Afspraken rond zorg en verblijf

We willen het verblijf van onze patiënten zo aangenaam en veilig mogelijk maken. Daarom hebben we een aantal afspraken opgesteld rond zorg, rust & privacy, bezoek en filmopnames. We vragen deze richtlijnen te respecteren zodat iedereen zich prettig kan voelen in ons ziekenhuis en wij u optimaal kunnen verzorgen.

 • Een correcte identificatie in het ziekenhuis is belangrijk om te vermijden dat uw gegevens onder een verkeerde naam in het medisch dossier worden geregistreerd en om misbruik te voorkomen. Daarom vragen we een wettelijk en geldig legitimatiebewijs zoals uw identiteitskaart.
 • De veiligheid van onze patiënten is een topprioriteit in ons ziekenhuis. De inschrijvingsmedewerker zal bij uw opname een polsbandje met uw persoonsgegevens aanbrengen. Het is van groot belang dat u altijd uw identificatiebandje draagt. Zo weet elke zorgverlener wie u bent en worden vergissingen vrijwel uitgesloten. 
 • Informeer onze zorgverleners zo correct en volledig mogelijk over uw gezondheidstoestand en medicatiegebruik. Gebruik hiervoor het thuismedicatieformulier.
  Meer informatie over thuismedicatie
 • Werk goed mee aan de behandeling waarmee u hebt ingestemd. Volg de adviezen van elke zorgverlener nauwkeurig op: innemen van geneesmiddelen, aanwijzingen van kinesisten, dieetvoorschriften ...
 • U mag geen geneesmiddelen op de kamer bewaren of zelf innemen. U moet alle meegebrachte medicatie afgeven en de verpleging bewaart dit tot uw ontslag uit het ziekenhuis.
 • Als u de afdeling verlaat, verwittig dan steeds de verpleging.
Afdrukken
 • Respecteer de inzet van alle zorgverleners en medewerkers van het ziekenhuis. 
 • In ons ziekenhuis is geen plaats voor discriminerende opmerkingen, agressie of andere vormen van bedreigingen.
 • Kom uw afspraken voor een raadpleging bij uw zorgverlener na. Als u niet kunt komen, verwittig dan zo snel mogelijk en ten laatste 24 uur op voorhand de zorgverlener of het secretariaat. Zo voorkomt u een verzuimvergoeding.
 • Behandel het materiaal van het ziekenhuis met zorg: laat het niet rondslingeren en beschadig het niet. 
 • Denk ook aan het werk van onze schoonmakers en hou de gangen, wachtzalen, toiletten en de kamer netjes.
Afdrukken
 • Wij vragen u de bezoekuren te respecteren voor de rust van onze patiënten.
 • Een langdurig bezoek, of te veel bezoekers tegelijk, kunnen vermoeiend zijn. We raden aan om het aantal gelijktijdige bezoekers tot 2 te beperken.
 • Tijdens de bezoekuren gaan de onderzoeken en de verpleegkundige zorg gewoon door. Wij willen de verzorging in de beste omstandigheden laten verlopen. Daarom kunnen wij bezoekers vragen om even de kamer van een patiënt te verlaten.
 • Ook jonge bezoekers zijn welkom in ons ziekenhuis. We vragen wel dat kinderen onder begeleiding op de kamer blijven .
 • Bezoekers maken het best enkel gebruik van de sanitaire voorzieningen op de gang en niet op de patiëntenkamer omwille van infectiegevaar.

Bezoek kinderafdeling

 • Omwille van infectiegevaar is het niet aan te raden om kinderen mee naar de kinderafdeling te brengen. De speelzaal van de afdeling is enkel voor onze patiëntjes toegankelijk. Dit om eventuele besmetting te voorkomen.
Afdrukken
 • Zet het geluid van radio en televisie niet te luid om de rust van uw medepatiënten niet te storen. We vragen om na 22 uur de televisie uit te zetten en niet meer te telefoneren. Voldoende rust is belangrijk voor een optimaal herstel.
 • Om de rust op de afdeling te bewaren vragen we bezoekers om zo weinig mogelijk in de gangen rond te lopen en zo veel mogelijk het gsm-gebruik in de gangen te beperken.
Afdrukken
 • In het ziekenhuis mag nergens gerookt worden.
 • Nabij de ingangen zijn rokersplaatsen voorzien. Mogen wij u vragen deze rokersplaatsen netjes te houden en sigarettenpeuken in de asbakken te gooien en niet op de grond.
Afdrukken

Voor privédoeleinden mogen patiënten of bezoekers foto’s, filmpjes of geluidsopnames van zichzelf maken in het ziekenhuis. Hou er rekening mee dat u het onderzoek of de behandeling niet mag hinderen en dat medewerkers van het ziekenhuis en andere aanwezigen zoals patiënten of bezoekers niet ongevraagd te zien of te horen mogen zijn. Het gebruik van verborgen camera’s is niet toegestaan.

Foto’s en films van zichzelf

 • Als patiënten of bezoekers foto's van zichzelf maken of selfies nemen, moeten zij erop letten dat er geen medewerkers, zorgverleners of patiënten op staan.
 • Als een medewerker, zorgverlener of patiënt op de foto voorkomt, moet u hiervoor hun toestemming vragen.

Foto’s en films van medewerkers, zorgverleners en andere aanwezigen

 • Als u een medewerker of zorgverlener wil fotograferen, moet u altijd toestemming vragen aan deze medewerker of zorgverlener. Mondelinge toestemming volstaat.
 • Als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u geen opnames van die persoon maken. Ook van kinderen mag u geen opnames maken in het ziekenhuis zonder toestemming van de ouder.

Foto's en films van medische handelingen

 • Als een patiënt of een bezoeker een medische handeling wil fotograferen of filmen, moet hij de toestemming vragen aan de arts of andere zorgverlener die men wil fotograferen of filmen. In principe moet de toestemming schriftelijk gebeuren, tenzij de praktijk dit onmogelijk maakt.
 • Toestemming wordt enkel gegeven voor privégebruik van de beelden en niet voor sociale media.

 

Afdrukken