Begeleiding & ondersteuning

Alle medewerkers van onze ondersteunende en begeleidende teams staan gratis ter beschikking van patiënten (en hun naaste begeleiders) tijdens hun verblijf. Zij hebben een gedeeld beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat zij noodzakelijke informatie delen met betrokken hulpverleners, maar niet met anderen. Deze informatie wordt ook genoteerd in een patiëntendossier.

Met vragen van familiale, psychische, administratieve of financiële aard kunt u terecht bij onze sociale dienst. Enkele voorbeelden:

 • De sociale dienst helpt u verder wanneer u problemen ervaart bij het invullen van aanvragen voor vergoedingen, tegemoetkomingen mindervaliden, kinderbijslagfonds
 • Wanneer u begeleiding nodig heeft na ontslag uit het ziekenhuis, legt de sociale dienst de nodige contacten voor thuisverpleging, voor gezins- of bejaardenhulp, voor hulpmiddelen en ander aangepast materiaal
 • De sociale dienst kan helpen zoeken naar een herstel- of kort verblijf of een geschikte oplossing in een rusthuis of woon- en zorgcentrum of revalidatiecentrum.
 • Gehospitaliseerde patiënten kunnen een afspraak maken via een verpleegkundige van hun afdeling.

Maak een afspraak

Campus Mariëndal

Ma-vr 8.30-16.30 u.
Bekijk route in het ziekenhuis

Campus St.-Jan

Ma-vr 8.30-16.30 u.
Bekijk route in het ziekenhuis
Afdrukken
 • Hebt u door uw ziekte of pijn angstgevoelens of aanhoudende geheugenproblemen?
 • Voelt u zich depressief of hebt u andere psychische klachten?
 • Hebt u slecht nieuws over uw gezondheidstoestand gekregen en wilt u hierover praten?
 • Bent u chronisch ziek en kunt u dit moeilijk verwerken?

Voor psychische problemen die samenhangen met uw ziekte, met uw verblijf in het ziekenhuis, met de medische behandeling of de gevolgen daarvan, kunt u een beroep doen op de psychologen van de dienst Patiëntenbegeleiding. Ook uw behandelende specialist of andere leden van het zorgteam kunnen voorstellen om u door de psycholoog te laten begeleiden tijdens uw verblijf.

Maak een afspraak

Campus Mariëndal

Ma-vr 8.30-17 u.

Campus St.-Jan

Ma-vr 8.30-17 u.
Afdrukken

Allochtone patiënten en hun zorgverleners ondervinden soms moeilijkheden op vlak van taal en cultuur in onze gezondheidszorg.

De dienst patiëntenbegeleiding kan op zoek gaan naar een geschikte tolk (telefonisch of ter plaatse) zodat we op gepaste wijze ondersteuning kunnen bieden aan patiënt en familie, of kunnen bemiddelen bij mogelijke problemen of misverstanden tussen zorgverlener en allochtone patiënt en of familie.

Maak een afspraak

Campus Mariëndal

Ma-vr 8.30-16.30 u.
Bekijk route in het ziekenhuis

Campus St.-Jan

Ma-vr 8.30-16.30 u.
Bekijk route in het ziekenhuis
Afdrukken
 • Opgenomen worden in een ziekenhuis kan heel wat vragen en zorgen met zich mee brengen. 
 • Misschien hebt u er behoefte aan om eens rustig te praten over wat er in u omgaat, over uw pijn en onmacht, uw geloof of ongeloof, over de mensen en dingen die zin geven aan uw leven.
 • Ons ziekenhuis staat open voor alle levensbeschouwelijke visies. U kunt via de verpleegkundigen van uw afdeling een gesprek aanvragen.
 • De dienst heeft de adresgegevens van vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen en neemt voor u contact met hen op.
Eucharistievieringen
 • In de kloosterkapel aan Campus Mariëndal (gelijkvloers kant Gilainstraat, kloostergang Grauwzusters) is er dagelijks een eucharistieviering om 8.30 uur (op zondag om 9 uur). 
 • In de kapel van Campus St.-Jan kunnen patiënten op zondag om 11 uur een eucharistieviering of gebedsdienst bijwonen. 
 • Indien u dat wenst, begeleidt een vrijwilliger u naar de kapel. Geef hiervoor een seintje aan de verpleging.

Maak een afspraak

Campus Mariëndal

Ma-vr 8.30-17 u.
Bekijk route in het ziekenhuis

Campus St.-Jan

Ma-vr 8.30-17 u.
Bekijk route in het ziekenhuis
Afdrukken

Het geriatrisch support team.(GST) bestaat uit medewerkers van verschillende disciplines: een geriater, een verpleegkundige, een sociaal verpleegkundige, een ergotherapeut, een logopedist, een diëtist en een psycholoog.

Niet alle oudere patiënten worden op een afdeling Geriatrie opgenomen. Om de patiënten op andere afdelingen aangepaste geriatrische zorg te bieden indien nodig, heeft ons ziekenhuis een gespecialiseerd GST. 

Bij alle patiënten die ouder zijn dan 75 jaar, overloopt een verpleegkundige bij opname op de afdeling een korte vragenlijst, om na te gaan of de patiënt specifieke bijkomende zorgen nodig heeft. Is dit het geval, wordt het GST ingeschakeld. Het GST zal het multidisciplinair team op de hospitalisatieafdeling adviseren, begeleiden, ondersteunen en sensibiliseren. Dit om de hospitalisatie van de geriatrische patiënt zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Maak een afspraak

Campus Mariëndal

Ma-vr 8.30-16.30 u.

Campus St.-Jan

Ma-vr 8.30-16.30 u.
Afdrukken

De zorg voor ongeneeslijke zieke patiënten, en de begeleiding van de familie daarbij, wordt in ons ziekenhuis door een gespecialiseerd team ondersteund. Ons ziekenhuis heeft geen aparte palliatieve eenheid.

We streven naar totale zorg op maat

Verzachting van pijn en andere lichamelijke klachten is net zo belangrijk als aandacht voor de psychische, sociale en spirituele problemen waarmee de patiënt of zijn naasten te maken kunnen krijgen. Naast de pijnstilling en behandeling van de ziektesymptomen door de arts-specialist, stelt het Palliatief Support Team alles in het werk om de best mogelijke kwaliteit van leven voor de patiënt en zijn naasten te behalen. Onze palliatieve zorgverlening biedt daarom zorg op maat: wat de levenskwaliteit concreet betekent, bepaalt iedereen immers voor zichzelf.

Vragen over het levenseinde

Meer dan vroeger hebben patiënten en hun familie vragen over het levenseinde, en erover praten is soms moeilijk. Er leeft ook veel verwarring over begrippen en beslissingen rond het levenseinde. Bij het Palliatief Support Team kunnen patiënten en hun familie terecht voor duidelijke informatie.

Maak een afspraak

Campus Mariëndal

Campus St.-Jan

Afdrukken
Afdrukken

De ombudsdienst is het aanspreekpunt in het ziekenhuis voor patiënten met klachten over het zorgproces en de dienstverlening. U kunt er telefonisch, online, schriftelijk of persoonlijk terecht met suggesties, opmerkingen, complimenten en klachten. Via de ombudsdienst kunt u ook een incident als gevolg van een medische handeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek melden.

Hoe werkt de ombudsdienst?

Online feedbackformulier

Maak een afspraak

Campus Mariëndal

Ma-vr 9-12.30 u.
Bekijk route in het ziekenhuis
Afdrukken

Mogelijks wordt u tijdens uw opname in het ziekenhuis geconfronteerd met pijn. De pijn kan veroorzaakt zijn door de ziekte, door de behandeling of door onderzoeken die u ondergaat. 

Pijn en pijnervaring verschillen van patiënt tot patiënt. Een goede pijnbestrijding is daarom maatwerk. Uw behandelende arts stelt het pijnbeleid op. 

Bij aanhoudende problemen bij de pijnbeheersing kan het Multidisciplinair Algologisch Team of pijnteam ingeschakeld worden voor advies (algologie betekent: studie van pijn en pijnbestrijding). Dit team bestaat uit drie pijnartsen-anaesthesisten, een pijnverpleegkundige en een psycholoog.

Afdrukken