Patiënten met verhoogde tegemoetkoming

  • De prijsramingen zijn louter informatief en geven een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. Het uiteindelijke bedrag op uw ziekenhuisfactuur kan nog afwijken van deze kostprijsraming.
  • De raming toont uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. 
  • De raming van de kostprijs werd opgemaakt op basis van gelijkaardige ingrepen in het verleden.
  • De raming bevat uitsluitend de kosten die gepaard gaan met de ingreep. Kosten van eventuele raadplegingen of onderzoeken voor of na de ingreep of niet medische kosten werden niet ingecalculeerd. 
  • De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.
  • Voor meer uitleg over de inhoud van de verschillende rubrieken op de factuur: Welke kosten staan op uw factuur?

Prijsramingen

Prijsraming bevalling

Patiënten met Belgische ziekteverzekering en verhoogde tegemoetkoming
 

Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds met verhoogde tegemoetkoming. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 4 dagen

  2-persoonskamer  1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 30 € 30
Kamersupplementen (1)  € 0 € 292
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 77 € 77
Honoraria zorgverleners € 0 € 0
Supplement honoraria (2) € 0 € 1040
Diverse kosten (3) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 107 € 1439

(1) In de prijsraming voor een 1-persoonskamer werd een standaard 1-persoonskamer genomen voor een supplement van 73 euro per dag. Indien u een luxekamer kiest, bedraagt het supplement 84 euro per dag. Het kamersupplement van een luxekamer voor 4 dagen bedraagt dan 336 euro.
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming cataractoperatie

Patiënten met Belgische ziekteverzekering en verhoogde tegemoetkoming


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer 1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 0 € 0
Kamersupplementen € 0 € 73
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen  (1) € 205 € 205
Honoraria zorgverleners (2) € 0 € 0
Supplement honoraria (3) € 0 € 990
Diverse kosten (4) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt  € 205 € 1268

(1) De kostenraming is berekend op een standaard lens. De kostprijs voor een multifocale lens bedraagt ongeveer 700 euro. Dit is niet in de kostenraming inbegrepen. 
(2) In de kostenraming zijn de honoraria van de raadpleging voor en na de operatie niet inbegrepen. Bij een catarctoperatie met een multifocale lens verhoogt het honorarium met 450 euro.   
(3) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150 % bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(4) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming darmpoliepen verwijderen

PATIËNTEN MET BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING EN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  Zaal
Verblijfskost + forfaits € 0
Kamersupplementen € 0
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen  € 30
Honoraria zorgverleners € 0
Supplement honoraria € 0
Diverse kosten (1) Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt  € 30

(1) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming dikkedarmonderzoek

PATIËNTEN MET BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING EN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  Zaal
Verblijfskost + forfaits € 0
Kamersupplementen € 0
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen  € 20
Honoraria zorgverleners (1) € 0
Supplement honoraria € 0
Diverse kosten (2) Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt  € 20

(1) De arts beslist tijdens het onderzoek of hij een of meerdere poliepen zal uitsnijden. Deze prestatie heeft een invloed op de kostenraming. De kostenraming voor het verwijderen van darmpoliepen vindt u ook in de lijst.
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming galblaasverwijdering

PATIËNTEN MET BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING en verhoogde tegemoetkoming


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 2 dagen

  2-persoonskamer    1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 13 € 13
Kamersupplementen € 0 € 146
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 157 € 157
Honoraria zorgverleners € 0 € 0
Supplement honoraria (1) € 0 € 1300
Diverse kosten (2)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 170 € 1616

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
 (2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming gastric bypass

PATIËNTEN MET BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING en verhoogde tegemoetkoming


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 2 dagen

  2-persoonskamer    1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 16 € 16
Kamersupplementen € 0 € 146
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 1230 € 1230
Honoraria zorgverleners € 6 € 6
Supplement honoraria (1) € 0 € 1700
Diverse kosten (2)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 1252 € 3098

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
 (2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring..

Afdrukken

Prijsraming heupprothese

PATIËNTEN MET BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING EN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING 

Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 5 dagen

  2-persoonskamer     1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 33 € 33
Kamersupplementen € 0 € 300
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen (1) € 620 € 620
Honoraria zorgverleners € 15 € 15
Supplement honoraria (2) € 0 € 1850
Diverse kosten (3) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 668 € 2818

(1) De prijzen van de protheses variëren. De arts bespreekt met u welke prothese voor u het meest geschikt is. In de prijsraming werd een gemiddelde prijs genomen van 500 euro (aandeel patiënt na tussenkomst ziekenfonds).
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming keizersnede

Patiënten met Belgische ziekteverzekering en verhoogde tegemoetkoming
 

Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds met verhoogde tegemoetkoming. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 5 dagen

  2-persoonskamer  1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 25 € 25
Kamersupplementen
(1)
€ 0 € 300
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen  € 140 € 140
Honoraria zorgeverleners € 0 € 0
Supplement honoraria (2) € 0 € 950
Diverse kosten (3) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 165 € 1415

(1) In de prijsraming voor een 1-persoonskamer werd een standaard 1-persoonskamer genomen voor een supplement van 60 euro per dag. Indien u een luxekamer kiest, bedraagt het supplement 70 euro per dag. Het kamersupplement voor 5 dagen bedraagt dan 350 euro.
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming knieprothese

PATIËNTEN MET BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING EN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING 

Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 5 dagen

  2-persoonskamer     1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 33 € 33
Kamersupplementen € 0 € 300
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen (1) € 600 € 600
Honoraria zorgverleners € 10 € 10
Supplement honoraria (2) € 0 € 1750
Diverse kosten (3) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 643 € 2693

(1) De prijzen van de protheses variëren tussen 130 en 260 euro. De arts bespreekt met u welke prothese voor u het meest geschikt is. In de prijsraming werd een gemiddelde prijs genomen van 193 euro (aandeel patiënt na tussenkomst ziekenfonds).
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming kronkeldarmonderzoek

PATIËNTEN MET BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING EN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  Zaal
Verblijfskost + forfaits € 0
Kamersupplementen € 0
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen  € 20
Honoraria zorgverleners (1) € 0
Supplement honoraria € 0
Diverse kosten (2) Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt  € 20

(1) De arts beslist tijdens het onderzoek of hij een of meerdere poliepen zal uitsnijden. Deze prestatie heeft een invloed op de kostenraming. De kostenraming voor het verwijderen van darmpoliepen vindt u ook in de lijst.
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming liesbreukoperatie

PATIËNTEN MET BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING EN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING 

Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer     1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 0 € 0
Kamersupplementen € 0 € 60
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 330 € 330
Honoraria zorgverleners € 0 € 0
Supplement honoraria (1) € 0 € 625
Diverse kosten (2) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 330 € 1015

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming maagonderzoek

PATIËNTEN MET BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING EN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  Zaal
Verblijfskost + forfaits € 0
Kamersupplementen € 0
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen  € 22
Honoraria zorgverleners (1) € 0
Supplement honoraria € 0
Diverse kosten (2) Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt  € 22

(1) De arts beslist tijdens het onderzoek of hij een biopsie neemt. Deze prestatie heeft een invloed op de kostenraming. 
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming meniscusoperatie

PATIËNTEN MET BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING EN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING 

Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer     1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 0 € 0
Kamersupplementen € 0 € 60
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen (1) € 112 € 112
Honoraria zorgverleners € 0 € 0
Supplement honoraria (2) € 0 € 600
Diverse kosten (3) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 112 € 772

(1) De arts bepaalt of er al dan niet een ijsbrace wordt meegegeven. De kostprijs hiervan bedraagt  44 euro. Dit zit niet in deze kostenraming inbegrepen.
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming neuspoliepen bij kinderen verwijderen

Patiënten met Belgische ziekteverzekering en verhoogde tegemoetkoming


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer  1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 0 € 0
Kamersupplementen € 0 € 60
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 12 € 12
Honoraria zorgverleners € 0 € 0
Supplement honoraria (1) € 0 € 195
Diverse kosten (2) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt  € 12 € 267

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming pacemaker

Patiënten met Belgische ziekteverzekering en verhoogde tegemoetkoming


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 2 dagen

  2-persoonskamer   1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 20 € 20
Kamersupplementen € 0 € 120
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen (1) € 180 € 180
Honoraria zorgverleners € 0 € 0
Supplement honoraria (2) € 0 € 221
Diverse kosten (3) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 200 € 541

(1) Bij een nieuwe pacemaker gebeurt soms bijkomend een EKG, extra monitoring en een pacemaker-impulsanalyse voor een totaal bedrag van 40 euro. Dit zit niet in deze kostenraming inbegrepen.
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt. Bij een nieuwe pacemaker komt er een extra honorariumsupplement bij van 280 euro, als de patiënt op een eenpersoonskamer ligt. Dit zit niet in deze kostenraming inbegrepen.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming spataderoperatie 1 been

PATIËNTEN MET BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING en verhoogde tegemoetkoming


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer 1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 0 € 0
Kamersupplementen € 0 € 50
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 250 € 250
Honoraria zorgverleners € 0 € 0
Supplement honoraria (1) € 0 € 560
Diverse kosten (2) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 250 € 870

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming spataderoperatie beide benen

PATIËNTEN MET BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING en verhoogde tegemoetkoming


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer 1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 0 € 0
Kamersupplementen € 0 € 60
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 240 € 240
Honoraria zorgverleners € 0 € 0
Supplement honoraria (1) € 0 € 1030
Diverse kosten (2) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 240 € 1330

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming sterilisatie man

PATIËNTEN MET BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING EN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING
 

Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

    2-persoonskamer      1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 0 € 0
Kamersupplementen € 0 € 60
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 15 € 15
Honoraria zorgverleners € 0 € 0
Supplement honoraria (1) € 0 € 318
Diverse kosten (2) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt  € 15 € 393

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken

Prijsraming trommelvliesbuisjes

Patiënten met Belgische ziekteverzekering en verhoogde tegemoetkoming


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer  1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 0 € 0
Kamersupplementen € 0 € 60
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 10 € 10
Honoraria zorgverleners € 0 € 0
Supplement honoraria (1) € 0 € 234
Diverse kosten (2) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt  € 10 € 304

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.

Afdrukken