Aansprakelijkheid zorgverleners en ziekenhuis

Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën van zorgverleners die in ons ziekenhuis werken met hun statuut en de regeling voor hun aansprakelijkheid.

De meeste artsen vallen niet onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis en zijn aangesloten bij de groepspolis 'beroepsaansprakelijkheid geneesheren' die RZ Heilig Hart Tienen heeft afgesloten met verzekeraar KBC. Enkele artsen hebben hun eigen verzekeraar hiervoor. Op de website staat bij elke arts vermeld wat zijn verzekeringsstatus is.

Meer info over de verzekeringsstatus van een individuele zorgverlener, kunt u opvragen bij de ombudsdienst.

Categorie aansprakelijkheid ziekenhuis?
Artsen
(Zelfstandigen)
Nee
Tandartsen
(Zelfstandigen)
Nee
Artsen in opleiding
(Zelfstandigen)
Nee (verantwoordelijkheid stagemeester)
Verpleegkundigen, vroedkundigen en  zorgkundigen
(Bedienden/statutairen)
Ja
Kinesitherapeuten
(Bedienden/statutairen)
Ja
Logopedisten
(Bedienden/statutairen)
Ja
Apothekers
(Bedienden/statutairen)
Ja