen (code NC)

Mogen hun eigen tarieven bepalen en rekenen een supplement aan. Op uw factuur staat bij conventiestatus code NC. Na terugbetaling door het ziekenfonds betaalt u naast het aandeel ten laste van de patiënt ook nog het supplement.

Gedeeltelijk geconventioneerde artsen (code PC)

Zijn in sommige tijdsblokken geconventioneerd en passen de conventietarieven toe. Op bepaalde dagen en uren zijn zij niet-geconventioneerd en rekenen zij supplementen aan. Op uw factuur staat bij conventiestatus code PC.

Afdrukken
  • De conventioneringstatus staat op onze website bij elke arts vermeld. 
  • Aan de inschrijvingsbalies kunt u de conventielijst ook raadplegen om te weten welke artsen niet-, volledig en gedeeltelijk geconventioneerd zijn. 
  • Op de factuur staat de code van de conventioneringstatus van de arts vermeld. 
CODE CONVENTIESTATUS  SUPPLEMENT
C Geconventioneerd  Mag geen supplement aanrekenen
NC Niet-geconventioneerd Mag een supplement aanrekenen
PC Gedeeltelijk geconventioneerd Kan een supplement in bepaalde tijdsblokken aanrekenen

 

Afdrukken