Groepsbezoeken

Benieuwd naar wat er achter de schermen van het ziekenhuis gebeurt? Wij organiseren groepsbezoeken voor verenigingen, bedrijven en scholen.

Onze onthaalcoördinator organiseert groepsbezoeken voor verenigingen en bedrijven. Het groepsbezoek is gratis.

Basisprogramma

Omvat een voorstelling van het ziekenhuis met videoreportage, en een bezoek aan onder andere:

 • de centrale sterilisatie-eenheid
 • de afdeling Telemetrie 
 • de materniteit, met kijkje in het verloscentrum
 • de afdelingen Neonatologie en Pediatrie
 • de dienst Nucleaire Geneeskunde 
 • de dienst Radiologie
 • het klinisch labo
 • de dienst Spoedgevallen en MUG
 • de ziekenhuisapotheek, met demo van medicatiedistributiesysteem

U begrijpt dat niet alle diensten altijd gegarandeerd toegankelijk zullen zijn: patiënten gaan immers altijd voor!

Het programma met afsluitend drankje in onze cafetaria duurt ongeveer 2,5 uur. 
In de mate van het mogelijke houden we rekening met de specifieke wensen of interesses van de bezoekers. 

Om praktische redenen organiseren we enkel bezoeken voor groepen van minimaal 10 en maximaal 15 personen.

Hoe een bezoek aanvragen?

Een groepsbezoek kan enkel op afspraak en moet minstens 4 weken op voorhand aangevraagd worden. 
U kunt hiervoor terecht bij onthaalcoördinator Martine Permantier op (t) 016 80 98 99 (elke werkdag tussen 9 en 13 u.- uitgezonderd op woensdag) of via martine.permantier@rztienen.be

Afdrukken

De afdeling Pediatrie biedt aan scholen de mogelijkheid om een kijkje te nemen achter de schermen van ons ziekenhuis. 

 • Om zoveel mogelijk scholen de kans te geven een rondleiding mee te maken, reserveren we één voormiddag per school. We willen ons in het bijzonder richten tot de kinderen van de derde kleuterklas. De scholen voor buitengewoon onderwijs kunnen zelf kiezen met welke klas zij op bezoek komen. 
 • De kennismaking bestaat uit een bezoek aan de afdelingen Radiologie en Pediatrie en de dienst Spoedgevallen.

Hoe een schoolbezoek aanvragen?

Om de rondleidingen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden, werken wij met vooropgestelde data. Voor verdere informatie en/of inschrijving voor een rondleiding kunt u terecht bij de orthopedagoog van de dienst Pediatrie via mail nathalie.luyckx@rztienen.be of via (t) 016 80 90 64 (enkel voormiddag).

Ziekenhuiskoffer uitlenen

U kunt naast de rondleidingen ook een ziekenhuiskoffer bij ons reserveren. Deze bevat didactisch materiaal over het ziekenhuis en ziek zijn. U kunt de koffer lenen voor de prijs van 10 euro.

Afdrukken